Vydavateľstvo CITRÓN má vďaka Escalatoru triezvejší názor na veci

Príbehy

CITRÓN vznikol ako bakalárska práca vyfabulovaného vydavateľstva. Po roku bola aj prvá kniha tohto doposiaľ neexistujúceho vydavateľstva pretavená do reality a neskôr ocenená titulom najkrajšia kniha Slovenska. Práve to vzbudilo záujem okolia a Citrón sa tak stal symbolom sloganu “Fake it till you make it!”


Ich snom bolo vybudovať vydavateľstvo, v ktorom by mohli dizajnovať a ilustrovať knihy ich srdcu blízke. Svoju prácu chceli prezentovať a predávať na profi úrovni. Od účasti v Escalatore očakávali, že v rámci svojej organizácie zapracujú na plánovaní, získajú prehľad v podnikaní a použijú to vo vlastnom projekte. Chceli získať nové podnety a nápady pre budúcnosť aj od kolegov z iných sektorov.

Vydavateľstvo Citrón reprezentovala Katarína Rybnická, ktorej posun počas tohto programu možno považovať za najvýraznejší. Takmer okamžite sa prestala venovať svojmu pôvodnému plánu, pretože zistila, že je pre ňu oveľa dôležitejšie budovať si vlastnú značku. Na druhej strane si uvedomila mieru procesov a posunov, ktoré treba robiť preto, aby bola jej práca komplexná, nielen povrchová. To ju viedlo k zredukovaniu vlastných aktivít v zmysle hesla “Slow down!”.

citron

Odtrhnutie sa od pracovného prostredia počas vzdelávacie týdňa pre ňu znamenalo prebytok voľného času, vďaka ktorému mohla networkovať a nachádzať nové uhly pohľadov na svoju prácu od kolegov z iných sfér. Naučila sa triediť si myšlienky, úlohy a rozlišovať, ktoré sú medzi nimi skutočne prioritné.

Katka sa počas Escalatora naučila orientovať v byrokracii. Zatiaľ, čo mnohí riešili stagnáciu organizácie, ona riešila základné veci. Sama vraví, že program jej poskytol triezvejší pohľad na veci a vystríhal ju pred bezhlavým vhupsnutím do vecí, ktoré sa nemusia podariť.

Na neúspešné projekty sa treba pozrieť triezvo a hľadať pre nich nové spôsoby a riešenia.

Katarína Rybnická

Projekt Escalator z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.