Escalator 2020: Návod na udržateľný rozvoj organizácie, jednotlivcov a ich projektov

Escalator

Našou ambíciou pre siedmy ročník programu Escalator bolo pripraviť na mieru šitý vzdelávací a rozvojový program, ktorý by posilnil profesionalizáciu a kapacity kultúrneho, kreatívneho a umeleckého sektora. Od začiatku sme však čelili veľkej výzve – zatiaľ čo naši mentori sú zo zahraničia, účastníci sú z rôznych kútov Slovenska. Podarilo sa nám ich prepojiť v dobe, keď sa zastavil svet a osobný kontakt bol obmedzený? Aké nové zručnosti a vedomosti získali lídri, manažéri a kľúčoví zamestnanci inštitúcií a organizácií pre svoje projekty?


Záujem o vzdelávanie 

V apríli 2020 sme otvorili výzvu, do ktorej sa tento rok prihlásilo až 33 uchádzačov. Po hĺbkových rozhovoroch, ktoré prebehli v máji, vybrali mentori Paul Bogen, Sandy Fitzgerald a Birgitta Persson spolu s riaditeľom Creative Industry Košice, Michalom Hladkým, 9 účastníkov. Do finálnej zostavy sa dostali projekty z celej krajiny s rôznym zameraním – patrila medzi ne Galéria mesta Bratislavy, Impact Games, K13 – Košické kultúrne centrá, Schemnitz Gallery, Odivo, Divadlo Potôň, BIKE PARK Červený breh, Kurzy fotografovania a Slam Poetry SK.

Plán programu zostavili mentori na základe reálnych potrieb účastníkov, ktoré identifikovali počas osobných auditov, tzv. stocktakes. Za hlavné témy v roku 2020 určili úpravu organizačnej štruktúry, komunikáciu, prácu s publikom, fundraising a hľadanie financií z rôznych zdrojov. Okrem týchto spoločných výziev si účastníci počas niekoľkých mentorigových stretnutí stanovili aj individuálne ciele pre svoje projekty.

Po úvodných fázach, sme v septembri rozbehli hlavnú časť projektu – Online Escalator Summer Camp, ktorý prebiehal na týždennej báze po dobu troch mesiacov. Vzhľadom na situáciu súvisiacu s koronavírusom, bol tradičný formát študijného týždňa pozmenený a všetky aktivity boli presunuté do online priestoru. Realizácia celého programu prostredníctvom Zoomu bola výzvou, ale vďaka rôznym formátom sa účastníkom podarilo rozdeliť si prípravu strategického plánu na menšie časti, spomaliť, zamyslieť sa nad chodom ich organizácie a navzájom sa lepšie spoznať.

Online Escalator Summer Camp

Posledný septembrový deň prebehlo prvé stretnutie Online Escalator Summer Campu, na ktorom sme sa všetci predstavili a podelili sa o svoje očakávania. Mentori vysvetlili štruktúru celého vzdelávacieho programu. Pokračovali sme strategickým plánovaním a spôsobmi, ako do neho zakomponovať svoje vlastné hodnoty a využiť ich v prospech celej organizácie. 

Na druhom workshope sme sa s Paulom venovali ekonomike, príprave biznis modelov a rozpočtu a udržateľnosti. S Birgittou sme nasledujúci týždeň diskutovali o tom, ako efektívnejšie pracovať, vyhnúť sa prokrastinácii a predísť stresu. Pokračovali sme praktickým zadaním od Paula, vďaka ktorému sme vypracovali rozpočet a na ďalšom workshope sme konzultovali jeho silné aj slabé stránky. Posledný októbrový workshop viedol Sandy, ktorý účastníkom ponúkol návod na stanovenie jasných cieľov a vízie. Rovnako im dal úlohu vypracovať zadanie, ktoré mohli následne priamo zakomponovať do ich pripravovanej stratégie.

November sme odštartovali komunikačnou stratégiou a analýzou publika. Birgitta pre nás pripravila praktické zadanie, vďaka ktorému sme si vedeli lepšie určiť naše cieľové publikum. V rámci programu sme sa rozhodli odovzdať aj naše dlhoročné skúsenosti so získavaním finančnej podpory z rôznych zdrojov. Interaktívny workshop, počas ktorého mali účastníci priestor podeliť sa o svoje vlastné skúsenosti, viedla naša projektová manažérka Alexandra Matiová.

Počas nasledujúceho školenia sa Escalatorci venovali rozvoju ich publika a komunít s Paulom. Birgitta sa napokon vrátila k téme brandingu a znova zdôraznila efektívnu komunikáciu s rôznymi skupinami ľudí. Riaditeľ CIKE, Michal Hladký, obohatil účastníkov počas dvoch intenzívnych workshopov o svoje znalosti v oblasti advokácie, verejnej podpory a sieťovania sa na Slovensku i v zahraničí. Sandy ukončil novembrové vzdelávanie zhrnutím hlavných dôvodov, kvôli ktorým začnú organizácie rozmýšľať o rozvoji a praktickými radami, ako zvládať náročný proces transformácie organizácie.

V decembri sme sa dostali do finálnej fázy Online Escalator Summer Campu, ako aj celého projektu Escalator. Pre veľký záujem upriamila Birgitta našu pozornosť na prípravu projektu na financovanie z verejných zdrojov, s ktorými má, ako bývalá tajomníčka Trans Europe Halles, bohaté skúsenosti. Paul naopak porozprával počas svojho školenia o tom, ako sa dajú získať finančné prostriedky zo súkromnej sféry, nadácií a fondov. Escalator 2020 sme zavŕšili posledným workshopom, na ktorom účastníci odprezentovali svoj pokrok a plány do budúcna. Vďaka týmto workshopom a praktickým zadaniam si účastníci vypracovali strategický plán, ktorý sa skladá z finančného rozpočtu, komunikačnej stratégie, organizačného rozvoja. Na záver sme vyhodnotili priebeh celého programu a už teraz sa tešíme na jeho výsledky.

Ak ťa zaujíma, čo si o programe mysleli jeho účastníci, pozri si toto krátke video:

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.