Domáce rezidencie podporia 42 projektov umelcov a profesionálov

Novinky

Začiatkom decembra vyhlásilo mesto Košice, prostredníctvom Creative Industry Košice, výzvu na predkladanie žiadostí o rezidenčné štipendiá. Výzva bola určená umelcom a profesionálom z oblasti kultúry a kreatívnych odvetví. O štipendium sa mohli uchádzať všetci tí, ktorí chcú realizovať tvorivé, rozvojové alebo výskumné aktivity v zložitom období pandémie COVID-19.

Do výzvy sa prihlásilo až 83 uchádzačov z Košíc a okolia. Po náročnom rozhodovaní bolo hodnotiacou komisiou vybratých 42 projektov, ktoré zastupujú oblasti vizuálneho a performatívneho umenia, hudby, filmu, literatúry, dizajnu, architektúry a kurátorstva. Podporené boli tiež výskumné, vzdelávacie a rozvojové aktivity, ktorých výstupy získajú podobu prezentácií, prednášok, publikácií, či komunikačných stratégií a konkrétnych marketingových aktivít.  

domáce rezidencie

Štipendijný program vznikol v reakcii na neočakávanú situáciu, ktorej čelíme v roku 2020. Ide o originálny projekt z dielne Creative Industry Košice, pôvodne zameraný na podporu umeleckej tvorby doma či za zavretými dverami ateliérov. Vďaka spolupráci s mestom Košice sa podpora rozšírila na širokú oblasť kultúrneho a kreatívneho priemyslu, ktorá patrí v súčasnej pandemickej situácii k najviac zasiahnutým sektorom.

Druhé kolo Domácich rezidencií sa teší veľkému záujmu. V najbližších dvoch mesiacoch môžeme očakávať vznik jedinečných projektov a podnetných spoluprác, ktoré nielen zviditeľnia sektor kultúrneho a kreatívneho priemyslu v meste Košice, no zároveň pomôžu aspoň z časti preklenúť neisté obdobie ľuďom, ktorí v ňom pôsobia. Zoznam podporených žiadostí nájdeš tu.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do výzvy!