Čo priniesli tri roky členstva v Sieti kreatívnych miest UNESCO pre mediálne umenie

UNESCO

Od momentu, kedy Košice získali titul UNESCO – Kreatívne mesto mediálneho umenia ubehli takmer tri roky. Čo nám priniesla možnosť zaradiť sa k tým, pre ktorých je kreativita nástrojom na zlepšenie kvality života v meste? Prečo je mediálne umenie hybnou silou košickej kultúry?


Sieť kreatívnych miest UNESCO bola založená v roku 2004. Odvtedy združuje mestá, ktoré vnímajú kreativitu ako kľúčovú pri napĺňaní cieľov udržateľného rozvoja. V súčasnosti má takmer 250 členov z celého sveta, združených do tematických klastrov venovaných hudbe, literatúre, filmu, ľudovej tvorbe a remeslám, dizajnu, gastronómii a v neposlednom rade, mediálnemu umeniu. Košice sú od roku 2017 prvým slovenským mestom, ktoré získalo členstvo v Sieti kreatívnych miest UNESCO.

Prihlášku do UNESCO Creative Cities Network pripravila nezisková organizácia Creative Industry Košice (CIKE), ktorá sa aj touto cestou snaží, aby sa kreativita a kultúra stali neoddeliteľnou súčasťou rozvojových plánov mesta.

Pre mesto Košice je UNESCO nielen značkou, ktorá ho zviditeľňuje na medzinárodnej úrovni. Podľa Michala Hladkého, riaditeľa CIKE, je najmä platformou, ktorá posúva úroveň spoluprác z európskej na globálnu. „Máme možnosť učiť sa od kreatívnych miest s bohatými skúsenosťami v mediálnom umení.“ 

Keď sa spojí umenie, technológie a vzdelávanie

V posledných dvoch desaťročiach sa z Košíc stalo mesto, ktoré vyniká nielen v IT priemysle, ale aj v oblasti nových médií a kreatívneho priemyslu. Pod členstvo v Sieti kreatívnych miest UNESCO sa okrem CIKE podpísali: mesto Košice, Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach (FUTU KE), kultúrne inštitúcie (Tabačka Kulturfabrik, K13 – Košické kultúrne centrá, DIG gallery), festival Biela noc a klaster IT Valley. 

Košice svojím členstvom v Sieti kreatívnych miest UNESCO v oblasti mediálneho umenia ukázali, nakoľko je pre mesto dôležitý rozvoj kultúry a kreatívneho priemyslu. Získavame príležitosti spolupracovať a zviditeľniť sa na medzinárodnej úrovni a vymieňať si skúsenosti s partnerskými mestami, no najmä nám to prinieslo aj ekonomický rozvoj.

Marcel Gibóda, námestník primátora mesta Košice.

Nové formy umenia na lokálnej úrovni

Partnerské mestá sa usilujú vytvoriť také prostredie, ktoré by podnietilo vznik unikátnych medzisektorových spoluprác. Umenie v tradičnom ponímaní tak dostáva úplne nový rozmer.

Jedným z miest, kde sa novým formám umenia mimoriadne darí, je centrum súčasného umenia Tabačka Kulturfabrik. Výrazným spôsobom rozvíja košickú nezávislú kultúru, okrem iného aj v oblasti mediálneho umenia. Napríklad séria multimediálnych výstav Budúcnosť je teraz 2019 priniesla do Košíc témy na pomedzí umenia a vedy, života a kybernetiky.  

Pre súčasnosť a budúcnosť košického mediálneho umenia má veľký význam Ateliér nových médií, ktorý funguje na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach. Diela svojich študentov a absolventov prezentuje na podujatiach doma i v zahraničí. Zároveň spolupracuje pri tvorbe rozvojových projektov kreatívneho priemyslu v Košiciach, ako to bolo aj v prípade titulu UNESCO.

Medzinárodná výstava mediálneho umenia No Power No Art, vedená kurátormi Richardom Kittom a Michalom Murinom, sa konala v roku 2019. Patrí do série výstav Creative Playgrounds, ktoré v priebehu štyroch rokov predstavili v Košiciach široké spektrum zahraničných autorov a zároveň poskytli priestor domácej media artovej scéne. Za jej vznikom stoja aj ľudia z košickej DIG gallery. Ako jediná svojho druhu na Slovensku sa orientuje na mediálne umenie, bioart, elektronickú literatúru a iné inovatívne polohy umenia, ktoré sú výsledkom presahu vedy, digitálnych technológií a nových médií do tejto oblasti. 

S mediálnym umením sa môžu Košičania stretnúť napríklad aj v programe organizácie VUNU, ktorá každoročne organizuje multižánrový festival DAAVS – Dni aktuálnych audiovizuálnych stretnutí.

Pre návštevníkov mesta je k dispozícii aj netradičný turistický zážitok vo forme ubytovania v Media Art Room izby Invisible Hotela, ktorá je oslavou progresívnej scény košického mediálneho umenia. Pod jej výslednú podobu sa podpísali významný košický architekt Štefan Pacák a Boris Vaitovič, uznávaná postava slovenského media artu.

Mediálne umenie si v Košiciach získalo svoje publikum. Výzvou však zostáva, ako ho urobiť dostupnejším pre obyvateľov, inšpirovať a presvedčiť Košičanov, aby sa sami stali súčasťou nového smerovania kultúry. Úspešným príkladom je obľúbený festival súčasného umenia Biela noc, ktorého súčasťou sú aj media artové diela.

Festival Biela noc 2019 © Martina Mlčúchová

UNESCO a Art & Tech Days 

Media art je dôležitou súčasťou festivalu Art & Tech Days, predovšetkým v podobe interaktívnych inštalácií a multimediálnych predstavení. Témou piateho ročníka je Human Responsibility, ktorá nadväzuje aj na ciele UNESCO Creative Cities v napĺňaní Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj. Jedným z partnerov festivalu je klaster košických technologických firiem IT Valley, čo potvrdzuje význam medzisektorovej spolupráce.

Sieť kreatívnych miest UNESCO je pre košický media art cenným zdrojom inšpirácie. Pre Art & Tech Days je tou najväčšou celosvetovo uznávaný festival media artu Ars Electronica, ktorý sa každoročne koná v partnerskom meste Linz.

Zahraniční umelci na pobytoch v Košiciach

Byť súčasťou medzinárodného klubu kreatívnych miest znamená pre Košice možnosť prezentovať sa, nadväzovať cezhraničné spolupráce, stať sa atraktívnou destináciou pre umelcov aj turistov.

V tomto smere otvorilo v roku 2019 Creative Industry Košice v spolupráci s K.A.I.R. – Košice Artists in Residence rezidenčný program. Prvým zúčastneným umelcom bol Marc Vilanova (ESP), ktorý priniesol do košickej synagógy prepojenie hudby a technológií. Zároveň bol spíkrom na konferencii v rámci festivalu Art & Tech Days. V tomto roku zavíta do Košíc mediálny umelec Abel Korinsky (GER). Počas dvoch mesiacov vytvorí audiovizuálne dielo, v ktorom využije údaje zo satelitov Starlink. Tie vyniesla na obežnú dráhu spoločnosť SpaceX, ktorej majiteľom je svetovo známy Elon Musk. Satelity pravidelne krúžia aj nad Košicami. 

Pilotný projekt City to City – Human Responsibility dáva možnosť košickým umelcom v oblasti media artu stať sa súčasťou mesačného online kreatívneho procesu. Počas neho vytvorí 10 umelcov z 10 Kreatívnych miest UNESCO 5 umeleckých diel na tému zodpovednosti umenia a technológií vo vzťahu k planéte a spoločnosti. Tie bude možné vidieť na košickom festivale Art & Tech Days, britskom York Mediale a iných festivaloch zúčastnených miest až do roku 2022.

Košice vzorom pre ostatné mestá

V oblasti media artu majú Košice jednoznačne čo ponúknuť ostatným partnerským mestám. Creative Industry Košice pravidelne zastupuje mesto na medzinárodných pracovných stretnutiach, kde prezentuje jednotlivé iniciatívy kreatívneho priemyslu a mediálneho umenia, zbiera kontakty, nadväzuje spolupráce a podieľa sa na príprave strategických dokumentov Siete kreatívnych miest UNESCO.  

Podľa Michala Hladkého predstavuje prepojenie digitálnych technológií a kreativity pre mesto Košice jedinečnú konkurenčnú výhodu. „Úlohou CIKE je pomáhať s vytváraním podmienok, aby v meste takéto spolupráce vznikali a napomohli jeho rozvoju.“

Ambíciou stále zostáva vytvorenie kreatívneho centra so zameraním na mediálne umenie, digitálne technológie a dizajn. Košice sa môžu tešiť aj na mediaartové inštalácie s cieľom priblížiť túto formu umenia bežným ľuďom. Okrem toho stále žije myšlienka mestskej hry, ktorá by spojila obyvateľov a verejný sektor, umožnila efektívnejší prístup k službám a hravým spôsobom angažovala Košičanov v tvorbe lepšieho mesta.

V rámci projektu UNESCO Kreatívne mestá mediálneho umenia sú stále otvorené dvere aj pre ďalších partnerov, vrátane škôl a jednotlivcov. „Máme skúsenosti, máme nástroje, poskytneme know-how. To, čo potrebujeme, sú ľudia, ktorí chcú vlastnú kreativitu premeniť na pridanú hodnotu pre mesto, v ktorom žijú a pracujú,“ dodáva Michal Hladký.


Viac informácií o projekte UNESCO Kreatívne mestá mediálneho umenia sa dozviete na stránke cityofmediaarts.sk.