Domáce rezidencie poskytli košickým umelcom priestor napredovať v ich umeleckej, výskumnej i rozvojovej činnosti

Interview

Vďaka podpore mesta Košice a Creative Industry Košice mohli lokálni profesionáli z kultúrneho a kreatívneho priemyslu v mesiacoch jún a júl nerušene pracovať z pohodlia ich domova. Pozrite si desať zaujímavých projektov, vďaka ktorým je umelecká ponuka v našom meste dnes o čosi bohatšia.

Dávid Demjanovič – Sochárske zásahy pre Sídlisko Ťahanovce

Dávid je členom autorského dua Mitríková & Demjanovič a pôsobí ako pedagóg na Fakulte umení TUKE. Počas svojho rezidenčného pobytu sa zameral na návrh funkčných sochárskych plastík – detských ihrísk, pričom inšpiráciu čerpal najmä zo 60. rokov od československých autorov vrátane Olbrama Zoubku či Zdenka Macháčka. Všetky tieto počiny spája snaha spríjemniť a skultúrniť prázdne miesta medzi panelákmi a vzbudiť záujem u obyvateľov o spoločný verejný priestor a jeho funkcionalitu. 

„Sídlisko Ťahanovce, ako najmladšie košické sídlisko, je jediné bez sochárskej realizácie. Keďže sa dlhodobo zaujímam o výtvarné realizácie vo verejnom priestore, vnímam túto skutočnosť ako veľkú kreatívnu výzvu, aj vzhľadom na zmenu nárokov verejnosti na funkcie verejných priestorov oproti minulosti.“

Vo výskume potenciálu funkčných verejných plastík chce ďalej pokračovať aj so zapojením študentiek a študentov ateliéru ASK 3D, kde momentálne pôsobí.

Julián Bosák – KÓMA

Po štúdiu na VŠMU sa Julián vrátil do Košíc, kde už niekoľko rokov pôsobí v oblasti filmu a učí na Škole umeleckého priemyslu. Počas svojej domácej rezidencie si dal za cieľ vytvoriť scenár k pilotnému dielu seriálu KÓMA, ktorý je situovaný v košických reáliách a bol by dostupný online v pravidelných intervaloch. 

Seriál sa zaoberá reálnymi udalosťami posunutými do fiktívneho príbehu štyridsiatnikov, ktorí boli kedysi spolužiaci na strednej a spojila ich kóma spolužiačky. Rezonujú v ňom aktuálne pálčivé témy od ekológie, tolerancie a spoločenských nerovností až po predstavovanie inovácií a umeleckých aktivít vznikajúcich na území Košíc a okolia.

Po skončení rezidencie, osloví Julián potenciálnych spolupracovníkov a bude hľadať prostriedky na jeho realizáciu.

Viktor Fehér – Súčasný muralizmus v mestách zajtrajška

Ako zakladateľ Street Art Communication (SAC) je Viktor osobou, ktorej vďačíme za veľkoplošné maľby a rôzne umelecké intervencie v košickom verejnom priestore. Gro jeho rezidencie bolo naštartovať prípravný proces pre krátky dokumentárny film činnosti SAC a poukázať na súčasný muralizmus a jeho úlohu v našom meste.

Dokument sa sústredí na problematiku miznúcich diel z fasád súkromných budov a ich umiestňovania v rôznych lokalitách. Sú v ňom zaznamenané výpovede zainteresovaných aktérov a inštitúcií vrátane Úradu hlavného architekta mesta Košice, Pamiatkového úradu, umeleckej obce ale aj obyvateľov mesta.

Výstupy jeho rezidencie budú už čoskoro predstavené v krátkom dokumentárnom filme, ktorý uvedie verejnosť do súčasného stavu Otvorenej mestskej galérie.

Zuzana Šuková – O princovi ktorý sa prebudil

Zuzana je architektka a výtvarníčka – venuje sa umeleckej tvorbe, píše básne a detské knihy. Počas rezidencie pripravovala detskú knihu, ktorá úplne novým spôsobom prerozpráva klasický príbeh o princovi Siddhárthovi, zasadí jeho historický odkaz do našej každodennosti a pokúsi sa tak ponúknuť príbeh z inej kultúry dnešnému „západnému“ človeku.

„Osobnosť Siddhárthu ako človeka, ktorý si uvedomil utrpenie a prebudil sa k bdelému vnímaniu potrieb tohto sveta, postupne privedie čitateľa priamo k súčasnosti – k tomu, čo potrebuje dnešný človek, aby mohol napomáhať svetu naokolo – otvorené prebudené oči a srdce.“

Vyše 30 maľovaných obrazov jej manžela – známeho košického umelca, architekta a výtvarníka Olega Šuka a spoločná myšlienka napísať knihu boli prvým impulzom jej zrodu. Kniha O princovi, ktorý sa prebudil vzniká postupne a približuje jeho snový svet, jeho tvorbu a odkaz nielen ako výtvarníka, ale i človeka, akým bol. Výsledkom jej rezidencie je prvá skica textu budúcej knihy a ilustrácií z jeho dielne.

Ján Gálik – Slušné Slovensko mojimi očami

Ján je regionálnym koordinátorm iniciatívy Za Slušné Slovensko. Počas zhromaždení, organizačných stretnutí či návštevy prezidentky si tieto momenty zaznamenával. V rámci svojho pobytu ich skompiloval do zbierky fotografií a textov v digitálnej podobe s cieľom hnutie poľudštiť a povzbudiť verejnosť k zdravej občianskej angažovanosti.

Slušnosť, slušná spoločnosť, slušná krajina. Počas pôsobenia iniciatívy za slušné Slovensko sme sa mnohokrát pýtali samých seba čo vlastne tá slušnosť znamená. Na mnohom sme sa zhodli, no každý má svoju vlastnú definíciu vytvorenú na základe vlastného a jedinečného príbehu. V tejto publikácii vyberám krátke portréty ľudí, ktorí každý svojim spôsobom, reprezentujú hodnoty, ktoré spoločne tvoria mozaiku slušného Slovenska.”

Na jar 2022 chce Ján zbierku publikovať vo forme knihy. Ako sprievodné podujatie zorganizuje debatu a prezentáciu fotografií a knihy v priestoroch kníhkupectva Artforum v Košiciach.

Martin Jeriga – Eastern Stories: Bach

Doterajšie Martinovo pôsobenie zahŕňa orchester Štátnej filharmónie Košice, koncert pre kráľovskú rodinu v Buckinghamskom paláci či koncertné turné s Katarínou Koščovou. Nie je preto nezvyčajné, že sa počas domácej rezidencie zameral na vytvorenie hudobného diela na námet J.S.Bacha – prearanžovanie 4-minútovej kantáty do súčasných hudobných foriem s prvkami popu a jazzu s dôrazom na klasický originál.

Projekt má priniesť pozitívne posolstvo, povzbudenie a nádej v dobe pandémie a poukázať na jej blížiaci sa koniec. Text diela hovorí aj o ‘krajine, ktorej sa darí, keď jej vládnu spravodliví vládcovia.’ Zároveň je snahou upokojiť a zasiahnuť spoločnosť pozitívnou víziou v čase, keď jej je nedostatok. Vyzýva nás k lepšej spoločnosti cez vlastnú transformáciu.

Výsledkom rezidencie je notová partitúra, audio nahrávka a videozáznam z nahrávania. Samotné dielo a videoklip budú prístupné verejnosti po získaní ďalších financií.

Katarína Rampáčková – Ako kreatívne pracovať s audiokomentárom pre nevidiacich v tanečnom predstavení

Katka je spoluzakladateľkou PST – Priestor Súčasného Tanca. Venuje sa tvorbe choreografií a predstavení. Počas domácej rezidencie skúmala, ako kreatívne využiť audiokomentár pre nevidiacich v tanečnom predstavení Mirage, ktoré pripravila v spolupráci s inkluzívnou tanečnou skupinou z Fínska – KAAOS Company.

„Chcem nájsť spôsob, ako dať zrakovo postihnutým ľuďom možnosť vnímať tanečné predstavenie v celej svojej komplexnosti a kreatívne sa pohrať s audiokomentárom, aby nebol rušivý pre diváka, ktorý dokáže predstavenie zrakovo vnímať. Audiokomentár by mal byť koloritom predstavenia.“

Výstupom tohto projektu je manuál, v ktorom nájdu tvorcovia rôzne možnosti práce s audiokomentárom. Praktické zobrazenie výskumu mohli vidieť diváci počas premiéry v júni 2021 na X Dance Festivale v Helsinkách. Po zlepšení pandemickej situácie chce Katka priniesť predstavenie Mirage aj do Košíc.

Norbert Sándor – Vizuálna identita pre ART CUBE

Norbert je študentom architektúry a dizajnu, a popritom pracuje na rôznych menších kreatívnych projektoch. Pre novovzniknutú umeleckú agentúru ART CUBE pripravil počas dvojmesačnej rezidencie komplexnú vizuálnu identitu vrátane brandingu, webu a grafických podkladov.

Žijeme v dobe, kedy je umenie vytláčané pandémiou na vedľajšiu koľaj, a preto je chválihodné, že sa na pôde Košíc nájdu nadšenci a umelci, ktorí sa aj v ťažkých časoch rozhodli založiť si umeleckú spoločnosť. Na ART CUBE ma oslovil najmä ich hodnotový vzťah ku kultúre a činnosti, ktoré spoločnosť plánuje realizovať v rámci kultúrneho a kreatívneho priemyslu v našom meste.

Marketingové výstupy jeho rezidencie sú viditeľné na webe agentúry a jej sociálnych sieťach. Dizajnom má osloviť čo najviac mladých ľudí s chuťou objavovať možnosti kultúrneho vyžitia.

Tomáš Makara – Prechádzka medzi sochami v Košiciach

Tomáš je členom umeleckej skupiny Kassaboys a občianského združenia Alt30collective. Dlhodobo sa venuje aktivitám s edukačným charakterom a výskumu modernej architektúry. Počas rezidenčného pobytu mapoval modernistické výtvarné diela v košickom verejnom priestore a interiéroch budov, ktoré nie sú bežne prístupné verejnosti.

„K projektu ma motivovala najmä láska k obsiahlému dedičstvu umenia vo verejnom priestore z obdobia moderny, ktoré je bohužiaľ častokrát nespravodlivo prehliadané poťažmo negatívne vnímané. Tento fakt má za následok miznutie týchto diel, čím prichádzame o kvalitné umenie. Som presvedčený, že tieto diela môžu slúžiť verejnosti ako ‚kunst‘ turistika nielen v ich meste, ale aj mimo neho. Verím, že sa mi týmto projektom podarí o ne zvýšiť záujem.“

Výsledkom Tomášovho mapovania sú fotografie a základné informácie o dielach, ktoré neskôr zverejní na interaktívnej webovej stránke. Návštevníci si budú môcť naplánovať vlastnú trasu “po umení” podľa lokality alebo preferencií.

Jozef Sikora – Šperk ako opora kyberpriestoru

Jozef sa živí tvorbou autorského a vlastnoručne vyrábaného šperku viac ako tridsať rokov. Pracoval s kožou a keramikou, a momentálne je jeho doménou meď a medený drôt. Vďaka rezidenčnej podpore vytvoril z týchto materiálov stojany na smartfóny a tablety.

Tablety a smartfóny majú vyladený, avšak občas chladný a generický dizajn, ktorý si radi personalizujeme nálepkami, príveskami, obalmi, puzdrami. Ručne vytvorený stolový držiak však môže neosobný prístroj doplniť akcentom ručnej práce, príjemným materiálom a ornamentálnym obohatením.

Výsledné predmety sú vhodné na bežné domáce použitie alebo ako originálny darček či suvenír. Je príjemné naraziť počas home officu očami na predmet, ktorý zaujme dizajnom, remeselnou hodnotou ručnej práce a prastarým druhom materiálu, a pritom má súčasnú úžitkovú funkciu.


Tretie kolo projektu Domácich rezidencií bolo realizované s podporou mesta Košice.