Escalator 2022 pokračoval vo svojom cieli a zlepšoval ďalšie organizácie

Escalator

Strategické plánovanie, financovanie či udržateľnosť. Aj v roku 2022 priniesol projekt Escalator intenzívny mentorský tréning pre organizácie v kultúrnom a kreatívnom priemysle. Deviaty ročník sa po troch rokoch uskutočnil v hybridnej verzii – okrem online tréningu umožnil zapojeným organizáciám aj osobné stretnutie s mentormi a lektormi programu. V tomto článku sa dozvieš, ako celý program prebiehal a na čo boli zamerané témy workshopov a online tréningu. Vďaka nemu sa posunulo vpred ďalších sedem organizácií.

Začiatok projektu odštartovala príprava otvorenej výzvy, v ktorej sme hľadali organizácie pracujúce v kultúre, kreatívnom priemysle a umení. Publikovali sme ju v apríli a uzavreli v polovici mája. Výzva a celý vzdelávací, tréningový a mentoringový program bol určený najmä pre manažérov, riaditeľov, lídrov a vedúcich pracovníkov organizácií, vzhľadom na želaný dopad ich rozhodnutí.

Na Escalator nastúpilo 7 organizácií

Na základe realizovaných pohovorov s mentorom Paulom Bogenom a riaditeľom Creative Industry Košice, Michalom Hladkým, sme z prihlásených uchádzačov vybrali 7 organizácií. Tie boli rozdelené medzi 3 mentorov: Paul Bogen sa venoval kultúrno-kreatívnemu centru Hviezda a Kreatívnemu centru Trnava, Birgitta Persson viedla herné štúdio Incidental Minds, organizáciu SPOLKA a MAME market a Sandy Fitzgerlad mentoroval kníhkupectvo a kultúrno-komunitné centrum ŠUM a Trenčín 2026. Motivácia na účasť v programe bola rôzna – niektoré organizácie boli na začiatku, iné potrebovali nasmerovať, získať novú perspektívu alebo považovali vzdelávanie za dôležitý aspekt pre vlastný progres.

Program šitý na mieru podľa očakávaní jeho účastníkov

Cesta zapojených organizácií na Escalatore sa začala hĺbkovým rozhovorom s mentorom, ktorý prebehol online. Vďaka týmto tzv. Stocktakes dokázali mentori stanoviť a určiť počiatočný stav každej organizácie. Na základe nich potom načrtli v čom by sa každá organizácia potrebovala zlepšiť.

V júni sa v Košiciach uskutočnil trojdňový Kick-off meeting projektu, na ktorom sa organizácie stretli s mentormi a facilitátormi programu Escalator. Na úvodnom stretnutí prebehli networkingové aktivity, počas ktorých organizácie predstavili nielen svoje projekty, ale aj ciele a očakávania od projektu. Na ďalšom stretnutí pod vedením Paula Bogena a Birgitty Persson účastníci definovali svoju Misiu, víziu a posledný pracovný deň bol zameraný na úvod do strategického plánovania, v rámci ktorého bol vyskladaný vzdelávací plán Escalator Online Trainingu. Účastníci zároveň absolvovali individuálne rozhovory so svojim mentorom, v rámci ktorých riešili individuálne potreby.

Online vzdelávanie a tréningové stretnutia

Escalator Online Training bol hlavnou vzdelávacou časťou projektu. Pravidelných online workshopov sa zúčastňovali nielen samotní manažéri, ale vzľadom na relevanciu tém aj ostatní členova tímu. Spoločne s lektormi absolvovali okrem 12 odborných stretnutí (vždy v stredu o 14:00) aj sprievodné aktivity – spoločné stretnutia celej skupiny a prezentácie účastníkov.

Cieľom Escalator Online Trainingu bolo priniesť zapojeným organizáciám informácie a pre ne relevantný tréning tak, aby boli schopné vypracovať strategické plány a dokázali nové poznatky aplikovať do vlastnej práce.

Úvodný workshop Escalator Online Trainingu prebehol v posledný augustový deň a bol zameraný na tému strategické plánovanie. Lektor Sandy Fitzgerald prezentoval jeho význam, predstavil postupy, či druhy strategických plánov. V septembri prebehol workshop Working well o tom, ako si nastaviť pracovný a osobný život pre efektívne fungovanie. Nasledoval workshop zameraný na Finančnú udržateľnosť, príprava budgetu a cash-flow. Na tento workshop nadviazal Paul Bogen aj úvodným októbrovým stretnutím na ktorom hovoril o Ziskovosti, Získaní príjmov a zarábaní.

Finančné témy sú pre zapojené organizácie kľúčové, vzhľadom na komplexné informácie, príklady a návody na prácu s viaczdrojovým financovaním.

Projektovému manažmentu a time manažmentu sa venoval na ďalšom októbrovom workshope lektor José Rodriguez. V rámci neho sa zameral na to, ako si plánovať vlastnú prácu tak, aby vedeli profesionáli v kultúre a kreatívnom priemysle fungovať čo najefektívnejšie. Počas tretej októbrovej stredy sa účastníci stretli na workshope prezentačné zručnosti, kde si prakticky vyskúšali a natrénovali prezentáciu.

V novembri viedol Sandy Fitzgerald 2 workshopy zamerané na Rozvoj publika a Rozvoj komunity. Tieto témy sú zásadné nielen pri plánovaní komunikácie a propagácie projektov, ale aj pri dramaturgii, vytváraní programu a internej komunikácii. Online Training pokračoval manažérskymi témami riadenia, robenia rozhodnutí a teambulidingu, ktorý pokryl potrebu zapojených organizácií rozširovať vlastné kapacity a tímy. Posledný novembrový workshop bol zameraný na Networking a vytváranie partenerstiev a viedla ho Birgitta Persson. Vzdelávanie pokračovalo v januári 2023, keď sa uskutočnili 2 workshopy – jeden zameraný na Fundraising v súkromnom sektore a druhý zameraný na Fundraising vo verejnom sektore. Posledný spomenutý workshop viedla Alexandra Matiová a bol zameraný na možnosti financovania aktivít najmä na národnej úrovni vzhľadom na aktivity zapojených organizácií.

Spoločné stretnutia aj individuálne konzultácie

V rámci Escalator Online Trainingu sa okrem spomínaných workshopov konalo koncom októbra aj spoločné stretnutie všetkých účastníkov a mentorov, kde účastníci odprezentovali, na akých plánoch pracujú a upresnili si témy nasledujúcich workshopov. V polovici decembra zas zapojené organizácie prezentovali, ako pokročili so svojimi strategickými plánmi. Každá organizácia zároveň využila možnosť konzultovať svoje plány priamo s mentormi v rámci individuálnych mentoringových stretnutí.

Cieľom projektu Escalator bolo priniesť zapojeným organizáciám vedomosti potrebné na úspešné riadenie organizácie a vytvorenie udržateľných biznis modelov, či strategických plánov. Vďaka školeniam, mentoringu, tréningu a vlastnej práci budú takto schopné udržať sa na trhu a rozvíjať kultúrny a kreatívny priemysel na Slovensku. Program bol vedený zahraničnými lektormi/mentormi Birgittou Persson, Paulom Bogenom a Sandym Fitzgeraldom, ktorí sa na zapojené organizácie pozerali objektívne a predstavili im príklady dobrej praxe zo zahraničia. Vďaka osobnému stretnutiu na začiatku programu sa zapojené organizácie spoznali medzi sebou, vymieňali si kontakty a začali stavať na spoločných aktivitách.


Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.