Deviaty ročník programu Escalator pomôže ďalším siedmim organizáciám

Escalator

Spoznaj sedem tohtoročných organizácií, ktoré sa rozhodli posunúť vpred. Niektoré sú na začiatku, iné potrebujú nasmerovať, získať novú perspektívu alebo považujú vzdelávanie za dôležitý aspekt pre vlastný progres. „Každý príbeh aj každá organizácia, ktorá sem prichádza, je unikátna v tom, čo potrebuje. Je fascinujúce ich spoznať a porozumieť im. Každým rokom sieť ľudí, ktorí sa do Escalátora zapojili, rastie, preto ich môžeme prepájať – spájať starých aj nových účastníkov,“ hodnotí tohtoročný Escalator mentorka Birgitta Persson.


Kreatívne centrum Trnava, Trnava

Budúce Kreatívne centrum Trnava sa má stať vhodným prostredím pre začínajúcich aj etablovaných kreatívcov a umelcov, ale aj malé a stredné podniky v kultúrnom a kreatívnom priemysle. Má im ponúknuť nielen potrebný priestor a technológie pre ich rast, ale v budúcnosti aj vzdelanie, poradenstvo a mentoring. Budovanie fyzickej a virtuálnej verzie kreatívneho centra je ešte len v procese a účasť na Escalatore je pre jeho programovú riaditeľku Nikolu Kozmovú príležitosťou, ako sa neustále sebavzdelávať, získavať cenné informácie a vyhnúť sa či napraviť chyby ešte na začiatku.

„Na Escalatore by som chcela získať iný pohľad na inštitúciu z verejného sektora s nálepkou ,verejný sektor‘. Chcela som niekoho externého, kto mi tak trocha vráti naspäť pohľad z iného uhla. Už len samotný networking v rámci tejto skupiny mi veľmi pomáha a z toho sa veľmi teším.“ – Nikola Kozmová, programová riaditeľka

Incidental Minds, Bratislava

Incidental Minds je herné štúdio, ktoré sa zaoberá tvorbou zmysluplných a zároveň zábavných hier a gamifikovaného softvéru. Komerčné hry z ich produkcie sú založené na sociálne prínosných témach, ako napríklad bezdomovectvo, dezinformácie, globálne otepľovanie, ekológia, ale aj fyzika. Nakoľko obsahujú pre spoločnosť pozitívne orientované hodnoty, dokážu hráča nielen zabaviť, ale prostredníctvom herného zážitku aj niečo naučiť.

Zakladateľ herného štúdia Boris Brnčal sa svojej práci po dokončení štúdia na vysokej škole venuje naplno, rozbieha ďalšie projekty a spolupráce, preto vidí Escalator ako príležitosť, ktorá mu môže pomôcť správne nasmerovať rozbehnutý vlak. „Chcel by som sa naučiť, ako efektívne organizovať proces na viacerých súbežných projektoch. Je to pre mňa príležitosť, ako sa zlepšiť v systematickom projektovom manažmente, fundraisingu a naučiť sa viac o manažmente komunít a o určovaní cieľového publika. Keďže som primárne kreatívny človek, chcem sa tiež zlepšiť vo financiách a administratíve.“

Trenčín 2026, Trenčín

K rozvoju kultúrneho a kreatívneho priemyslu v meste Trenčín významne prispeje nezisková organizácia Kreatívny inštitút Trenčín. Úlohou riaditeľky Lucie Dubačovej a umeleckej riaditeľky Lenky Kuricovej je spoločne so svojím tímom úspešne napĺňať ciele získaného titulu Európske hlavné mesto kultúry Trenčín 2026, čím sa chcú stať významnou inštitúciou nielen na lokálnej, ale aj medzinárodnej úrovni.

„Projekt EHMK je obrovský komplexný projekt, naraz sa deje veľa vecí a paralelných simultánnych procesov, a náš tím rastie rýchlo. Naša výzva je odkorigovať ten rast tak, aby sme postupovali po schodíkoch, ktoré sme si v tomto výhernom projekte naplánovali,“ hodnotí projekt Lenka. Na Escalatore by preto rady získali skúsenosti s riadením veľkého tímu, z oblasti fundraisingu, networkingu a nastavili si plán udržateľnosti po roku 2026.

MAME market, Košice

MAME market prináša do Košíc sezónny predaj hand made dizajnových a remeselných umeleckých výrobkov. Dnes ponúka kreatívny priestor umelcom z celého Slovenska, ktorí tvoria originálne výrobky a trh je pre nich príležitosťou ako podporiť ich tvorbu a predaj. MAME market prináša do Košíc pestrosť a víziou jeho zakladateľky Viktórie Žitňanová Nagyovej je jeho pôsobenie rozšíriť o umelecké vystúpenia a predaj aj za hranicami Košíc.

Hoci boli predošlé ročníky marketu úspešné, Escalator je pre Viktóriu možnosťou, ako sa posunúť ďalej. „Doteraz sme robili market intuitívne, preto potrebujeme jasnejší biznis plán. Keďže hľadáme umelcov a kultúrne organizácie, sme otvorení spoluprácam a dôležitý je pre nás hlavne networking.“ – Viktória Žitňanová Nagyová, MAME market.

ŠUM, Trebišov

Kníhkupectvo a kultúrno-komunitné centrum ŠUM ponúka alternatívu pre obyvateľov malého mesta na východe Slovenska. Jeho zakladateľmi sú Lukáš Pavlikovský a Edita Treščáková, ktorí sa snažia prinášať kvalitnú nezávislú kultúru a umenie na perifériu. Existencia ŠUM-u v Trebišove má podľa Edity veľký význam: „Aj v malých mestách sú ľudia, ktorí čítajú dobré knihy, navštevujú alebo radi spoznávajú alternatívnu kultúru. Chceme byť pre nich priestorom, ktorý im umožní prístup k dobrým veciam lokálne, aby za nimi nemuseli nutne cestovať do väčších miest. Aj v malom meste si ľudia zaslúžia dobré veci.”

Ich snahou je momentálne nájsť si stabilnú pozíciu v kultúrnom priestore mesta a rozšíriť svoje pôsobenie v rámci komunity a jej participácie. Aj vďaka Escalátoru by chceli „zefektívniť smerovanie našich ľudských, časových aj finančných zdrojov, hľadať nové možnosti financovania a poprepájať naše snahy s inými, podobne zameranými projektmi. Zároveň zlepšiť plánovanie a stratégie, aby sme sa neuberali smerom, odkiaľ sa už iní neúspešne vrátili. Sme dvaja, času a síl je málo, radi by sme sa teda vyhli zásadným chybám a vkladali energiu do niečoho, čo prinesie výsledok, na ktorom budeme môcť ďalej stavať.“ – Edita Treščáková, ŠUM

Kultúrno-kreatívne centrum Hviezda, Trenčín

Kultúrno-kreatívne centrum Hviezda má byť pod vedením Juraja Bendu priestorom pre rozvoj kultúry a kreativity v Trenčíne. Jeho úlohou je, spoločne s jeho budúcimi kolegami, vybudovať miesto pre mladé kreatívne talenty. Budúce multifunkčné sály, vizuálne, filmové, podcastové štúdiá či coworkingový priestor majú podľa Juraja „hlavne mladým ľuďom ponúknuť fantastické podmienky na to, aby si plnili sny. Poskytnúť pôdu, priestor, technológiu.“

Budovanie centra je len na začiatku a aj s pomocou Escalatora chce Juraj všetko „urobiť tak dobre, ako sa len dá. Som poctený, že mojím mentorom je Paul Bogen, človek so skúsenosťami. Očakávam objektívny pohľad od profesionála, ktorý mi poradí a pomôže vytvoriť môj zoznam priorít a pomenovať oblasti, kde sa mám viac zlepšovať. Upozorní ma na to, čo ma čaká, na čo si mám dávať pozor.“

Spolka, Košice

Spolka je rastúca organizácia, ktorú tvorí kolektív architektov, urbanistov a sociológov. Snažia sa byť súčasťou plánovania miest, plánovať ich citlivo a presadzovať tento prístup s ohľadom na rôzne znevýhodnené skupiny, udržateľnosť a prírodu. V Spolke zapájajú a vzdelávajú verejnosť o mestách a ich plánovaní. Ich misiou je poznávať prostredie, zisťovať jeho potreby a pomáhať ho plánovať.

Organizačná zmena v Spolke si vyžaduje premeny v dlhodobom plánovaní a udržateľnosti. Vďaka Escalatoru by si radi nastavili dlhodobú finančnú stratégiu. „Hľadáme balans, ako neupustiť od našich hodnôt a presvedčení, ale zároveň, aby sme vedeli ako organizácia fungovať,“ opisuje očakávania od Escalatora Katarína Onderková. „Je to aj o tom, ako vieme robiť aj tie neziskové veci skrz našu ziskovú činnosť, balansovať neziskové aktivity a robiť to udržateľne,“ dodáva architektka a urbanistka Viktória Mravčáková.

Sleduj nás aj naďalej a zisti, ako sa bude organizáciám počas Escalatora dariť a ako pokročia po jeho ukončení. Zatiaľ si prečítaj čo o ňom hovoria účastníci minulých ročníkov.


Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.