September prinesie do Košíc 4 skvelé workshopy aj svetového odborníka. Uchmatni si svoje miesto!

Iné

Mesto, v ktorom chceme žiť, by sme mali budovať všetci. Od politikov, úradníkov, kultúrnej obce, až po ľudí, ktorí tu chcú plnohodnotne žiť svoje životy. Nezaobídeme sa bez vzájomnej spolupráce, a preto by sme sa v nej mali neustále zdokonaľovať a hľadať nové, účinné a kreatívne riešenia. V septembri ti prinášame 4 zaujímavé workshopy, svetového experta aj medzinárodnú prehliadku mesta, akú si ešte nezažil/a. Podujatia sú bezplatné, no kapacity obmedzené, preto neváhaj a vyber si ešte dnes!


Vzdelávaj sa s dátovým expertom

Kedy a kde: 24. septembra 2020 o 17:00, ONLINE

Vizualizácia dát je grafické znázornenie údajov. V minulosti ju vo svojej práci využívali najmä dátoví analytici, no v posledných rokoch sa s vizualizáciou stretávame aj my bežní ľudia v novinách a reklamných príspevkoch. Začali ju využívať aj rôzni mestskí aktéri lebo si uvedomovali, že dobre informovaní občania prispievajú k lepšiemu fungovaniu celkovej spoločnosti.

Internet sa tak postupne zaplnil mestkými aplikáciami, mapami, tabuľkami a geoportálmi, ktoré sprístupnili množstvo dovtedy neznámych údajov – od sofistikovaných finančných záznamov až po mapy s Airbnb apartmánami, na ktorých sa našli ploštice. Výskumy však ukázali, že veľké množstvo otvorených dát (= údaje, ktoré sú voľné prístupné verejnosti) nie je pre ľudí atraktívne a často sa ani neobťažujú vyskúsať si starostlivo navrhnuté online vizualizácie. V čom to zlyháva?

V prednáške Exploration vs Explanation. Engaging citizens through data visualizations od Karola Piekarskeho sa dozvieš, ako navrhovať pútavé vizualizácie a ako sa vyhnúť najbežnejším chybám pri navrhovaní nástrojov na zdieľanie a prezentáciu dát.

Karol Piekarski je programovým riaditeľom Medialab Katowice – experimentálneho projektu, ktorý kombinuje tvorivé, výskumné a vzdelávacie aktivity. Vedie interdisciplinárne projekty zamerané na spracovanie a vizualizáciu dát. Príď si ho vypočuť a aj to, na čo sme v Košiciach prišli a prispej svojimi postrehmi v diskusii počas spoločnej večere.

Mapovanie mestského priestoru a spoločné plánovanie

Kedy a kde: 25. septembra, 9:00 – 12:00, Kino Úsmev, Kasárenské námestie 1
Lektorka: Zuzana Tabačková

Postupy založené na zdieľaní majú pozitívny vplyv nielen na rozvoj mesta, ale aj kultúry v ňom. Delenie sa o informácie a nástroje zlepší medziľudské vzťahy a posilní hodnoty v spoločnosti. Je dôležité uvedomiť si, ktoré časti verejného priestoru v nás podporujú spoluprácu, budujú tímového ducha a to, ako ich môžeme ďalej rozvíjať. Na workshope spoločne preskúmame a zanalyzujeme všetky možnosti prostredníctvom mapovania už existujúcich alebo potencionálnych priestorov v centre Košíc.

Zuzana Tabačková je výskumníčkou a odbornou asistentkou v oblasti mestského dizajnu na TU v Berlíne, ale predovšetkým členka Spolky – kolektívu architektiek, urbanistiek a sociologičiek zaoberajúcich sa tvorbou priestoru a zapájaním verejnosti do tvorby miest. Zameriavajú sa hlavne na strednú a východnú Európu a ich cieľom je rozvíjať verejnosť prostredníctvom vzdelávacích a umeleckých podujatí. Zároveň podporujú dialóg medzi verejnosťou a inštitúciami.

Rezervuj si miesto

Kritickým myslením a dizajnom k lepšej spoločnosti

Kedy a kde: 25. septembra, 9:00 – 12:00, ONLINE
Lektorka: Hana Skljarszka

Je prirodzené, že každý z nás sa na svet pozerá cez vlastné ružové okuliare. Každý z nás si so sebou nosí batôžtek – prácu, odbor, vek. Tie ovplyvňujú to, čo vidíme a ako vnímame i hodnotíme ľudí okolo, samých seba či aké problémy považujeme za dôležité.

Náš vlastný pohľad je však väčšinou veľmi obmedzený a nedokonalý. Preto je najlepším spôsobom, ako rozšíriť svoje myslenie je podeliť sa s inými. Byť otvorený pohľadu iných, ochotný počúvať a vymieňať si „kultúrne“ názory. V tejto rozdelenej spoločnosti a rozhádanej dobe sú to vlastnosti a schopnosti nad zlato. Na workshope ti Hana na základe jej úspešných a (hlavne) neúspešných pokusoch o spoluprácu, predstaví nástroje, tipy a triky na to, ako nazerať na svet cez „zvedavé okuliare“, ako komunikovať a reagovať tak, aby sme sa vyhli zbytočným konfliktom a nejasnostiam a aj na to, ako viesť skupinové diskusie inak ako sme normálne zvyknutí. Workshop bude priateľský, uvoľnený a hravý, tak ako je Hane vlastné.

Hana Skljarzska je sociologička a trénerka Akadémie kritického myslenia. Venuje sa taktiež moderovaniu a facilitácii skupinových diskusií. Niekoľko rokov pracovala pre neziskovú organizáciu LEAF, kde budovala sieť partnerov, tvorila a viedla zážitkové vzdelávacie programy a ako projektová manažérka pomáhala pri dizajne nového stredoškolského kampusu. V Košiciach pomáhala pri príprave kultúrnej stratégie mesta a dobrovoľne pomáha židovskej náboženskej obci pri oprave pamiatok a vytváraní projektov na približovanie židovskej kultúry širšej verejnosti.

Rezervuj si miesto

Mestskou mytológiou k budovaniu lepších miest

Kde a kedy: 25. septembra, 9:00 – 12:00, Sídlisko KVP
Lektor: Mišo Hudák

Snívaš o lepšom a príjemnejšom verejnom priestore? Tvoje srdce horí túžbou po jeho zmene, ale netušíš, ako sa do toho poriadne oprieť? Príď na workshop o hľadaní skvelých (ne)miest a vytváraní ich identity. Mišo ťa zorientuje v strategickom a hlavne realistickom plánovaní konkrétnych zlepšení v samospráve i na sídlisku, v rozvoji periférie a úradníckom bezkošeľovom dress code.

Sídlisko KVP je jedným z posledných dokončených projektov kolektívneho bývania v krajine a časť územia s najväčšou hustotou obyvateľstva. Všetky komunity si pre spokojný život vyžadujú dostatok služieb a funkcií, no uspokojiť každého nie je vôbec ľahké. Vďaka Mišovi a jeho skúsenostiam získaš prehľad o celom procese od identifikovania problému, cez spoločné plánovanie, rozpočtovanie, formality, verejnú súťaž, až po finálnu realizáciu a odovzdanie verejnosti do užívania. A to všetko bez najmenšej dávky romantizmu.

Mišo Hudák je hrdým otcom a hrdým občanom svojho mesta. Bicykluje sa po ňom od svojich deviatich rokov. Je zakladateľom Východného pobrežia a autorom kníh KSC a KSC Kód/Code a viacerých neformálnych sprievodcov mestom Košice v 21. storočí.

Rezervuj si miesto

Dizajn a technológie pre mestské riešenia

Kedy a kde: 25. septembra, 9:00 – 12:00, Kasárne/Kulturpark, Kukučínova 2
Lektor: Boris Vaitovič

Zaujíma ťa, ako vyzerá prototyp hrnčeka alebo stola produkujúceho energiu? Vieš, že aj ty produkuješ toľko prebytočnej energie, že sa môžeš stať zdrojom pre dobitie mobilu? Boris sa svojimi dielami snaží upozorniť na našu nadprodukciu a prepych, v ktorom žijeme. Známe vedecké zistenia dnes zhmotňuje vizuálne atraktívnym spôsobom a aktívne pátra po spôsoboch využitia zostatkových energetických zdrojov.

Najnovším projektom je hrnček, ktorý premieňa prebytkovú teplotu, ktorá vzniká od zaliatia horúceho nápoja, až po jeho konzumovateľnú teplotu. Po pridaní niekoľkých komponentov je možné na niekoľko minút vygenerovať elektrický zdroj. Hrnčekom nadviazal na predošlé práce, ako stôl s uzavretým ekologickým cyklom alebo solárny stôl. Neskôr Boris plánuje vynájsť taký, ktorý bude reagovať na uloženie teplého objektu a generovať tak osvetlenie. Borisovým snom je vytvoriť v Košiciach priestory s ambíciou využívať solárnu, veternú a hlavne prebytočnú tepelnú energiu.

Boris Vaitovič pôsobí v ateliéri nových médií na FUTU v Košiciach. V posledných rokoch sa zameriava na multimediálne inštalácie s ekologickým podtextom. Aktívne spolupracuje so SAV i s tímom nadšencov, s ktorými vytvára vlastné hardvérové aj softvérové riešenia. Zaujíma ho spoločenský dopad mediálneho umenia a unikátny zážitok, ktorý vyvoláva. Optickou ilúziou, miniaturizáciou veľkého, či zhmotňovaním neviditeľného sa usiluje odhaliť príbehy schované v realite tak, aby oslovil človeka a nasmeroval ho k prehodnocovaniu svojej istoty vo svete.

Rezervuj si miesto

Workshop, ktorý aktivuje verejný priestor

Kedy: 25. septembra, 16:00, Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48A
Rezident: Juraj Horňák

Juraj Horňák sa vo svojej tvorbe venuje produktovému dizajnu a aktivácii verejného priestoru. Pri práci sa rád zameriava na proces než samotný výsledok. Fascinuje ho nedokonalosť, dynamika mesta, ulice, zmena a dočasnosť. Všetky tieto inšpirácie následne pretavuje do hravých a jemne provokatívnych zásahov do mesta. Vyštudoval architektúru v Brne na VUT a v Bratislave na VŠVU. Počas svojho štúdia vyskúšal viacero zahraničných štúdií a stáži v Nemecku a Dánsku. Juraj po svojom štúdiu absolvoval trojmesačnú umeleckú rezidenciu v Žiline v Novej Synagóge, kde rozvíjal svoju diplomovú prácu.

V Košiciach strávil 3 mesiace, a to na umeleckej rezidencii v CIKE. Počas nej nadviazal na svoju diplomovú prácu s názvom MestoCity. V tomto projekte sa dlhodobo venuje aktivácii verejného priestoru, predovšetkým zanedbaným mestským plochám, prostredníctvom dočasných zásahov do mesta. V našom meste načal novú etapu projektu, v ktorej objavuje potenciál verejného priestoru cez nákupný vozík. Vozík v projekte predstavuje dokonalý nástroj na hru s mestom. Pomocou rôznych uprade-ov pridáva vozíku dopňujúce funkcie, ktoré následne aplikuje v meste a zapája do nich obyvateľov mesta. Viac sa o podujatí dozvieš tu.

Foto: archívy lektorov, Spolka, Invisible Mag, MestoCity