Escalator Study Week priniesol na mieru šité témy a networking

Escalator

Escalator je efektívny vzdelávací, tréningový a mentoringový program. Zameriava sa na manažment a riadenie organizácií pôsobiacich v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu. Je jedným z kľúčových projektov organizácie Creative Industry Košice. Práve kvôli jeho významu a dopadom, ho CIKE organizuje už desiaty rok. V roku 2023 sa medzi siedmymi zúčastnenými organizáciami objavili nielen nezávislé kultúrne organizácie, ale aj organizácie pracujúce v kreatívnom priemysle, či významné zriaďované inštitúcie.

Hlavnou vzdelávacou časťou projektu bol Escalator Study Week (Escalator študijný týždeň). Vďaka tomu, že sa po niekoľkých rokoch mohol konať prezenčne, priniesol okrem teoretických vedomostí aj nové networkingové spojenia, vzťahy, návody a priestor na prezentáciu.

Study week v Košiciach spojil sedem organizácií

V prvý októbrový pondelok sa v košických Kasárňach/Kulturparku stretli zástupcovia 7 účastníckych organizácií s mentormi Sandym Fitzgeraldom a Paulom Bogenom. Facilitáciu mali na starosti zástupcovia Creative Industry Košice.

V pondelok sa v rámci úvodného workshopu dozvedeli účastníci o tom, prečo je dôležité pripravovať si strategické plány. Sandy predstavil rôzne spôsoby plánovania, typy plánov a poskytol organizáciám praktický formulár, ktorý môže slúžiť aj ako kontrolný zoznam bodov, na ktoré netreba pri plánovaní zabudnúť.

Popoludní sa konal praktický workshop k fundraisingu na Slovensku. Alexandra Matiová z CIKE si pre účastníkov pripravila rešerš grantov, fondov, nadácií a iných verejných zdrojov, ktoré je možné využiť na aktivity v KKP. V druhej polovici workshopu spomenula tipy na čo nezabudnúť pri prípravu projektových žiadostí, na čo sa zamerať a ako pripraviť dobrú žiadosť. Tento workshop sa zopakoval v utorok pre tých účastníkov, ktorí mali v pondelok poobede mentoringové stretnutia.

Druhý deň Escalator Study Week pokračoval s Paulom Bogenom na tému Vision and Mission. Paul hovoril o tom, aký má význam mať jasne a zrozumiteľne definovanú víziu a navrhnutú cestu, či ako dosiahnuť svoju misiu a špecifikovať si hlavné hodnoty. V praktickej časti sa účastníci workshopu zamýšľali nad hodnotami svojich organizácií.

Streda začala workshopom na tému Komunikácia, marketing a PR so Sandym Fitzgeraldom. Venoval sa externej komunikácii a dôležitosti spokojných zamestnancov, ktorí prezentujú a komunikujú svoj pozitívny vzťah k organizácii. Hovoril aj o vizuálnej prezentácii a o tom, ako osloviť komunitu a spraviť z nej ambasádorov. Poobedie pokračovalo zaujímavým peer-to-peer workshopom, v rámci ktorého si účastníci definovali 1 výzvu, ktorej čelia a ostatní účastníci im pomáhali navrhovať možné riešenia. Takto došlo medzi organizáciami k výmene skúseností a vzájomnej podpore.

Vo štvrtok Paul hovoril o rôznych organizačných štruktúrach, ich výhodách a nevýhodách. Zmena organizačnej štruktúry prináša mnoho dôležitých momentov, preto si spolu prešli ako prebiehajú procesy nielen pri zmenách, ale aj iné rozhodovacie procesy.

Poobedňajší praktický blok venoval Paul obľúbenej téme finančného manažmentu a pojmom ako cashflow, rozpočet či príjmy. Ukázal účastníkom, ako si vyskladať budget, čo všetko naň vplýva a zoznámil ich s viaczdrojovým financovaním. Opäť spolu diskutovali a skúšali aplikovať nové poznatky priamo na svoje organizácie.

V posledný deň Escalator Study Weeku sme hovorili o fundraisingu, prevažne zo súkromných zdrojov. Paul sa podelil o praktické tipy ako získať zdroje od súkromných donorov, využiť crowdfunding, sponzoring alebo členský systém. Opísal, ako vyzerá fundraisingová kampaň a či sa oplatí najať si špecialistu.

Poobedňajší a zároveň posledný blok viedol Sandy. Venoval sa evaluácii, pričom zdôraznil jej dôležitosť pre ďalšie fungovanie organizácie. Predstavili typy, spôsoby a postup ako získať, ale aj dávať spätnú väzbu. Účastníci si vymenili skúsenosti, ako zbierajú dáta oni, aké majú databázy a čo ďalej robia so získanými informáciami.

Na mieru šité vzdelávanie

Témy vzdelávacieho týždňa boli vybrané na základy spoločných potrieb, ktoré mentori zistili počas vstupných auditov zapojených organizácií. Zároveň prihliadali na to, aby zapojené organizácie dokázali systematicky uplatňovať získané vedomosti priamo do vlastných aktivít.

Escalator Study Week nebol iba o workshopoch – účastníci mali možnosť lepšie sa spoznať na spoločnej večeri a networkovali aj s viacerými bývalými účastníkmi Escalatora. Tí sa podelili, čo pre nich Escalator znamenal, a ktoré vedomosti a nástroje využívajú doteraz. Najsilnejšou časťou Study Weeku boli už tradične mentoringové stretnutia jeden na jedného. Vďaka nim sa mohli účastníci získať rady od odborníkov priamo na mieru.

Program Escalator pre účastníkov pokračuje v online formáte. V novembri a v polovici decembra je naplánované stretnutie všetkých účastníkov. Do konca roka sa budú zameriavať na prípravu strategických plánov pre vlastné organizácie a môžu využiť aj ďalšie online mentoringové stretnutia.


Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.