EXCITE Update // Február 2019

Novinky

Čo sa deje na javisku aj v zákulisí vzdušných liniek programu Erasmus pre mladých podnikateľov? Pozri si prehľad, kto z šikovných ľudí z Košíc vycestoval na rezidenciu vo februári 2019.

Petra Vancová – Rakúsko

Prešovčanka Peťa svoju dvojročnú zahraničnú skúsenosť v Kanade tento rok obohatila o február v rakúskom Grazi. Okrem PR, marketingu a fundraisingu sa venuje deťom a ich empirickej schopnosti učiť sa. Minulý rok si s kamoškou vymysleli, že si otvoria “children’s museum” v  Prešove, v ktorom budú organizovať vzdelávacie výstavy pre deti, na ktorých deti majú vyslovene všetko chytať, dotýkať sa, vyskúšať si, hrať sa, a zároveň sa takýmto spôsobom učiť. Za sebou majú už aj jednu úspešnú výstavu Leonardium.

Petra našla match s úspešným múzeum pre detiGraz Kindermuseum v Grazi, UNESCO meste dizajnu. Spoločným cieľom bolo spoznať viac organizácii s podobnou agendou a s výhliadkou v budúcnosti realizovať putovné výstavy, zdieľať know-how v oblasti rozhodovania a riadenia múzeí pre deti, rozvoja publika či efektivity práce. Mladá podnikateľka si počas pobytu zrevidovala svoj biznis plán pre podobné múzeum na Slovensku.

Múzeum v Grazi získalo od Peti relevantný feedback pre svoje aktivity, zvýšilo svoj medzinárodný profil, získalo informácie o slovenskom trhu, motivovalo svojich zamestnancov zúčastniť sa na medzinárodných výmenných pobytoch a začalo spolupracovať s Peťou na spoločných plánoch v budúcnosti.

Michaela Sabolová – Slovinsko

Dlhodobo sa venuje súčasnému tancu a jeho rozvoju na lokálnej scéne. Spolu s Katkou Rampáčkovou a občianskym združením PST – Priestor súčasného tanca v Košiciach organizujú rôzne workshopy, pohybovo-tanečný festival či festival tanečných filmov.

Do Slovinska ju priviedol inštitút Emanat, ktorý sa venuje najmä tanečnej produkcii podporenej vzdelávacími aktivitami a editoriálom. Do programu Erasmus pre mladých podnikateľov sa Emanat zapojili ako hosťovacia organizácia s cieľom vymeniť si know-how prostredníctvom umeleckej, vzdelávacej aj produkčnej skúsenosti s podobnou organizáciou v zahraničí, ktorej hlavnou agendou je súčasný tanec.

Cieľom Mišky Sabolovej bolo zúčastniť sa bežných akitvít inštitútu a podeliť sa o spôsob práce. Spolu s hosťujúcou organizáciou nezdieľali len záujem o publikáciu kníh o tanci a ich preklady do viacerých jazykov, ale aj vlastné biznis plány a produkciu ostatných umeleckých podujatí a žánrov. Miška spoznala viacero spoločností a súborov, ktoré tvoria v oblasti súčasného tanca, zúčastnila sa rôznych eventov a festivalu. Nadviazali silné kontakty a otvorili tému rozvoja publika a rozdielov v jednotlivých krajinách či príležitostí na rast. Navyše sa Miška z Košíc aktívne podieľala na tvorbe plánovania festivalu.

Host aj mladý podnikateľ sa aj v tomto prípade dohodli na spoločnej práci v budúcnosti.

Michal Húska – Holandsko

V rámci programu Erasmus pre mladých podnikateľov (EYE) prednedávnom ukončil výmenu v Rotterdame aj PR manažér Michal Húska. Na Slovensku sa Michal venuje filmovým festivalom ako Art Film Fest či Febiofest a do Rotterdamu ho prilákal International Film Festival Rotterdam, jedným z najväčších a najprestížnejších filmových festivalov vôbec.

Táto hostiteľská organizácia Mišovi predstavila organizačný tím, vlastnú metodológiu, plánovanie a prostriedky, s ktorými festival takého formátu pracuje. Michala uviedli aj do štýlu práce a toho, akým spôsobom festival oslovuje žurnalistov, médiá, návštevníkov, publikum či relevantných stakeholderov.

Michal festivalu ako začínajúci podnikateľ pomohol s komunikáciou a PR-ovými kampaňami pre určené časti festivalu. Koordinoval zadania pre PR agentúry a zúčastnil sa na tlačových konferenciách jednotlivých eventov.

Spoločne si prešli vlastnými databázami relevantných kontaktov, zdieľali biznis plány pre rast festivalov v oboch krajinách.

Prečítaj si viac o programe Erasmus pre mladých podnikateľov. 

IFFR – Award Ceremony 2019
Photo: Jeroen Mooijman