Escalator oživí kultúrny a kreatívny priemysel na Slovensku už po siedmykrát

Escalator

Predstav si rok, počas ktorého sa tvoje sny stanú skutočnosťou vďaka blízkej spolupráci s profesionálmi, ktorých prioritou je nielen rozvoj tvojich plánov, ale aj tvoj osobnostný rast. Welcome to Escalator 2020! Spoznaj tohtoročných účastníkov, ktorých Escalator vyvezie až k hornej hranici ich možností a schopností.


Impact Games, Bratislava

Impact Games je inovačná platforma pre vývoj hier a využívanie gamifikácie a technológií s pozitívnym spoločenským dopadom. Zvyšujú povedomie o potenciáli hier vzdelávať a prinášať pozitívne zmeny vo svete. Zaoberajú sa aj tvorbou hier s týmto cieľom.

„Veríme, že práve hry a nové technológie sú jednou z najefektívnejších ciest za pozitívnymi zmenami vo svete, či už v oblasti vzdelávania, kritického myslenia, ochrany životného prostredia, politickej participácie, inklúzie či duševného zdravia.“ – Veronika Golianová, spoluzakladateľka platformy

Počas Escalatora chcú rozvíjať ich projekt ďalej a vytvoriť silnú stratégiu pre budúci rozvoj.

Kurzy fotografovania, Košice

Michaela je profesionálna fotografka, ktorá od roku 2015 vedie vzdelávacie kurzy zamerané na fotografovanie. Dnes ponúka jej firma Kurzy fotografovania 18 rôznych kurzov a workshopov v 3 mestách na Slovensku – Bratislave, Košiciach a v Poprade.

„Popri workshopoch sa spolu s mojimi kolegami venujeme aj komerčnej fotografii a teší ma, že praktické skúsenosti, ktoré počas toho nadobudnem, môžem uplatniť pri výučbe žiakov. Minimálne jedna pätina z nich sa na naše kurzy vráti znova a naša komunita sa pomaly ale isto rozrastá.“ – Michaela Eliáš, riaditeľka

V rámci programu chce vybudovať dlhodobú stratégiu, prebádať možnosti financovania a naučiť sa jasnejšie komunikovať s ich cieľovou skupinou.

Odivo, Banská Bystrica

Odivo je nezávislé zoskupenie založené v roku 2014 niekde medzi Banskou Bystricou a Prahou. Vytvárajú inovatívne autorské a bábkové projekty v spolupráci s umelcami z rôznych odvetví.

„Divadelný jazyk zoskupenia je založený na interakcii javiskových komponentov ako prepracovaná vizuálna zložka, originálna práca s bábkou, využitie prvkov pohybového divadla, živá hudba, netradičné uchopenie literárnych diel a performancia.“ – Monika Kováčová, riaditeľka

Na konci Escalatora by chceli mať väčší prehľad o tom, ako sa nastoľujú medzinárodné spolupráce a zlepšujú líderské schopnosti.

Pôtoň, Bátovce

Divadlo Pôtoň sa okrem divadelnej tvorby venuje prevádzkovaniu kultúrneho, umeleckého a rezidenčného centra na slovenskom vidieku – v dedine Bátovce. Jeho spektrum aktivít pozostáva z tvorby a prezentácie súčasného slovenského a zahraničného umenia, vzdelávacích podujatí pre deti a mládež, rezidenčných pobytov, či akcií prepájajúcich súčasné umenie s miestnou komunitou.

„Často sa stretávame s otázkou, prečo sme si zvolili vidiek za svoje sídlo. Pre nás je to nielen výzva, ale aj príležitosť zostať v kontakte s ľuďmi, ktorí žijú iné životy ako ľudia v meste. Vidiek a miestni ľudia sú pre nás inšpiráciou. My sa im na oplátku snažíme prinášať nové zážitky, komunikovať s nimi pálčivé témy, zapájať ich do diania. Ide to krôčik po krôčiku, ale veríme, že raz bude naša spolupráca s miestnou komunitou taká, akú si ju predstavujeme.“ – Monika Škojcová, projektová manažérka

V Escalatore sa chcú venovať najmä udržateľnosti organizácie a zefektívneniu práce s miestnou komunitou.

Galéria mesta Bratislavy, Bratislava

Galéria mesta Bratislavy (GMB) je zbierkotvorná, vedecko-výskumná inštitúcia, ktorej zriaďovateľom je mesto Bratislava. Základné poslanie galérie je zhromažďovať, odborne spracovávať, reštaurovať, ochraňovať a prostredníctvom výstav, publikácií a rôznych aktivít sprístupňovať umelecké diela rôznorodým skupinám publika.

„Vedenie galérie som prebrala v máji 2020, avšak v prostredí slovenskej kultúry a umenia sa pohybujem viac ako 15 rokov. Za prioritu považujem vypracovanie plánu pre udržateľný rozvoj galérie a nastavenie efektívnej komunikácie s rôznymi skupinami publika a s komunitami, ktoré v meste žijú a pôsobia.“ – Katarína Trnovská, riaditeľka

Jedným z jej očakávaní od programu je nájdenie nových strategických partnerov a vybudovanie tímového ducha.

K13 – Košické kultúrne centrá, Košice

Organizácia K13 buduje na základoch, ktoré sa položili počas roka 2013, keď boli Košice Európskym hlavným mestom kultúry. Patria pod ňu všetky centrá, ktoré v tom čase vznikli – Kasárne/Kulturpark, Výmenníky, Amfiteáter či Kunsthalle. Organizačným cieľom je vytvoriť z Košíc kreatívne centrum.

„Chceme šíriť kultúru aj mimo centra mesta, a to na sídliskách a menej frekventovaných miestach. Kľúčovou víziou je zvýšiť atraktivitu týchto oblastí. Tiež chceme naplno využiť potenciál investičných projektov, ktoré boli vybudované v roku 2013.“ – Matúš Binc, projektový manažér 

Od našich mentorov by radi získali novú perspektívu na smer, ktorým sa K13 má vydať.

BIKE PARK Červený breh, Košice

Červený breh sa dnes stáva čoraz viac populárnym miestom pre rôzne akcie, podujatia, tematické akcie, prednášky, premietania a komunitné projekty. Najviac však láka bikerov, keďže priamo nad strediskom sa nachádzajú lesné traily v okolí časti Bankov. Úsilím Červeného brehu je prepojiť prírodu a človeka.

„Červený breh je miestom stretnutí priateľov a komunít, ktorých už nebaví tráviť voľný čas len v centre mesta, ale hľadajú prírodnú a pohodovú alternatívu s jedinečným výhľadom na mesto z úplne inej perspektívy.“ – Matúš Maršalko, člen tímu

Matúš sa chce s pomocou mentorov naučiť lepšie promovať a manažovať tento projekt.

Galéria Schemnitz, Banská Štiavnica

Galéria Schemnitz je malou galériou súčasného umenia situovanou v centre historického mesta Banská Štiavnica. Za sedem rokov svojej existencie sa vyformovala na renomovanú inštitúciu, s ktorou spolupracujú tí najlepší súčasní vizuálni umelci, historici umenia a kurátori z rôznych krajín. Prinášajú do regiónu výstavné a vzdelávacie aktivity pre deti, mládež i dospelých. Produkujú dokumentárne filmy o umelcoch a audiovizuálne záznamy z prednášok a prezentácii.

„My v Galérii Schemnitz veríme, že svety umenia a každodenného života je možné premostiť. Veríme, že umenie pomáha ľuďom otvoriť sa novým, sviežim pohľadom na seba a svoje okolie. Veríme, že umenie je zdrojom radosti a galéria priestor pre stretnutia s ľuďmi.“ – Silvia Herianová, štatutárka & produkcia

Počas Escalatora sa chcú zlepšiť v plánovaní, získavaní financií a udržateľnosti projektov.

Slam Poetry SK, Košice

Tomáš sa performatívnej autorskej poéziislam poetry – venuje už od roku 2016. Je to žáner, ktorý vznikol v USA v osemdesiatych rokoch. Pravidlom je, že každý vystupujúci má 3 minúty na to, aby predniesol svoje dielo no nesmie používať žiadne rekvizity, kostýmy či hudobné nástroje. Dnes je tvárou občianskeho združenia Slam Poetry SK.

„Pravidelne organizujeme vystúpenia s viac ako tridsiatimi umelcami na Slovensku aj v Česku. Primárne sa zameriavame na slovenskú scénu ale pohybujeme sa aj v Čechách. Rovnako sme v kontakte s najlepšími umelcami z európskej a americkej scény.“ – Tomáš Železník, zakladateľ

Najviac chce pracovať na získavaní nových kontaktov a zdrojov, aby projekt naplno rozbehol na medzinárodnej úrovni.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.