Ďakujeme FPU za podporu v prvom kole výziev

Novinky
Projekt CIKE v medzinárodných sieťach dostal od Fondu na podporu umenia €6000.
CIKE je vďaka členstvu v medzinárodných sieťach súčasťou medzinárodných projektov, ktoré prináša na domácu pôdu. Hlavným zámerom žiadania podpory pre tento projekt je udržať si členstvo v dvoch sieťach;  ECBN (European Creative Business Network), Sieti kreatívnych miest UNESCO, a zároveň sa stať pridruženým členom siete Trans Europe Halles.
Takéto členstvá sa udržujú aj účasťou zamestnancov organizácie a subjektov pôsobiacich v oblasti umenia, kultúrneho a kreatívneho priemyslu na deviatich zahraničných mobilitách, konferenciách, festivaloch a kongresoch, ktoré sú úzko spojené s fungovaním spomínaných sietí. Aktívny networking v rámci sietí už priniesol CIKE niekoľko úspešných medzinárodných spoluprác, partnerstvá v projektoch európskych programov Erasmus+, Kreatívna Európa, Interreg a Erasmus pre mladých podnikateľov, ale aj priestor na prezentáciu slovenskej kultúrnej a kreatívnej scény.
Ďakujeme Fondu na podporu umenia.