Čo sa práve deje

Október 2020

Január 2021

Medzi Prahou a Káhirou // výstava

Výstava predstaví návštevníkom začiatky, keď sa v skromných pomeroch ...
Historická účelová budova
Námestie Maratónu mieru 2
24/09 17/01

Február 2021

Remeslo má modré dno // výstava

Vývoj a prehľad remesla modrotlače na našom území od 18. do 20. storo...
Východoslovenské múzeum
Námestie Maratónu mieru 2
23/07 28/02