Bratislavská A4-ka má súčasnú podobu aj vďaka Escalatoru. Prihlás sa tiež!

Príbehy

A4 – Priestor súčasnej kultúry je kultové nezávislé nekomerčné multifunkčné kultúrne centrum. Vznikla ako iniciatíva zdola – snaha viacerých kultúrnych organizácií o vytvorenie centra pre umelecké prejavy, a to najmä v oblasti javiskového umenia a nových médií.


Hlavným poslaním neziskovej organizácie A4 – Priestor súčasnej kultúry je obsahovo naplniť takmer rovnomenný A4 – priestor súčasnej kultúry, ktorý funguje viac ako 10 rokov a dostal sa do štádia, keď musí reagovať na zmeny a vývoj umeleckej scény, narastajúcu konkurenciu a na meniaci sa vkus publika.

Keď sa A4 stala súčasťou viacerých projektov a jej tím sa radikálne zväčšil, bolo potrebné pripraviť nové dlhodobé plány a vízie. Na Escalator nastúpili v roku 2014 s cieľom zjednotiť tím, zefektívniť prácu, zviditeľniť sa a zlepšiť informovanosť o svojich podujatiach.

Silnou stránkou A4ky je kvalitná dramaturgia, pretože asociáciu, ktorá centrum riadi založili 4 profesionálne organizácie: Atrakt Art, Asociácia súčasného tanca, Burundi Datalab Studio Displej Press a Združenie Pre súčasnú operu. A4 je domovskou scénou autorskej divadelnej skupiny SkRAT, no hosťujú tu aj iné súbory. Pravidelne vymedzujú priestor (fyzický aj programový) pre súčasný tanec, hudobnú produkciu, či filmové premietanie.

Pri zostavovaní programu im nejde iba o komerčné zárobkové podujatia. Podporujú kreatívne projekty, rezidencie, experimentálne produkcie, miešanie žánrov a vytváranie programu aj pre menšinové publikum či fajnšmekrov. Priemerne vyprodukuje tím ôsmich ľudí až 160 podujatí ročne a hosťujú ďalších 140. Venujú sa vzdelávaniu verejnosti a vychovávaniu novej generácie, ale aj špecializovaným školeniam pre umelcov. Podporujú využívanie nových technológií a netradičných umeleckých prístupov.

Počas Escalatora 2015 sa v A4ke zamerali najmä na rozvoj ľudských zdrojov. Presné definície a určenie kompetencií pomohlo malému tímu lepšie sa zamerať na plnenie úloh, vytvorili nové pozície a prijali nových zamestnancov. 


Projekt Escalator z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Text: Alexandra Juríkova
Titulka: A4 – Priestor súčasnej kultúry
Tento obsah ti prinášame z obnovovaného CIKE archívu.