Biznis modely a hodnota v kultúre na Creative Lenses Forum

Iné

Creative Lenses Forum prineslo do Košíc diskusiu o tom, čo robí organizácie pôsobiace v oblasti kultúry silnými a konkurencieschopnými. Fórum sa venovalo fungujúcim stratégiám a ľuďom, ktorí dokážu tieto stratégie úspešne realizovať. Hovorili sme o biznis modeloch, kultúrnych hodnotách a inovatívnom prístupe k riešeniu každodenných problémov.


Pozvaní experti predstavili fungovanie kultúrnych centier a kultúrnych organizácií s rôznymi biznis modelmi a zdrojmi financií. Počas jednotlivých prezentácii spíkri analyzovali osvedčené modely financovania, riadenia, spolupráce, partnerstva, rastu a komunikácie. Cieľom bolo navrhnúť scenár pre inováciu biznis modelov kultúrnych organizácií v slovenskom priestore.

Sue Kay, nezávislá kultúrna výskumníčka

Sue pracuje v kultúrnom sektore vo Veľkej Británii už viac ako tridsať rokov. Od roku 2006 pôsobí ako nezávislá konzultantka a trénerka v riadení kultúrnych projektov. Je členkou správnej rady European Network of Cultural Administration Training Centres a pravidelne prednáša v strednej, východnej Európe a pobaltských krajinách.

Sandy Fitzgerald, Olivearte

Sandy začínal ako herec, spisovateľ a hudobník, stal sa zakladateľom a riaditeľom City Arts Centre v Dubline. Pracoval v mnohých oblastiach kultúrneho rozvoja v Írsku a v zahraničí. Dnes pracuje pre Olivearte – agentúru, ktorá ponúka široké spektrum podpory pre umelecký a kultúrny sektor v Európe.

creative lenses

Alexander Shevchenko, Teple Misto

Urbanista, inžinier a odborník na územné plánovanie. Ako člen tímu Teple Misto sa venuje svojej vášni pre revitalizáciu nepoužívaných priemyselných objektov v ukrajinskom Ivano-Frankivsku. Z platformy Teple Misto sa od jej založenia pred tromi rokmi stal dôležitý aktér rozvoja mesta s ambicióznymi projektmi a silnou podporou miestnej komunity.

Jozef Kovalčik, Fond na podporu umenia

Jozefa Kovalčik – riaditeľ Fondu na podporu umenia – pôsobil ako prorektor pre štúdium Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Fond na podporu umenia je verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu.

José Rodriguez, Trans Europe Halles

Na Creative Lenses Forum ste mohli stretnúť aj Josého Rodrígueza, riaditeľa pre komunikáciu v Trans Europe Halles (TEH). Má viac ako 10-ročné skúseností s projektovým manažmento a pracuje pre medzinárodné verejné aj neziskové organizácie. Samotné TEH spojilo okolo 90 multidisciplinárnych kultúrnych centier a iných kultúrnych organizácií vo viac ako 30 európskych krajinách.

CLF

Andrej Harmečko, Cooltour Ostrava

Andrej je zakladateľom a riaditeľom kultúrneho centra Cooltour v Ostrave. Vzdelaním je jadrový inžinier a pôsobil na vysokých pozíciách v spoločnostiach zameraných hlavne na výskum a rozvoj. Cooltour Ostrava je jedným z mála nezávislých centier v Českej republike, ktoré sú vybavené technikou vysokej úrovni a špecializujú sa na uvádzanie kvalitnej umeleckej tvorby súčasného tanca a divadla.

Barbora Tóthová, Kino Úsmev

Absolventka Vysokej školy ekonomickej v Prahe sa po rokoch štúdia a práce v zahraničí rozhodla vrátiť do rodných Košíc. Od roku 2016 je manažérkou a spoluzakladateľkou nového Kina Úsmev, v ktorom sa po rokoch úsilia podarilo obnoviť dennú prevádzku a zároveň koordinátorkou pre Anténu – sieť kultúrnych centier a organizácií, ktoré pôsobia v oblasti nezávislého súčasného umenia a kultúry na Slovensku.

Michal Klembara, Malý Berlín

Michal Klembara pôsobí v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu už viac ako 14 rokov. Pracoval aj na EHMK Košice 2013. Od roku 2006 pôsobí v Trnave, kde riadi kultúrnu organizáciu Publikum.sk, ktorá zrealizovala viac ako 400 kultúrnych a vzdelávacích podujatí. Stojí aj za otvorením kultúrneho centra Malý Berlín.

creative lenses

Peter Radkoff, Tabačka Kulturfabrik

Peter Radkoff je zakladateľom a riaditeľom kultúrneho strediska Tabačka Kulturfabrik. Viac ako 20 rokov pracuje na rozvoji nezávislej kultúrnej politiky a inovácií, kreatívneho priemyslu a komunít. V máji 2015 po zásadnej rekonštrukcii otvorili nový a širší priestor Tabačky. Tabačka nie je iba obyčajným kultúrnym centrom – podporuje mladých podnikateľov, prenajíma priestor na spoluprácu a spája úspešné miestne podniky.

CLF

Monika Škojcová, Divadlo Pôtoň

Monika pracuje v Divadle Pôtoň ako produkčná a podieľa sa na príprave viacerých umeleckých a vzdelávacích projektov, koordinuje rezidenčný program pre zahraničných umelcov a komunikuje s európskymi festivalmi. Divadlo Pôtoň vzniklo v roku 2000 a od roku 2008 sídli v Bátovciach a snaží sa zvyšovať kvalitu sociálneho, kultúrneho a intelektuálneho života obyvateľov v regióne Hontu a Tekova.

Marek Adamov, Nová Synagóga Žilina

Marek Adamov vyštudoval kulturológiu a manažment na Fakulte filozofie Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2011 vedie projekt s názvom Nová synagóga Žilina, cieľom ktorého je záchrana jedinečnej budovy žilinskej synagógy navrhnutej Petrom Behrensom a jej revitalizácia a premena na nové centrum súčasného umenia a kultúry.

creative lenses

Creative Lenses Forum predstavilo roky práce, odhodlania, poučení z neúspechov, ale tiež úspešných výsledkov na príkladoch kultúrnych centier a organizácií zo Slovenska, Českej republiky či Ukrajiny. Fórum bolo organizované spolupráci s Anténa – Sieť pre nezávislú kultúru.


Projekt bol spolufinancovaný z programu Európskej únie Kreatívna Európa a z verejných zdrojov ho podporil Fond na podporu umenia.

fpu