Inšpiratívna medzinárodná konferencia o spoluvytváraní miest

Novinky

Co.designing our cities Conference

Nie je to len obyčajná konferencia. Je to vyvrcholenie dva a pol ročného experimentálneho projektu, ktorý prináša mestám a regiónom návody, ako prepojiť kultúrny a kreatívny priemysel s lokálnymi politickými predstaviteľmi. Projekt Cultural and Creative Spaces and Cities (CCSC) spojil 10 medzinárodných partnerov vrátane Creative Industry Košice, pod vedením európskej siete mimovládnych kultúrnych stredísk Trans Europe HallesKonferencia sa uskutoční 3. a 4. februára 2021 online, prostredníctvom platformy Zoom. 

Počas prvého dňa si účastníci môžu vypočuť inšpiratívne prípadové štúdie spoločného života, ako aj o úvahy o budúcnosti spoločného vytvárania verejnej politiky na miestnej, regionálnej a európskej úrovni. Druhý deň prinesie bohatú ponuku workshopov, kde budú spoločne s partnermi projektu skúšať niektoré metodiky a diskutovať o novozískaných poznatkoch. Tím Creative Industry Košice bude viesť workshop pod názvom Count’s all in: Mapovanie pre inkluzívne politiky. Celý program a spôsob registrácie nájdeš na tomto odkaze. Rokovacím jazykom je angličtina.

Konferencia je určená pre:

Viac sa o aktivitách, ktoré sme realizovali v rámci projektu CCSC, dozvieš v nasledujúcich článkoch:


Projekt je spolufinancovaný z programu Európskej únie Kreatívna Európa.