Sme nezisková organizácia Creative Industry Košice, ktorá sa zaoberá podporou a rozvojom kultúry a kreatívneho priemyslu (KKP). Zvyšujeme kvalitu života v meste prostredníctvom rozvíjania jeho kreatívneho potenciálu. Vyhľadávame a podporujeme talenty, poskytujeme vzdelávacie, networkingové a pracovné príležitosti, a prispievame tak k udržateľnému mestskému rozvoju. Veríme, že spolupráca a rozhodovanie, ktorého základom je kreatívny prístup, prináša najlepšie riešenia.

Príbeh CIKE

História dnešného CIKE začína v roku 2008, kedy bola založená nezisková organizácia Košice 2013 – Európske hlavné mesto kultúry s cieľom doručiť jeden z najvýznamnejších projektov mesta a po úspešnej kandidatúre aj realizovať. V septembri 2015 dochádza k premenovaniu na Creative Industry Košice. Nezisková organizácia s bohatou projektovou históriou na seba prevzala agendu rozvoja medzinárodnej spolupráce, profesionalizačných programov a vzdelávania, mobilít a umeleckých rezidencií.

Čo robíme

  • Mentoringové a vzdelávacie programy

Mentoringové a vzdelávacie programy sú zamerané na profesionalizáciu ľudí pracujúcich v kultúrnom a kreatívnom priemysle v Košiciach a na Slovensku. Rozvoj jednotlivcov prebieha v rôznych oblastiach (dizajn, projektové riadenie, rozvoj organizácie, podnikanie, rozvoj komunity a iné) na základe identifikácie potrieb cieľovej skupiny, a to najmä prostredníctvom školení, seminárov, koučingu a mentoringu.

  • Mobility

Mobility alebo rezidencie predstavujú príležitosť ako pre domácich, tak pre zahraničných záujemcov pôsobiť a tvoriť istý čas v novom prostredí. Medzinárodné rezidenčné programy sú určené firmám, podnikateľom, umelcom a kreatívcom zo Slovenska, kým rezidencie situované v Košiciach sa zameriavajú hlavne na zahraničných umelcov. Mobility podporujú networking, vznik nových spoluprác a inovatívnych riešení, výmenu znalostí, získanie skúseností a podnetov, ktoré je možné zúročiť v ďalšej činnosti.  

Domáce rezidencie pre umelcov a profesionálov v oblasti KKP z Košíc, priamo z ich domov ako reakcia na neočakávanú krízu spôsobenú pandémiou koronavírusu a jej dopady na oblasť kultúrneho a kreatívneho priemyslu.

  • Creativity for Business 

Medzisektorová spolupráca je výsledkom prieniku umenia do bežných oblastí podnikania. Firmy a umelci spoločne hľadajú riešenia na problémy, ktoré si vyžadujú pohľad z novej perspektívy. Cieľom je, aby výsledná inovácia vznikla spoluprácou oboch sektorov (co-creation), zainteresovaním samotného zadávateľa na tvorbe konečného riešenia. Medzisektorové projekty nachádzajú uplatnenie v zdravotníctve, výrobnej sfére, turizme, gastro a hotelovom priemysle.

  • Výskum

Vďaka medzinárodným projektom vyvíjame, testujeme a overujeme nové metódy cielené na profesionalizáciu sektora kultúry a kreatívneho priemyslu. Aplikovaním týchto metód v praxi je možné učiť sa, ako zefektívňovať procesy, spoluprácu a podporovať kreativitu. Realizované projekty prinášajú aktivity, do ktorých sú zapojení nielen jedinci a subjekty pôsobiace v KKP, ale aj stakeholderi vrátane občanov mesta. Práve takáto participácia je kľúčová vo vzťahu k udržateľnému rozvoju Košíc. 

CIKE zastrešuje a koordinuje aktivity súvisiace s členstvom v Sieti kreatívnych miest UNESCO. Pravidelne reprezentuje Košice na stretnutiach so zahraničnými partnermi v klastri UNESCO – Creative City of Media Arts. V spolupráci s partnermi realizuje projekty a buduje povedomie o inováciách, ktoré vznikajú prepojením digitálnych technológií s umením.

Organizácia každoročne organizuje v Košiciach týždňový festival mediálneho umenia, technológií a digitálnej kultúry. Hlavným podujatím festivalu je konferencia, ktorá pravidelne prináša top spíkrov z popredných firiem a organizácií. Festival je doplnený o bohatý vzdelávací a umelecký program určený pre všetky vekové kategórie. 

  • Grantová výzva  

Grantová výzva predstavuje od roku 2014 nástroj mesta Košice, prostredníctvom ktorého je podporovaný a rozvíjaný sektor kultúry a kreatívneho priemyslu. CIKE je administrátorom tejto výzvy.

Projekt neviditeľného hotela, ktorý pozostáva zo siete piatich dizajnových izieb na piatich rôznych adresách v partnerských hoteloch. Dizajn každej izby rozpráva príbeh úzko spätý s históriou mesta Košice a odhaľuje neviditeľné miesta v meste. Cieľom projektu je podpora zážitkového turizmu v meste a zviditeľnenie malých lokálnych podnikateľov. 

Online magazín profilujúci mesto medzi slovenskými i zahraničnými čitateľmi. Príbehy sa preto netýkajú iba Košíc, sú modelom pre akékoľvek mesto, kdekoľvek na svete. V tomto roku vychádza kniha Neviditeľné príbehy – 73 ľudí, ktorí robia východ Slovenska lepším miestom pre život, ktorá je tlačenou zbierkou tohto projektu.

Čo robíme

Sme tu pre všetkých ľudí, ktorí chcú zlepšovať seba i mesto.