Chcela som získať nové skúsenosti aj za hranicami našej krajiny. Katarína Onderková v umeleckom štúdiu Libertiny

Príbehy

Ako čerstvý absolvent architektúry som sa rozhodla získať nové skúsenosti a inšpirácie pre rozvoj svojho podnikania v úspešnom štúdiu slovenského umelca pôsobiaceho v Rotterdame.


Počas štúdia na univerzite som mala možnosť pracovať vo viacerých oblastiach architektúry a stavebníctva na lokálnej úrovni. Preto som po skončení štúdia chcela využiť príležitosť získať nové skúsenosti a poznatky aj za hranicami našej krajiny. Studio Libertiny má bohaté skúsenosti s tvorbou umeleckých diel a ich komponovaním v prostredí budov a verejného priestoru.

Okrem jedinečnej príležitosti tráviť čas v ateliéri a podieľať sa na tvorivých procesoch v štúdiu, nesmierne obohacujúca bola participácia na stretnutiach a diskusiách s potencionálnymi klientmi a manažérmi rôznych inštitúcii. Táto skúsenosť mi jednoznačne pomohla získať nové pohľady a prístupy k tvorbe a rozvoju ďalších podnikateľských plánov. Nachádzam väčšiu koreláciu medzi umením a architektonickým priestorom. Obzvlášť mesto Rotterdam – Mekka modernej architektúry, kde som strávila 2 a pol mesiaca – je skvelým príkladom takéhoto prístupu.

Výmena bola obohacujúca nielen pre mňa ako hosťa ale aj pre stranu hostiteľa, o čom svedčí aj naša ďalšia spolupráca už po ukončení pobytu. S Tomášom sme otvorení novým pracovným výzvam a ďalším spoluprácam, na základe ktorých sa určite vytvoria ďalšie nové kontakty, polia pôsobnosti a priestor pre rozvoj. Obaja považujeme túto výmenu za úspešnú.

Aj ty môžeš vycestovať na podobnú výmenu. Viac sa dozvieš tu.

Text a foto: Katarína Onderková