Diskusia: Ako by malo vyzerať odborné vzdelávanie v oblasti kreatívneho priemyslu?

Novinky

Pozývame Ťa na online diskusiu o tom, ako si predstavuješ ideálne vzdelávanie v rámci kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Diskusia pre pre pracovníkov vzdelávacích inštitúcií, lektorov, pedagógov a ľudí so záujmom o vzdelávanie v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu sa uskutoční 18.11.2021 od 14:00 do 16:00 cez ZOOM. Na podujatie je potrebné sa vopred registrovať na: bit.ly/vzdelavanieKKP.

Creative Industry Košice spolupracuje v rámci projektu DeuS na identifikácii vzdelávacích potrieb v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu (KKP) a na vývoji inovatívnych metodológií. Tie dokážu efektívne reagovať na konkrétne vzdelávacie potreby KKP, a to nielen z hľadiska obsahu, ale aj vzdelávacích prístupov vhodných pre kreatívnych profesionálov.

Počas diskusie sa budeme venovať otázkam:
– Aké sú potreby odbornej prípravy a zvyšovania kvalifikácie kreatívnych a kultúrnych profesionálov?
– Ako možno prekonať priepasť medzi odborným vzdelávaním a príprave (OVP) a vzdelávaním v rámci kultúrneho a kreatívneho priemyslu?
– Aké príklady v Európe demonštrujú funkčné prístupy k dosiahnutiu tohto cieľa?
– Prečo je dôležité a akým spôsobom využívať formálne aj neformálne vzdelávacie prístupy v KKP?

Projekt DeuS alebo European Open Design School for Sustainable Regional Development spája subjekty z kultúrneho a kreatívneho priemyslu, aby spoločne našli riešenia a umožnili prístup kultúrnym aktérom a profesionálom z celej Európy k odbornému vzdelávaniu a príprave (OVP). Cieľom je zapojiť lokálne kultúrne organizácie, umelcov či kreatívcov do participatívneho, kreatívneho a efektívneho riešenia miestnych výziev.

Projekt je spolufinancovaný z programu Európskej únie Erasmus+.