Dizajn pre úspešný biznis s Martinom „Žltým“ Jenčom

Interview

Cieľom programu DesignLab je posunúť lokálnu dizajnérsku produkciu na vyššiu úroveň, a podporiť tak celkovú propagáciu kreatívneho priemyslu na Slovensku. V rámci prepájania disciplín sme naše sily spojili so štúdiom Milk a jeho umeleckým riaditeľom Martinom „Žltým“ Jenčom, ktorý vedie časopis o tom, ako môže dizajn zmeniť biznis k lepšiemu – Backstage Talks. V rozhovore nám prezradil, prečo je dôležité uchopiť produkt koncepčne, o čom je náš nový mentorský program DesignLab, a prečo by sa práve vaša firma mala prihlásiť.


Za lepšiu Bratislavu, ale aj mimo vychodených chodníčkov

Milk sídli v Bratislave, kde Žltý participuje na rôznych projektoch pre jej rozvoj a zlepšenie. Na otázku, prečo sa rozhodol strihnúť si to cez celé Slovensko a mentorovať práve v Košiciach odpovedal: „Bratislava to reálne nepotrebuje, pretože oproti iným častiam Slovenska je v nej veľa možností. Chcel som posúvať ľudí v inom meste, ktoré nepoznám až tak dobre a využiť príležitosť znížiť rozdiel. Je to pre mňa oveľa atraktívnejšie, pretože sa môžem učiť a spoznávať nové veci mimo vychodených chodníčkov.“

Komplexná vizuálna komunikácia

Počas troch mesiacov odovzdá mladým dizajnérskym talentom svoje bohaté skúsenosti, na základe ktorých si obohatia portfólio, získajú konkurenčnú výhodu i nové kontakty. Počas šiestich celodenných workshopov, z ktorých budú mnohé doplnené aj o iných expertov z praxe, prejdú viacerými témami kľúčovými pre kvalitnú vizuálnu komunikáciu na profi úrovni. Vizuálna komunikácia má presah na všetky úrovne. Dizajnéra je treba zapojiť už na začiatku celého procesu, pretože takto dokáže produktu pomôcť najlepšie.” Žltý dbá o to, aby dizajn reálne fungoval a spĺňal požiadavky klienta i potreby koncového užívateľa. Preto je nevyhnutné jasne ich definovať už na začiatku. Prípravná fáza je preto oveľa dôležitejšia ako samotná fáza realizácie zákazky. Prostredníctvom nej vieme stanoviť ako budeme postupovať a zároveň odôvodniť konkrétne kroky.

Sám vraví, že človek sa najlepšie učí vtedy, ak učí iných. Preto týmto projektom nechce posunúť na vyššiu úroveň len účastníkov, ale aj samého seba. „Chcem sa naučiť nové veci, získať nové podnety a postrehy. Mohol by z toho vzniknúť úspešný program, ktorý by sa dal zopakovať. Nateraz je však najdôležitejšie, aby to prinášalo úžitok.“ V rámci mentoringu chce mladým dizajnérom ukázať hlavne viacero perspektív pohľadu na vlastnú prácu, a to nielen z pohľadu klienta, ale čo je najdôležitejšie, aj z pohľadu zákazníka. Je dôležité, aby začali chápať, že služba, ktorú robia má presah do viacerých sfér: Som presvedčený, že správne nasmerovaný dizajn dokáže pozitívne meniť prostredie, v ktorom žijeme.”

Prečo hľadáme firmu s chuťou inovovať

Vďaka tomuto programu nastala pre vybrané firmy výnimočná šanca využiť kreatívny tím vo veľmi silnej zostave. Nejde tu totiž o študentov, ale o ľudí na určitej úrovni, ktorí už dnes disponujú základnými skúsenosťami z praxe. Práve oni teraz vytvorili dočasné štúdio spájajúce rôzne schopnosti od digitálneho charakteru, cez print, až po konkrétne technológie. „Takúto príležitosť určite veľa firiem nemá, no ideálnou firmou, ktorá by sa určite mala prihlásiť je taká, ktorej záleží na tom, v akom prostredí žije a ako zasahuje do tvorby mesta, kultúry v ňom a prostredia všeobecne. Mal by to byť niekto s reálnou šancou ovplyvniť ho smerom k lepšiemu. Stačí dobrý úmysel na to, aby to fungovalo.“ Najlepšie sa učí na niečom, čo má ozajstné parametre a šancu realizácie, ktorá prináša možnosť vidieť výsledok. Ten je pre dizajnéra často tou najväčšou motiváciou.

Žltý hovorí, že to, na čo je vo svojej práci najviac hrdý sa hodnotí veľmi ťažko. Spomedzi všetkých úspešných projektov vybral už vyššie spomenutý magazín Backstage Talks. „Vyzerá dobre a je na dobrej ceste k tomu, aby vyzeral ešte lepšie. Vydávame ho v Bratislave a dá sa kúpiť na celom svete od Singapuru až po New York. Nehovorím, že je to úspech, ale je to relevantný nástroj pre dizajnovú komunitu.“ Účastníkov sa pýtal na ich dizajn hrdinov, preto sme sa spýtali na tých jeho. „Je ich viac, menia sa v čase, ale prvý, ktorý mi napadol je Tibor Kalman, Kenya Hara alebo Bruno Munari. Všetci majú úplne iný prístup k dizajnu, ale všetci sú to autori s presahom mimo svojej škatuľky a disciplíny. Ich presah je obrovský a tí, ktorí nemajú presah ma nebavia.” uzatvára Žltý náš rozhovor.

Ako dopadol DesignLab? Pozri si výstupy programu, za ktorými stoja samotní účastníci.