Escalator 2021 rozvíjal projekty z oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu aj napriek pandémii

Escalator

Ôsmy ročník programu Escalator bol vďaka rôznorodosti účastníkov z oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu opäť jedinečný. Deväť organizácií z celého Slovenska sa aj napriek neľahkému času pandémie odhodlalo zastaviť vo víre povinností a uvažovať nad tým, ako sa môžu posunúť ďalej a mať tak ešte väčší dopad na svet okolo seba. Ako vyzeral Escalator 2021 počas pandémie a čo si z programu zobrali účastníci?

Z celkového počtu 22 uchádzačov, ktorí sa prihlásili do Escalatora 2021, bolo vybraných deväť projektov, ktoré dostali šancu rozvíjať sa počas nasledujúcich intenzívnych mesiacov v programe. Tento rok to boli:

Program šitý na mieru

Po septembrovom kick-off stretnutí nasledovali audity jednotlivých organizácií, tzv. „stocktakes“, vďaka čomu je program vždy prispôsobený ich individuálnym potrebám. Audity viedli mentori Paul Bogen, John „Sandy“ Fitzgerald a Birgitta Persson z Olivearte Culture Agency, ktorí našich účastníkov nielen vzdelávali, ale tiež sprevádzali pomocou mentorských „one-to-one“ stretnutí. 

Keďže ani v tomto roku nebolo kvôli pandémii možné realizovať spoločné vzdelávanie osobne, s účastníkmi sme sa od októbra do februára stretávali  každý týždeň na online tréningoch. Počas nich mali účastníci možnosť nazbierať nové informácie z oblastí strategického plánovania, financií, fundraisingu či tímovej spolupráce a leadershipu, ale tiež zdieľať medzi sebou svoje skúsenosti. Okrem oficiálnych online tréningov sa účastníci stretávali aj v tematických študijných skupinách, v ktorých išli v nimi vybraných témach ešte viac do hĺbky. Záverečné stretnutie bolo venované predstaveniu strategických plánov na najbližšie roky, ktoré si účastníci počas programu pripravili. 

Aký bol teda tohtoročný Escalator? 

Cieľom programu je čo najviac rozvinúť a posunúť vpred smerovanie organizácií či projektov v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu a podnietiť spoluprácu medzi nimi. Ako zhodnotil riaditeľ CIKE Michal Hladký počas záverečných prezentácií, čím väčší dopad má program Escalator na jednotlivé zapojené organizácie a projekty, tým väčší dopad budú mať oni v sfére, ktorej sa venujú. O tom, či a ako sa nám to tento rok podarilo, hovoria najlepšie slová samotných účastníkov:

Barbora Rusiňáková – Park kultúry a oddych Prešov

Escalator bol zásadným nakopnutím pre systematické a hĺbkové zamyslenie sa nad dlhodobým rozvojom našej organizácie a taktiež výborný priestor pre rozvoj mojich osobných zručností a postupov pri vedení tímu s dlhodobou víziou. Dôležitý moment bol úvodný „stocktake“, v rámci ktorého sme si definovali všetky problematické oblasti, ale aj pomenovali tie, ktoré u nás fungujú dobre. Veľmi oceňujem priestor pre osobný mentoring s odborníkom z praxe. 
 
Výsledkom sú prvé konkrétne kroky – implementácia interného ekonomického systému, online ticketing, definovanie našej vízie i misie, zvedomenie si jednotlivých programových oblastí a definovanie našich priorít. Escalator je program, ktorý ponúka príležitosť rozšíriť si odborné vedomosti, získať širší rozhľad, byť súčasťou kultúrno-kreatívnej komunity, porozumieť problémom iných a zároveň získať odporúčania na tie vlastné. 


Noemi Ráczová – Múzeum Vojtecha Löfflera

Mala som tu možnosť spoznať skvelých ľudí a inšpiratívne organizácie. Napriek pandemickej dobe a opatreniam sme mali možnosť sa aspoň virtuálne pravidelne stretávať a zoznámiť sa. Počas prezentácií zapojených organizácií som získala pohľad na rôzne oblasti a možnosti riadenia a tiež postup, ako riešiť prípadné problémy.  
 
Úvodná podrobná analýza stavu, takzvaný “stocktake”, bola pre múzeum jedným z najdôležitejších momentov programu. Po viachodinovom spoločnom sedení som mala aj s kolegami možnosť vidieť na papieri zhmotnené oblasti, na ktorých potrebujeme pracovať. Pripadalo mi to, ako keď máte obrovské puzzle a podarí sa vám rozdeliť a identifikovať určité časti, a vďaka tomu máte šancu puzzle poskladať. V praxi to znamená, že sme s kolegami prehodnotili jednotlivé aktivity a procesy, a vypracovali si strategický plán. Program odporúčam absolvovať každému, kto manažérsky pôsobí vo sfére kultúry a to bez ohľadu na to či len začína, alebo už má zabehnutý projekt. 

Róbert Furiel – Saplinq, o.z. 

Program Escalator mi priniesol väčšie zameranie sa na rozvoj organizácie. Pomohol mi identifikovať oblasti, v ktorých sa potrebujeme ako organizácia zlepšovať, kde máme nedostatky a biele miesta. Priniesol tiež dôležité vzdelávanie v témach, ktoré sme chápali tak trocha intuitívne, ale ich odborné rámcovanie nás určite posunulo vpred. Ako jeden z najväčších prínosov vnímam komunitu, ktorá sa v programe vytvorila. Rôzne jedinečné príbehy a pohľady boli naozaj inšpirujúce a častokrát ma nútili zamyslieť sa nad našou situáciou z úplne iného uhla. V Saplinq, o.z. sme sa počas programu začali viac zaoberať oblasťami, ktoré sme pri rýchlom raste v ostatných rokov zanedbali. Ja osobne som načerpal novú inšpiráciu a rozšíril si sieť kontaktov. 
 
Určite by sme program odporučili iným organizáciám, ktoré sa venujú oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu. Ideálne niekomu, kto už má za sebou pár rokov skúseností, na ktorých môže stavať a z ktorých môže vychádzať. Vďaka tomu im program pomôže identifikovať oblasti, ktoré majú najväčší potenciál pre rozvoj. 


Veronika Poklembová – ETP Slovensko – centrum pre udržateľný rozvoj 

Escalator nám pomohol vytvoriť a ustrážiť si čas na tímové uvažovanie – nad tým, aký bol príbeh ETP doteraz, čo robíme dnes a kam sa chceme posúvať ďalej. Top momentami boli tímové plánovačky s mentorom Sandym Fitzgeraldom, kedy sme odišli na dva víkendy preč, veľa reflektovali, plánovali a pripravovali nové projekty. 
 
Tento rok máme výročie založenia nášho OZ. Myslím, že je dôležité, aby tie oslavy neboli len navonok, ale aby sme to aj my vo vnútri organizácii oslávili, budovali vzťahy a učili sa navzájom. Program prináša nové impulzy, inšpiráciu od kolegov v programe, pomáha vytvoriť si čas na reflexiu toho, čo robíme, a preto ho určite odporúčam aj iným! 


Zuzana Eliášová – Sewn bag s.r.o.

Účasť v programe nám priniesla veľmi dobrý prehľad, ako má firma fungovať. Spoznala som tu ľudí, s ktorými by som bežne vôbec neprišla do styku, a sú úžasní. Profesne nám Escalator veľmi pomohol v tom, aby sme nezanedbávali žiadnu z oblastí podnikania. Naša firma predtým nemala jasnú víziu, nevedeli sme kadiaľ vykročiť ďalej. Po absolvovaní programu máme ujasnené priority, vieme, ako ich dosiahnuť a ako spolupracovať.  

Daniela Danielis – Textilné remeselné centrum Čadca

Program nám rozkódoval dôležité nefunkčné nastavenia Textilného remeselného centra, čo síce prinieslo, a ešte prinesie, viac práce, ale o to jasnejšiu budúcnosť. Moje osobné nastavenie bolo v minulom roku hlavne o prežití. Zistila som však, že prežijem len vďaka môjmu vnútornému pokoju a ak budem vo väčšej pohode. To mi prinieslo aj top moment programu, v ktorom som zistila, že nie je dôležité pozerať sa iba na vonkajšie smerovanie centra, ale aj na vnútorný model fungovania. Celé smerovanie sa zrazu presunulo na čistenie od zahltenosti aktivít, prioritizáciu a ukľudnenie. Tým sa vykryštalizovala hodnota organizácie, ktorej projekty nemôžu byť roztrieštené na veľa malých aktivít, ale radšej jeden veľký „event“, ktorý prinesie finančnú a energickú stabilitu. 


Tereza Sejková, Zuzana Kutašová – BRUT.TO

Počas Escalatora sme zistili, na čom všetkom musíme poriadne zamakať, ale zároveň nás to posilnilo vo vedomí vlastných schopností a možností. Sme biznisovo sebavedomejšie, plné odhodlania, entuziazmu a v neposlednom rade plánov, ktoré chceme premeniť na realitu. Máme jasnú vízu a misiu, a to nás veľmi posunulo vpred a veríme, že ešte posunie, aj keď prídu ťažšie momenty. Sme organizovanejšie, máme pravidelné stretnutia, triedime si úlohy a zodpovednosti. Nastavili sme si určitý pracovný režim, plánujeme sa rozširovať v našich zamestnaneckých radoch a veríme, že aj v radoch klientov. 
 
Asi nemusíme hovoriť o množstve nových informáciíi s ktorými sa človek vďaka tomuto projektu stretne, ale minimálne vás to vie v mnohom posilniť, či už ste ostrieľaná organizácia/firma, alebo ste niekde úplne na začiatku vašej cesty! 

Jana Hanzelová – Diera do sveta

Escalator bol pre mňa štvormesačnou jazdou plnou inšpirácie, kreativity, prehodnocovania, ale aj zúfalstva. Ani neviem spočítať, koľkokrát som si povedala: „Keby Escalator prišiel skôr – tak pred troma, štyrmi rokmi, toľkým chybám a prešľapom som sa ja i Diera do sveta mohli vyhnúť.“ Z tohto je predpokladám jasné, že Escalator je výnimočný program, ktorý by som odporučila každej organizácii, ktorá sa chce vydať na cestu k dlhodobej finančnej udržateľnosti a nestratiť pri tom svoj cieľ a víziu. 
 
Jedinečných momentov bolo veľmi veľa, no nezabudnuteľné pre mňa ostanú hĺbkové rozhovory s mentorkou Birgittou, rovnako ako aj veľa spoločných momentov s ostatnými účastníkmi a účastníčkami programu, ktorých príbehy, projekty a zdieľané problémy boli rovnako veľkou inšpiráciou ako samotný lektorský program. Tím KC Diera do sveta mal vďaka Escalatoru možnosť kriticky prehodnotiť svoje doterajšie fungovanie a začať premýšľať o budúcnosti nanovo. Verím, že po tomto dôležitom a nevyhnutnom kroku, bude možné znovuobjaviť nadšenie a definovať/urobiť novú Dieru do sveta.


Mia Ilavská – EZOPO

Escalator priniesol viac ako sľuboval. Okrem kvalitných workshopov, skúsených mentorov a ďalších “účastníkov zájazdu”, priniesol aj aha momenty, ktoré nás ako firmu posunuli výrazne iným smerom. Escalator program nebol ani tak o tom, že sme neustále načerpávali nové vedomosti. Podstata bola skôr v tom, že sme sa s týmito vedomosťami ocitli v skupine ďalších ľudí z kreatívneho prostredia pod vedením mentorov. Vtedy sme všetci museli vystúpiť zo svojej bubliny, aktívne načúvať a zároveň byť schopní a ochotní odkrývať slabšie stránky našich firiem/organizácii. 
 
Naším cieľom bolo nasmerovať rozbehnutý vlak, v ktorom sa EZOPO vydavateľstvo rútilo určitým smerom, za novými spoluprácami. Vďaka Escalatoru sme si však uvedomili, že možno je naopak potrebné ten vlak pribrzdiť, preradiť na novú koľaj a opäť naštartovať. Posledné mesiace sme strávili analyzovaním všetkých našich aktivít, našli sme si čas na to, aby sme sa dôkladne pozreli na to, kam sa EZOPO rúti a na akých základoch stojí. Nazbierali sme odvahu ten vlak pribrzdiť a teraz sa tešíme z upraveného portfólia, čoskoro nového priestoru a nových príležitostí, ktoré nás v najbližších týždňoch čakajú. 

V podstate ide o veľmi dostupné medzinárodné vzdelávanie, ktoré vedú veľmi kvalitní ľudia. Vás to stojí len čas. A ten čas si myslím nájde každá firma/organizácia, ktorá má plány a chce ich ďalej rozvíjať. Na poslednom videohovore sme sa myslím všetci zhodli, že by sme ešte pár mesiacov kľudne potiahli a ak by bola možnosť, znovu by sme sa prihlásili. 


Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.