Born & Raised sa zameriava na pamäť ľudí

Novinky

Born & Raised je výstupom dvojmesačnej online mediaartovej spolupráce Faizy Karcheni z texaského Austinu a Miša Hudáka z Košíc. Odprezentovali ho 22. novembra v rámci festivalu Art & Tech Days 2022 počas výstavy City to City v Kasárňach/Kulturparku, v Galérii Alfa.

Ich práca sa zameriava na pamäť ľudí a miest a na medzery a obmedzenia, ktoré teraz vytvára vzrastajúca sila technológií. Vo svojej spolupráci našli spoločné formálne i obsahové prieniky. Po formálnej stránke je to záujem o médium pohyblivého obrazu, čo vyústilo do práce na krátkom filme/video inštalácii. V obsahovej rovine zas u oboch prevláda záujem o mestské témy, urabizmus a súčasne probelmatiky a výzvy, ktoré sa týkajú miest.

Téma tohtoročnej spolupráce Austin meets Košice má názov Behavioral Change. Umelci uvažovali o tom, aké zmeny prinášajú technológie do nášho chápania morálnych, sociálnych a politických činov. Ako to ovplyvňuje samotné konanie, vnímanie aktivity, horizont vnímaných možností – čo je možné, morálne alebo žiadúce, aké sa od nás očakáva správanie, interakcia a zapojenie sa do našich životov a životov našich komunít – kvôli technológiám a cez technológie.

Divák má možnosť nazrieť do uvažovania umelca i umelkyne a v paralelnej dvojprojekcii, ktorá sa v galérii mieša a spája do jedného celku, vnímať ich vlastné pozorovania mestského okolia v ktorom žijú. Austin meets Košice nadväzuje na projekt City to City, ktorý umelcov spojil nielen v ich spoločnej tvorbe, ale ponúkol im tri intenzívne tréningové vzdelávacie stretnutia (LAB coaching sessions) pre profesionálnych umelcov a kreatívcov, odborne facilitované kultúrne citlivými expertmi – mentormi.


Spolupráca týchto umelcov bola realizovaná v rámci projektu Virtuálne medzinárodné spolupráce v KKP, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umeniaFond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.