Spolu vytvárame svetové mesto kultúry

Čo je CIKE

Sme nezisková organizácia Creative Industry Košice, ktorá sa zaoberá podporou a rozvojom kultúry a kreatívneho priemyslu (KKP). Zvyšujeme kvalitu života v meste prostredníctvom rozvíjania jeho kreatívneho potenciálu. Vyhľadávame a podporujeme talenty, poskytujeme vzdelávacie, networkingové a pracovné príležitosti, a prispievame tak k udržateľnému mestskému rozvoju. Veríme, že spolupráca a rozhodovanie, ktorého základom je kreatívny prístup, prináša najlepšie riešenia.

Príbeh CIKE

História dnešného CIKE začína v roku 2008, kedy bola založená nezisková organizácia Košice 2013 – Európske hlavné mesto kultúry s cieľom doručiť jeden z najvýznamnejších projektov mesta a po úspešnej kandidatúre aj realizovať. V septembri 2015 dochádza k premenovaniu na Creative Industry Košice. Nezisková organizácia s bohatou projektovou históriou na seba prevzala agendu rozvoja medzinárodnej spolupráce, profesionalizačných programov a vzdelávania, mobilít a umeleckých rezidencií.

Čo robíme

 • Mentoringové a vzdelávacie programy

Mentoringové a vzdelávacie programy sú zamerané na profesionalizáciu ľudí pracujúcich v kultúrnom a kreatívnom priemysle v Košiciach a na Slovensku. Rozvoj jednotlivcov prebieha v rôznych oblastiach (dizajn, projektové riadenie, rozvoj organizácie, podnikanie, rozvoj komunity a iné) na základe identifikácie potrieb cieľovej skupiny, a to najmä prostredníctvom školení, seminárov, koučingu a mentoringu.

 • Mobility

Mobility alebo rezidencie predstavujú príležitosť ako pre domácich, tak pre zahraničných záujemcov pôsobiť a tvoriť istý čas v novom prostredí. Medzinárodné rezidenčné programy sú určené firmám, podnikateľom, umelcom a kreatívcom zo Slovenska, kým rezidencie situované v Košiciach sa zameriavajú hlavne na zahraničných umelcov. Mobility podporujú networking, vznik nových spoluprác a inovatívnych riešení, výmenu znalostí, získanie skúseností a podnetov, ktoré je možné zúročiť v ďalšej činnosti.  

Domáce rezidencie pre umelcov a profesionálov v oblasti KKP z Košíc, priamo z ich domov ako reakcia na neočakávanú krízu spôsobenú pandémiou koronavírusu a jej dopady na oblasť kultúrneho a kreatívneho priemyslu.

 • Creativity for Business 

Medzisektorová spolupráca je výsledkom prieniku umenia do bežných oblastí podnikania. Firmy a umelci spoločne hľadajú riešenia na problémy, ktoré si vyžadujú pohľad z novej perspektívy. Cieľom je, aby výsledná inovácia vznikla spoluprácou oboch sektorov (co-creation), zainteresovaním samotného zadávateľa na tvorbe konečného riešenia. Medzisektorové projekty nachádzajú uplatnenie v zdravotníctve, výrobnej sfére, turizme, gastro a hotelovom priemysle.

 • Výskum

Vďaka medzinárodným projektom vyvíjame, testujeme a overujeme nové metódy cielené na profesionalizáciu sektora kultúry a kreatívneho priemyslu. Aplikovaním týchto metód v praxi je možné učiť sa, ako zefektívňovať procesy, spoluprácu a podporovať kreativitu. Realizované projekty prinášajú aktivity, do ktorých sú zapojení nielen jedinci a subjekty pôsobiace v KKP, ale aj stakeholderi vrátane občanov mesta. Práve takáto participácia je kľúčová vo vzťahu k udržateľnému rozvoju Košíc. 

CIKE zastrešuje a koordinuje aktivity súvisiace s členstvom v Sieti kreatívnych miest UNESCO. Pravidelne reprezentuje Košice na stretnutiach so zahraničnými partnermi v klastri UNESCO – Creative City of Media Arts. V spolupráci s partnermi realizuje projekty a buduje povedomie o inováciách, ktoré vznikajú prepojením digitálnych technológií s umením.

Organizácia každoročne organizuje v Košiciach týždňový festival mediálneho umenia, technológií a digitálnej kultúry. Hlavným podujatím festivalu je konferencia, ktorá pravidelne prináša top spíkrov z popredných firiem a organizácií. Festival je doplnený o bohatý vzdelávací a umelecký program určený pre všetky vekové kategórie. 

 • Grantová výzva  

Grantová výzva predstavuje od roku 2014 nástroj mesta Košice, prostredníctvom ktorého je podporovaný a rozvíjaný sektor kultúry a kreatívneho priemyslu. CIKE je administrátorom tejto výzvy.

Projekt neviditeľného hotela, ktorý pozostáva zo siete piatich dizajnových izieb na piatich rôznych adresách v partnerských hoteloch. Dizajn každej izby rozpráva príbeh úzko spätý s históriou mesta Košice a odhaľuje neviditeľné miesta v meste. Cieľom projektu je podpora zážitkového turizmu v meste a zviditeľnenie malých lokálnych podnikateľov. 

Online magazín profilujúci mesto medzi slovenskými i zahraničnými čitateľmi. Príbehy sa preto netýkajú iba Košíc, sú modelom pre akékoľvek mesto, kdekoľvek na svete. V tomto roku vychádza kniha Neviditeľné príbehy – 73 ľudí, ktorí robia východ Slovenska lepším miestom pre život, ktorá je tlačenou zbierkou tohto projektu.

Success stories

Fokusové skupiny rozprúdili diskusiu o košickej kultúre

CIKE chce neustále zlepšovať kultúrne služby v Košiciach. Pripravili sme teda rozhovory o kultúrnom živote a možnostiach v našom meste. Pozvali sme na ne 24 Košičanov, aby nám v rámci fokusových skupín porozprávali o ich kultúrnom živote. Naším cieľom bolo dozvedieť sa o postrehoch a skúsenostiach lokálnych obyvateľov, aby sme ich vedeli zohľadniť, zapracovať a efektívne tak skvalitniť kultúrnu ponuku v Košiciach. Vďaka ním sme identifikovali pozitívne stránky ale i nedostatky nášho mesta. Jednoducho, zistili sme ako vnímajú kultúrne podujatia samotní návštevníci a nie ich organizátori.

Tvorba mesta v rukách občanov vďaka Urban Exploration

Urban Exploration bola séria podujatí v rámci projektu Cultural and Creative Spaces and Cities, na ktorých sa stretlo až sto ľudí ochotných zapojiť sa a zmeniť fungovanie vecí zdola nahor. Cieľom bolo priblížiť dôležité rozhodnutia bežným ľuďom a prepojiť občanov so samosprávou. Podujatie odštartovalo prednáškou uznávaného dátového analytika Karola Piekarskeho z Medialab Katowice, ktorý zazdieľal svoje dlhoročné skúsenosti s navrhovaním pútavých online vizualizácií. Pokračovali sme štyrmi paralelnými workshopmi, ktoré objasnili spôsoby, akými sa dá mesto meniť k lepšiemu. Skončili sme prezentáciou práce nášho umeleckého rezidenta Juraja Horňáka pred Magistrátom mesta Košice, ktorá bola spojená s workshopom aktivácie verejného priestoru za pomoci nákupného vozíka.

Slamové divadlo SAMI SPOLU spojilo ľudí oddelených pandémiou

SAMI SPOLU je unikátny československý projekt básnického divadla, ktorý vznikol v spolupráci Creative Industry Košice so Slam poetry SK v rámci programu Home Residency. Jedná sa o dramatizáciu výsledku dvojmesačnej snahy 14 umelcov z dvoch štátov a 9 miest. Tí sa zúčastnili série workshopov, ktoré vyústili do finálnej inscenácie. Každý účastník popísal pandémiu vlastným spôsobom, štýlom a textom, pričom vzniklo eklektické dielo, ktorého hlavným zámerom je spájať ľudí oddelených karanténou. Výsledkom je toto predstavenie s performermi Tomášom Strakom, Danicou a Theo Sedmidubskou.

Konferencia, ktorá predstavila nové trendy v destinačnom manažmente

Konferencia Nové trendy v destinačnom manažmente bola zameraná na prezentáciu nových trendov v destinačnom manažmente s účasťou popredných medzinárodných spíkrov, ktorí inšpirovali partnerov projektu a odbornú verejnosť trendmi a inováciami z oblasti cestovného ruchu a turizmu. Globálnym cieľom programu a konferencie bolo zintenzívnenie a prehĺbenie spolupráce v oblasti trvalo udržateľného sociálneho, enviromentálneho a ekonomického rozvoja medzi ukrajinskými regiónmi Zakarpatia, Ivano-Frankivska a Černivetska a oprávnenými programovými územiami Slovenska, Maďarska a Rumunska.

V Košiciach sme privítali troch zahraničných blogerov

V rámci projektu Transformačný turizmus v Európskych hlavných mestách kultúry zavítali do Košíc traja skúsení zahraniční blogeri. Počas ich štvordňovej návštevy bývalého EHMK sme sa v spolupráci s Visit Košice starali o ich inovatívne turistické zážitky. Mali možnosť vyskúšať si rôzne obdobia, storočia a časti dejín – zažili všetko od obdobia praveku, cez stredovek až po socializmus a súčasnosť.

Španielsky umelec Marc vytvoril v Košiciach výstavu, ktorá návštevníkom umožnila vidieť, čo normálne nepočujú

Marc Vilanova je umelec, ktorý pracuje na pomedzí umenia a technológií, ktorý prišiel do Košíc na mediaartovú umeleckú rezidenciu organizovanú CIKE v spolupráci s K.A.I.R. – Košice Artists in Residence. Vytvoril inštaláciu v Synagóge na Zvonárskej ulici, ktorá využívala bežný objekt z nášho každodenného života – žiarivku. Okrem svetla vydáva žiarivka ultrazvuk. Pomocou špeciálneho mikrofónu zachytil tieto ultrazvuky a preložil ich na počuteľné frekvencie, ktoré si mohli návštevníci vypočuť.

Kreativita – technológie – umenie v Košiciach

Nultý ročník podujatia sa zameral na všeobecné prepojenie kreativity, umenia a technológií.

Jazyk a komunikácia ako základ interakcie medzi ľudmi

Art & Tech Conference 2019 upriamila pozornosť na tému jazyka a komunikácie, ktoré predstavujú základ interakcie medzi ľuďmi. Presne to preskúmajú jednotliví spíkri. Viac sa dozvieš na tejto stránke. Ukázali sme, že komunikácia nie je len o slovách, ale aj o interakcii medzi človekom a softvérom, emóciou a kódom, ľudským telom a technológiou, ale aj virtuálnou realitou a fyzickým svetom.

Dizajn netradičných riešení

Na konferencii v roku 2017 sme privítali mnoho zahraničných a domácich spíkrov, ktorí predstavili inšpiratívne príklady osvedčených postupov z oblasti UX/UI, dizajnu, digitálnych médií, umenia, inovácií a reálne prepojenia medzi kreativitou a IT sektorom. Získaj prehľad v tomto článku.

Umelá inteligencia ako revolučná technológia

V roku 2018 sme si posvietili na jednu z najrevolučnejších technológií, akú kedy malo ľudstvo k dispozícii – umelú inteligenciu. Prečítaj si viac o téme a spíkroch z tohto ročníka v tomto článku alebo si pozri stránku. Inteligentné systémy dokážu rozpoznať tváre a miesta, porozumieť reči, písať novinové články a dokonca vytvárať hudbu, básne, či obrazy. Môžu byť počítače skutočne kreatívne, alebo schopnosť tvoriť naďalej zostane ľudskou výsadou? Nahradí AI umelcov, alebo bude nástrojom, ktorý ľudskú kreativitu posunie na novú úroveň? Akým spôsobom ovplyvní kultúru, vzdelávanie, či biznis? Odpovedali sme (nielen) na tieto otázky.

Univerzitná nemocnica v L. Pasteura využíva pri rehabilitácii pacientov umenie

Výtvarník a novomediálny umelec Boris Vaitovič vymyslel v rámci projektu Creativity for Business, prístroje na mieru vytvorené pre potreby pacientov v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach. Boris prepojil vizuálne umenie s rehabilitáciou, ktorá je prispôsobená individuálnym potrebám pacienta s ochorením pohybového aparátu.

Boris Vaitovič najprv vytvoril joystick, na ktorý napojil jednoduchú aplikáciu, ktorá sledovala pohyb. Z toho vyplynuli trvanie, náročnosť hry i jej parametre. Výsledkom sú tri mediálne zariadenia a softvér, ktorý zbiera dáta o pokroku pacientov. Tlakový senzor využíva známe obrazy svetových umelcov, ktoré sú rozdelené na menšie diely. Pacienti sa s nimi hrajú, a keď dosiahnu rovnovážny tlak, tak sa kompozícia zoradí do správneho obrazu. Zariadenia sú prispôsobené aj veku pacientov, ktorí majú často problém so zrakom, z tohto dôvodu sa k vizuálnej hre pridal aj zvukový stimul.

Dátami a dizajnom k lepším miestam

Dátami a dizajnom k lepším miestam bola séria workshopov, počas ktorých sa účastníci učili reagovať na súčasné mestské problémy. Účastníkom sa počas jedného týždňa venovali skvelí zahraniční lektori s bohatými skúsenosťami. Boli nimi vedúci dizajnu v Data Place Simon Gough a Lucy Knight, ktorá má naopak na starosti dáta.

Ľudia kreatívneho mesta

Toto výnimočné stretnutie s názvom Ľudia kreatívneho mesta v Kunsthalle prepojilo asi 100 predstaviteľov košického kultúrneho vesmíru. Počas celého dňa sme preberali najdôležitejšie témy v kultúre a hľadali prepojenia tam, kde sme ich predtým nevideli.

Keď zinkubuješ, môžeš byť nezávislý

Projekty, ktoré rastú pod dáždnikom väčšej organizácie majú potenciál osamostatniť sa a fungovať efektívnejšie aj naďalej. Napríklad K.A.I.R.- Košice Artist in Residence sa osamostatnil rovnako ako festival Biela noc, ktoré boli vo svojom čase jednými z kľúčových projektov EHMK – Európskeho hlavného mesta kultúry. Aby dokázali naplno využiť svoj potenciál dnes fungujú ako samostatní miestni kultúrni operátori s vlastnými kapacitami.

Projekt K.A.I.R. prechádzal počas niekoľkých rokov inkubačnou fázou, počas ktorej sa nastavovala štruktúra, ciele, sieť partnerov, financovanie a podobne. Za päť rokov sa nám podarilo vytvoriť pestrú a stabilnú sieť partnerov v krajinách Európskej únie, ale aj z Ukrajiny, Gruzínska či Japonska. Pre CIKE a mesto Košice je dôležité podporovať a vytvárať sieť nezávislých kultúrnych operátorov a posielať vy-inkubované projekty na samostatné cesty. 

Ako si nájsť klientov čerstvo po škole

Nezľakla sa ani veľkej firmy s dlhoročnou tradíciou a ani jej zamerania, ktorý by na prvý pohľad pravdepodobne neazujal čerstvého absolventa školy dizajnu. Mária Bujňáková sa prihlásila na výzvu programu Creativity for Business a ako úspešná uchádzačka sa zúčastnila umeleckej rezidencie v spoločnosti Ryba Košice. Jej pobyt bol zameraný na koncept vizuálnej komunikácie a pre spoločnosť RYBA Košice vytvorila darčekové predmety k 70. výročiu spoločnosti. Výsledkom jej práce bol napríklad stojan na vizitky z dreveného základu a nasúvacej hliníkovej časti v tvare rybieho chvosta či hliníkový rybí chvost ako šperk na striebornosivej šnúrke. Inpširuj sa videom o rezidencii.

Organické, náhodné a živelné; také sú hotdogy od Robin Street Food

Mladá architektka Danka Bodnárová sa rozhodla rozbehnúť vlastné podnikanie v gastro segmente, pretože jedlo je podľa nej nástroj na zlepšenie nálady a vytrhnutie z reality. Okrem toho bolo jej cieľom aj spájanie a budovanie komunity. V rámci programu Erasmus pre mladých podnikateľov sa zamerala na marketing, branding a  rozvoj značky i vzťahu s novými zákazníkmi. Počas svojho pobytu v rámci Erasmu pre mladých podnikateľov pracovala na návrhu street foodového konceptu. Jej hosťovská podnikateľka ju vystríhala pred bežnými prevádzkovými a praktickými chybami a poradila jej hotdogy ako, pre ňu najoptimálnejší, druh streetfoodu na prevádzkovanie.

Hotdogy od Robin Street Food – Dankinej firmy – nepoznajú stereotypy. Namiesto horčice a kečupu dostanete kombináciu medu a grepu, ktorá vo vás vzbudí nezabudnuteľný gastronomický zážitok práve vďaka sezónnym prísadám. Časom sa Danke podarilo vypracovať z amatérskej firmy na profi gastro firmu a dnes zvláda aj veľké eventy a festivaly. Zároveň popúšťa uzdu kreativite a už má za sebou aj prvú vernisáž limitovanej edície krabičiek vytvorených kresbami stálych zákazníkov do 140 cm.

Otvorenie prvého arteterapeutického centra v Košiciach

Linda van Dalen mala cieľ. Stretnúť sa s významnými ľuďmi z oblasti arteterapie, dozvedieť sa o ich práci, predstaviť im svoj projekt a vybudovať si sieť. To všetko preto, aby si vytvorila vlastné arteterapeutické centrum CHAT – Creative Healing ArtTherapy. Prvé centrum tohto druhu v košickom kraji si otvorila v januári 2015 a dnes hľadá spôsob, ako sa rozšíriť o ešte väčšie priestory, a ako samostatne pomáhať svojmu okoliu. Linda vyvíja vlastné terapeutické postupy a aj vďaka tomu má dopredu obsadené kurzy ChillArt, v rámci BabyChatu pracuje s batoľatami, venuje sa aj deťom v autistickom centre Rubikon a arteterapiou pre dospelých.

Linda si okrem Escalatora prešla aj Erasmom pre mladých podnikateľov a ďalšími vzdelávacími CIKE workshopmi. CHATu sa začalo dariť tak, že centrum nedávno presťahovala do nových a väčších priestorov.

Košice IT Valley rebrandol len 18-ročný Adam Rybák

Hľadať nové talenty, otvárať im nové perspektívy a podnietiť ich k tvorbe nových riešení je to, čo sa nám osvedčilo. V roku 2017 sme pri príležitosti 10 výročia Košice IT Valley vytvorili zadanie Trúfni si na rebrand určené perspektívnym grafickým dizajnérom. Spoločne sme vybrali študenta Adama Rybáka ako tvorcu novej vizuálnej identity. Ako mentora sme zvolili skúseného grafického dizajnéra Martina Jerkoviča, ktorý pracoval na významných medzinárodných kampaniach pre firmy ako Nike, VISA či UBER. Výsledkom polročnej spolupráce bolo osvieženie značky Košice IT Valley a jej priblíženie mladšej generácii prostredníctvom nového dizajnu. Na študenta okrem cenných skúsenosti a rozšírenia si portfólia, čakala vďaka Košice IT Valley aj cesta na celosvetovo uznávanú konferenciu WebSummit v Lisabone.

SAC kurateluje najväčšiu muralistickú galériu na Slovensku

V dobe, keď vzniká mnoho street-artových projektov, je kvalitných len málo. Problémy sú rôzne a je ich veľa. Viktor Feher raz zbieral skúsenosti v oblasti vizuálneho umenia vo verejnom priestore v Poľsku. Dnes je z Košíc bodka na street-artovej mape sveta.

Viktor cez program Mobility vycestoval do Lodže. Výber tohto mesta bol pre rozpracovanie koncepcie projektu Street Art Communication v Košiciach zámerný a podstatný. Viktor sa inšpiroval projektom Galeria Urban Forms na fasády miestnych budov priniesol monumentálne maľby od velikánov súčasného svetového muralizmu.

Prezri si Otvorenú mestskú galériu (OMG) už dnes.

Kam za slobodou a demokraciou?

Vznikol v roku 2014 občianskemu združeniu Azimut pod vedením Mirky Rybárovej a Slava Stankoviča, ktorí síce prežili väčšinu svojho života v demokracii, no na časy neslobody odmietajú zabudnúť. Rozhodli sa spojiť svoje sily v obrane princípov demokracie a slobody a na Escalator nastúpili spoločne formujúc myšlienku s podtitulom Do not let absurdity destroy humanity (Nedovoľte absurdite, aby zničila humanitu). Festival Matrioshka je multižánrové týždenné podujatie s cieľom priblížiť a reflektovať absurdnosť, zločinnosť a reálie totalitného režimu v Československu v rokoch 1948-1989.

Od myšlienky k šesťdňovému festivalu

Na začiatku bolo čo keby, pár mesiacov neskôr už bola týždenná oslava spojenia mediálneho umenia a technológií a digitálnej kultúry. Art & Tech Days expandoval do siedmich rôznych priestorov a rozšíril sa do piatich dní a to aj vďaka spolupráci s DAAVS. Spoločne sme predstavili progresívnu generáciu multimediálnych umelcov, ktorí stvárnili súčasné mediálne umenie v kontexte V4.

V Košiciach zahrali Nenada Branković a Boris Sirka, vystavovali autori Gábor Kristóf, Boris Vitázek, Michal Mitro a Ľuboš Zbranek. V sviežej Kotolni sme zažili aj VJ Sympózium s line-upom VJ London a HRTL, či sedem živých choreografických inštalácií od Ziggurat Project spolu s vizualizáciami z dielne Nano VJs. V Tabačke vystúpili aj Panáčik (SK) a objav roka Fjordmos (CZ).

Svetové mená digitálnej kultúry v Košiciach

Prezi, Ubisoft, Porto Design Factory, Ars Electronica a mnoho ďalších v Košiciach v rámci Art & Tech Conference 2017 miešali vody umenia, technológií a digitálnej kultúry. Ako hlavný organizátor spolu s Košice IT Valley starostlivo vyberáme a predstavujeme ľudí, ktorí dlhodobo posúvajú kreatívny priemysel vpred.

O cenné know-how v oblasti machine learning sa s nami podelili už Joshuan Newnham (UK), vedúcim technológom dizajnu v Method, expertka na UX Zsuzsi Kovács (HU), facilitátorka kreatívneho procesu Claudia Schnugg (AT) v rezidenčnom programe Sparks v Ars Electronica, gaming consultant Stephan Assadourian (CA) či výkonný producent Canal180 Luisom Fernandesom (PT). Viac o aktuálnom ročníku na atdays.sk.

Ako získať 20-ročné skúsenosti v priebehu niekoľkých mesiacov

Začiatkom roka 2018 sme v spolupráci s produkčným štúdiom Woont rozbehli sériu workshopov pre mladých talentovaných fotografov s cieľom posunúť ich na profesionálny level. Bola to cenná škola praxe, ktorú v bežnom akademickom prostredí na Slovensku nenájdete. Mentori s účastníkmi Foto Academy zdieľali svoje 20-ročné skúsenosti s cieľom urýchliť a zefektívniť ich profesionálny rast. Mladí fotografi sa učili pracovať so svetlom či ako správne komunikovať s klientom. Rovnako mali k dispozícii samotný ateliér, profesionálnu techniku na zapožičanie a pracovali spolu s profesionálnymi modelmi a vizážistkou. Foto Academy ich naučil lepšie porozumieť požiadavkám klienta a priniesť tak kvalitné výsledky koncovému zákazníkovi. Tento úspešný program dal začínajúcim fotografom, v mnohých prípadoch ešte len študentom, za jeden rok niečo, čo mohli získať len dlhodobou praxou.

Ľudia na Escalatore sú makači

Tvrdo na sebe pracujú, učia sa myslieť inovatívnejšie, pozerať sa na veci úplne z inej strany, prijímajú kritiku, spoznávajú super ľudí. Escalator je ročný vzdelávací program pre jednotlivcov a organizácie z kultúrneho a kreatívneho sektora. To, ako (ťažko) sa robí kultúra na Slovensku a ako sa to darí ľuďom na Escalatore, si môžeš pozrieť vo videu od Onomatopoje.

Opre‘ cider je kvalitným košickým produktom

Gabriel Oprendek najprv dovážal cider zo svojich ciest po svete domov. Na ochutnávku. Neskôr začal experimentovať s vlastnou výrobou. Časom prišli bratia Oprendekoví na tú správnu receptúru a založili Opre’ cider, ktorý sa remeselnou výrobou poctivých produktov pričinil o vznik ciderovej kultúry na Slovensku. Gabi absolvoval program EXCITE – Erasmus pre mladých podnikateľov v rodinnom podniku spájajúcom tradíciu s inováciou na výrobu cideru v Španielsku, kde má cider vlastnú 2000-ročnú tradíciu. Ciderová kultúra na Slovensku bola v tom čase presným opakom španielskej. Nielen, že sa tu cider vôbec nevyrábal, nebol po ňom ani dopyt a ľudia ho skoro vôbec nepoznali. Práve preto musel Gabi konzultovať oveľa komplexnejšie problémy. Jeho cider sa na Slovensku uchytil a jeho distribučné korene dnes siahajú až do Prahy.

Neskôr rozšíril svoju ponuku o prémiové produkty – limonády Mellos na báze medu a bylín, ktoré začali pôvodný cider na trhu predbiehať. Teraz vlastní 2 úspešné lokálne produkty, ktoré sa nielen tešia obľube, ale ich rad sa neustále rozširuje o nové príchute.

Aj gastro je kreatívny priemysel

Martin Jakub z KubBo Select sa cez náš mobilitný program rozhodol spoznať lokálnu produkciu v Bilbau. Svoju pozornosť zameral na prácu s remeselnými výrobkami. Bilbao ho zaujalo práve kvalitou a životaschopnosťou lokálnej produkcie. V KubBo Select predstavujú, ako sa lokálne produkty vyrábajú, čím sú unikátne a ako sa vyčleňujú voči ostatnej produkcii. Organizujú ochutnávky, festivaly a mediálne kampane. To všetko za účelom šírenia povedomia o výhodách spojených s nákupom týchto remeselných produktov. Bilbao bolo pre Martina ideálnym miestom, keďže v súčasnosti je známe pre malú rodinnú produkciu ale aj pre gastro segment či festivaly jedla. Bilbao je navyše mesto s veľmi príjemnou koncentráciou Michelin reštaurácií na obyvateľa a vedia tam, ako propagovať a predať miestne produkty celému svetu. Martin tam vďaka CIKE nazbieral inšpiráciu, ktorá mu pomohla ďalej rozvíjať KubBo Select.

hevhetia

Priestor pre kvalitný kariérny rozvoj

Program EXCITE – Erasmus pre mladých podnikateľov priniesol na Slovensko mladého podnikateľa zo Švédska, ktorý sa tu rozhodol zbierať skúsenosti. Prostredníctvom CIKE sa spojil Švéd Malte Leifsson s Jánom Sudzinom z košického nakladateľstva Hevhetia, ktoré sa popri vydávaní kníh a hudobných nosičov venuje aj organizovaniu festivalov pre umelcov, ktorých tvorbu vydávajú. Za 15 rokov svojej činnosti vydali viac ako 170 hudobných titulov a svoje pole pôsobnosti chceli rozširovať do celého sveta.

Hevhetia je nízkonakladové vydavateľstvo, preto tu Malte mohol spoznať, ako funguje biznis s nekomerčnou hudbou v jeho obnaženej podobe. Malteho snom bolo stať sa skladateľom, hudobníkom alebo učiteľom hudby. Ako sám hovorí, zo skúseností, ktoré získal v košickom štúdiu, mohol čerpať aj v prípade, že by sa stal muzikantom, event manažérom alebo vydavateľom. Svoje skúsenosti chcel však najskôr zúžitkovať v ďalšom štúdiu.

MusicLab skvalitňuje hudobnú scénu v Košiciach

Pred MusicLabom v Košiciach neexistovalo žiadne verejné miesto, kde by sa dalo spoločne improvizovať. Do Escalatora sa prihlásili, aby prekopali víziu ďalšieho fungovania. Vďaka školeniam na Plejsoch, v Berlíne a one-to-ones stretnutiam pochopili problematiku financií, základov marketingu a významnú funkciu vnútorných procesov. Už niekoľko rokov prichádza do Fabricafe s každým splnom verejný džem, ktorý spolu so skúšobňou, hudobnými experimentami, komunitou a rôznymi vzdelávačkami definuje MusicLab. Niektorí hudobníci ako Chris Ellys, Wandererove segry, Yektal alebo Kurkus, ktorí začínali alebo cvičili v MusicLabe, sa ujali aj mimo Košíc a začali koncertovať nezávisle. Nepomáhajú len vytvárať hudbu, ale aj zlepšovať prostredie a spájať hudobníkov.

Hotel, ktorý neexistuje, no predsa má svojich stálych zákazníkov

Invisible Hotel predstavuje úplne nový koncept ubytovania, ktorý nájdete len v Košiciach. Tvorí ho 5 dizajnových izieb, ktorých autormi sú lokálni umelci, a ktoré sa nachádzajú na niekoľkých rôznych adresách v partnerských hoteloch. Myšlienka tohto projektu spočíva v odhaľovaní skrytej tváre mesta, a to prostredníctvom samotného dizajnu izieb, online magazínu Invisible Mag či lokálneho knižného sprievodcu City Cracker.

Súčasťou zážitku z ubytovania je jedinečný Welcome Pack, ktorý v izbe čaká každého hosťa. Jeho obsah tvorí kurátorský výber remeselných produktov od lokálnych výrobcov a voľné vstupenky do tradičných aj viac „hip“ inštitúcií. Hosť má k dispozícii na mieru šitý program a na linke lokálneho sprievodcu. The Invisible Hotel je výberom toho najlepšieho, čo mesto ponúka. Predstavuje ľudí, miesta, zážitky a podporuje miestnu ekonomiku.

Základy nového cirkusu v Košiciach položila Ariadna Vendelová

Drsné ruky, fialové modriny, spálená koža, vykĺbené rameno, vyskočené rebro verzus ľahkosť, krása, ženskosť a poetika. Stačila jedna fotka, ktorú Ariadna Vendelová videla počas študijného pobytu v Amerike, aby podnietila jej predstavivosť. Tanec na istom náčiní vo vzduchu jej prišiel ako veľký úlet. Predstavoval pre ňu úplne nový druh pohybu a pohybovej tvorivosti.

Ariadna Vendelová sa do Escalatora prihlásila na podnety ostatných účastníkov a s kritickou otázkou vlastného time-manažmentu či obmedzenia aktivít, ktoré neviedli k naplneniu jej vízie. V Košiciach začínala od nuly, pretože tu nebol vytvorený žiadny priestor pre vzdušnú akrobáciu či novodobý cirkus. Do CIKE programu neprišla s úplne jasným projektom, ale s chuťou posunúť aktivity Ariadninej Nite ďalej. Dnes je obklopená stovkou ľudí, ktorí kráčajú za ňou a ďalšia stovka je na túto Košičanku minimálne veľmi hrdá! V súčasnosti riadi performatívny súbor La Lyra Company a jej víziou je vytvoriť centrum vzdušnej akrobacie.

Moderné bistro Pán Ryba zrenovovali umelci

Ryba Košice dostala behom pol roka dvojnásobnú porciu kreativity. Realizovať sa tam mohli až dvaja rezidenti, a to dizajnérka Mária Bujňáková a Viktor Fehér. Viktor je známy projektmi ako SAC či Pyecka Gallery. Popri tom je skúseným šéfkuchárom a táto výzva mu priniesla možnosť prepojiť jeho skúsenosti z umenia a gastronómie. Jeho víziou bolo vytvoriť bistro s otvorenou kuchyňou, kde sa dá najesť rýchlo a kvalitne. Viktor vypracoval koncepciu moderného bistra s predajňou čerstvých rýb a morských plodov, ktoré bude mať zároveň edukatívny charakter so zameraním na zdravú stravu a morské špeciality. Za týmto účelom Viktor absolvoval poznávaciu prehliadku podobných prevádzok v Budapešti. Po jeho rezidencii sa v Ryba bistre začalo s prerábkou podľa pripraveného návrhu a dnes je to moderné bistro na Mlynskej ulici, v ktorom sú aj tradičné výrobky ako Treska podávané netradičnou formou.

Kino Úsmev je prvé art-houseové kino v Košiciach

Občianske združenie Cinefil roky usilovne pracovalo na tom, aby znovu mohlo otvoriť známe kamenné Kino Úsmev. Jeho rekonštrukcia v mnohých vzbudzuje nostalgiu a špeciálne pre Košice znamená nový priestor pre artové aj premiérové filmy. Cinefilu sa podarilo vytvoriť z Kina Úsmev mestské kino s cieľom vytvoriť z neho centrum audiovizuálnej kultúry. Zároveň bolo zapojené v našom rozvojovom programe Escalator niekoľko rokov. Riaditeľ kina, Lukáš Berberich, sa v rámci CIKE mobilít zúčastnil rezidencie v Bilbau, počas ktorej navštívil aj Filmový festival v San Sebastián, kde zbieral inšpiráciu aj pre samotné kino.

Podporujeme umenie na medzinárodnej úrovni

KAIR – Košice Artist in Residence je medzinárodný program pre výmenu umelcov z celého sveta a zo všetkých umeleckých disciplín. Vznikol v roku 2011 ako jeden z kľúčových aktivít Európskeho hlavného mesta kultúry a v roku 2016 sa spolu s novým priestorom osamostatnil a dnes sídli v Šopa Gallery. Dnes funguje na medzinárodnej úrovni. KAIR dáva umelcom možnosť pracovať v inšpiratívnom prostredí košického jedinečného kultúrneho prostredia, aby realizovali umelecké projekty, spolupracovali s aktívnou miestnou umeleckou scénou a prezentovali sa miestnej a národnej verejnosti. V Košiciach poskytujú ubytovanie, štúdiá, finančnú a výrobnú podporu.

 

 

Platforma pre profesionálne porovnávanie kultúrnych operátorov sa vyvíjala aj v Košiciach

Poslaním projektu Creative Lenses bolo nájsť možnosti, ako sa umelecké a kultúrne organizácie môžu stať odolnejšími a finančne nezávislejšími skrz inovovanie biznis modelov a rozvoj kapacít v strategickom plánovaní. Jeho súčasťou je praktický nástroj, ktorý má slúžiť k dosiahnutiu tohto ambiciózneho cieľa – platforma Benchmarking Systemktorá umožňuje profesionálne porovnávanie vlastných lokálnych možností s medzinárodnými organizáciami, a to vďaka relevantným referenciám.

ossian

V CIKE sme našli nejeden správny match

V medzinárodnom programe EXCITE – Erasmus pre mladých podnikateľov, prostredníctvom ktorého CIKE spojilo už niekoľko začínajúcich kreatívcov so skúsenými podnikateľmi, je naším partnerom aj združenie Košice IT Valley. Práve oni sprostredkovali spojenie medzinárodnej firmy zameranej na vývoj hier a softvéru MATSUKO s mladým podnikateľom zo Švédska – Ossianom Veronese. Jej zakladateľa Matúša Kirchmayera zaujal Ossian tým, že mal za sebou už viacero úspešných projektov a obrovský talent. Tiež v ňom videl človeka, ktorý pozerá do budúcnosti, má ambície a pracuje na sebe.

Vzdať hold mediálnemu umeniu sa dá aj skrz hotelovú izbu

Posledným prírastkom Invisible Hotela – k piatim izbám na piatich rôznych adresách – je izba venovaná mediálnemu umeniu a digitálnym technológiám ako reakcia na súčasné smerovanie umenia v Košiciach. Vznikla v časti, kde sa mediálne umenie a kreatívny priemysel koncentruje v najvyššej miere, a to oproti Tabačke Kulturfabrik v hoteli Yasmin. Autormi izby sú Boris Vaitovič a Štefan Pacák. Interiér izby tvorí niekoľko novomediálnych prvkov ako zvuková stena, interaktívny laser na ovládanie zvuku, hologram Dómu sv. Alžbety či mechanická animácia, ktorá je napojená na otváranie dverí. Podstatnou súčasťou je custom aplikácia na tablete, ktorá interaktívne pracuje s výhľadom.

Košice sú v sieti kreatívnych miest mediálneho umenia

Košice sú od 31. októbra 2017 prvým slovenským mestom, ktoré sa stalo Kreatívnym mestom UNESCO v oblasti mediálneho umenia. Do klubu vstúpili spoločne so 64 mestami z celého sveta. Vďaka tomu teraz máme skvelú príležitosť zviditeľniť sa na globálnej úrovni, rozvíjať medzinárodné spolupráce a vytvárať príležitosti pre tvorivých ľudí nielen z Košíc, ale aj z celého Slovenska.

Prihlášku do UNESCO Creative Cities Network pripravilo CIKE a zároveň sme navrhli niekoľko kľúčových aktivít, ktoré presvedčili UNESCO, že Košice si zaslúžia niesť titul Kreatívneho mesta. Za všetky spomenieme napríklad vytvorenie mestskej hry, či oceňovanie mladých umelcov z partnerských miest a s ním spojené budovanie otvorenej galérie mediálneho umenia v Košiciach. V súvislosti s titulom CIKE každoročne v jeseni usporadúva festival vrcholiaci konferenciou o umelecko-technických presahoch Art & Tech Days.

Keď sa z mesta na jednu noc stane metropola umenia

Vďaka Zuzane Pacákovej sa v roku 2010 Košice zaradili medzi svetové mestá, z ktorých sa počas jednej noci stávajú metropoly umenia. Biela noc je prechádzka nočným mestom za umením a zážitkami. Okrem toho prináša aj vzdelávanie, spoločné i komunitné projekty, aktivity pre deti, a v neposlednom rade, pomáha šíriť informácie o kultúrnom a vizuálnom dianí vo svete.

Zuzana sa rozhodla žiť svoj sen, aj preto sa prihlásila na Escalator. Po tom, čo sa jej v roku 2015 podarilo vyriešiť personálnu stránku, nastavenie produktu, strategický plán i PR, premiérovo zapojila do projektu aj Bratislavu, a tak sa Biela noc stala celoslovenským festivalom vizuálneho umenia.

Timeline

CIKE sú ľudia, ktorí posúvajú profil Košíc na úroveň vyspelých európskych miest. Vytvárajú priestor pre príležitosti a píšu úspešné príbehy.

Stratégia pre mesto

Už od roku 2008 je CIKE nositeľom mnohých zmien. Podieľali sme sa na budovaní kreatívnej infraštruktúry, rozvíjaní jednotlivcov, upevňovaní medzinárodných kontaktov, zviditeľňovaní mesta. Stali sme sa mostom medzi verejným a súkromným sektorom, tvorcami vízie. Aj vďaka CIKE výrazne stúpol počet organizácií a firiem, ktoré dokážu fungovať na profesionálnej úrovni a rozhodujúcim spôsobom ovplyvnili transformáciu, ktorou mesto v posledných rokoch prešlo. Bez strategického plánovania by sa však veľa neuskutočnilo.

Naším sprievodcom sa stal Master plán pre kreatívnu ekonomiku. Tento program pre lepšie mesto je zámerne ambiciózny, hľadí dopredu, identifikuje príležitosti a objasňuje, ako si dlhodobo obhájiť titul hlavného mesta kultúry.

Master plan 2013 - 2018

Splnili sme už:
 • Escalator – intenzívny mentorský vzdelávací program
 • Creativity for Business - kreatívne rezidencie umelcov v biznis sektore
 • Art & Tech Days – festival umenia, technológií a digitálnej kultúry
 • Konferencie o kreatívnom a kultúrnom priemysle
 • Audience Development - výskum a nástroje na rozvoj publika
 • UNESCO Kreatívne mesto mediálneho umenia – členstvo v prestížnej medzinárodnej sieti
 • Vzdelávacie workshopy - pre mladých kreatívcov v oblasti dizajnu, fotografovania a rozvoja komunít
Stáli sme pri zrode a otvorení:

Prehľad kreatívnych a kultúrnych odvetví, projektov, výziev, financovania a investícií s výhľadom desiatich rokov nájdeš v tomto strategickom dokumente vytvorenom v roku 2013 pre mesto Košice.

Master plan 2019 - 2023

In progress

Sme tu pre všetkých ľudí, ktorí chcú zlepšovať seba i mesto

,,Tri roky som bola účastníčkou Escalatora, vďaka ktorému som otvorila úspešné a uznávané arteterapeutické centrum CHAT, ktoré riadim. CIKE nie je len pre kreatívcov, ale pre všetkých, pretože kreatívni môžeme byť vo všetkom. Rovnako nie je len pre odvážlivcov, pretože ja som sa neprihlásila odvážna. Odvahu a silu veriť si som získala práve počas Escalatora ❤️.”

Linda van Dalen

riaditeľka CHAT

,,CIKE odporúčame každému, kto sa chce stále niečo učiť a ľuďom, ktorí sa zaujímajú o dianie v Košiciach a regióne. Spolupracujeme pri organizácii rôznych podujatí, školení a workshopov. Boli sme zapojení aj do iniciatívy Košice – UNESCO Creative City of Media Arts a rovnako sme spoluorganizátormi unikátnej konferencie Art&Tech Days. Zároveň sme networking a knowledge sharing partnermi.”

Pavol Mirossay

výkonný riaditeľ IT Valley

,,Medzi prvými sme sa zúčastnili programu Escalator, ktorý nám pomohol pri príprave biznis modelu a úspešného otvorenia novej Tabačky. Zúčastňujeme sa vzdelávacích aktivít a konferencií CIKE, ktoré nám pomáhajú pri rozvoji organizácie. Spoluprácu s CIKE by som odporúčal každému, kto má chuť vzdelávať sa, meniť a nebojí sa inovovať. Myslím, že medzi programami CIKE by si vedeli vybrať aj zástupcovia samospráv a štátom zriaďovaných inštitúcií kultúrneho či sociálneho zamerania.”

Peter Radkoff

riaditeľ Tabačky Kulturfabrik

,,CIKE pomáha Košiciam, pretože ich zvýrazňuje na medzinárodnej úrovni. Naša spolupráca súvisela s nastavením kultúrnej stratégie i s kľúčovými prezentačnými a vzdelávacími eventmi na podporu zóny mediálneho umenia. Vyústila do získania titulu Košice – Kreatívne mesto mediálneho umenia UNESCO a do prípravy novej dramaturgickej koncepcie Kunsthalle. Majú silný potenciál vplývať na miestnu klímu „kreatívnej industrializácie“. CIKE odporúčam mladej generácii podnikateľov a kreatívnym komunitám.”

Richard Kitta

riaditeľ DIG Gallery

,,S CIKE spolupracujem od roku 2012 na projektoch ako Creative Industry Toolkit, Generation 2020, CO.Create, ale aj ako expert na vzdelávanie. Vďaka CIKE som bol na mesačnej rezidencii v Belehrade, ktorá ma inšpirovala k môjmu dnešnému podnikaniu. Spolupráca s CIKE mi vždy priniesla benefity ako nové vedomosti či skvelé kontakty a dodnes sa ňou rád pochválim. CIKE plusom sú hlavne európske kontakty, preto môže byť spolupráca s nimi skvelým štartérom ďalšej kariéry.”

Braňo Frk

Öppus

,,Vďaka programu Escalator sme spoznali  rozdiely medzi prácou nezávislého umelca, grantovou podporou a realizáciou potrieb klienta. Ako firma sme predtým nemali cashflow, plánovanie ani stratégiu, misiu či víziu. Vďaka mentorom sme sa naučili systematickosti, ktorú postupne implementujeme do praxe. Neskôr sme začali spolupracovať profesionálne na projektoch ako CARAT alebo Foto Academy, ktorej misia korešpondovala s našou víziou. Chceli sme zostať v Košiciach, pomáhať ľuďom a destinácii.”

Ján Varchola

Woont

Spojenie so zahraničím