Aj vy môžete byť súčasťou Creative Skills Week 2024

CYANOTYPES

Creative Skills Week 2024 počas 16.-20. septembra opäť otvorí diskusiu o zručnostiach. Pridajte sa na #CSW204 v Amsterdame v Holandsku, alebo online. Staňte sa súčasťou debaty o zručnostiach, ktoré prinesú zmenu v kreatívnom priemysle a prihláste svoje lokálne alebo medzinárodné projekty, workshopy, výskum, iniciatívy, nápady a skúsenosti s medzinárodným ekosystémom kultúrneho a kreatívneho priemyslu! 

Týždeň kreatívnych zručností spája kreatívny priemysel a univerzity, poskytovateľov odborného vzdelávania a prípravy (VET), partnerov z biznisu a tvorcov politík, aby prispeli k udržateľnej a životaschopnej budúcnosti v KKP. 

Hľadáme zaujímavé projekty či iniciatívy v kultúrnom a kreatívnom ekosystéme. Či už ste súčasťou organizácie, mimovládneho sektora alebo jednotlivec, chceme o vás počuť.  Prihláste sa do 25. mája.

Buďte súčasťou diskusie o zručnostiach, ktoré vedú k zmene:  

Kto sa môže prihlásiť? 

Akákoľvek aktívne pôsobiaca organizácia alebo jednotlivec pôsobiaci v kultúrnom alebo kreatívnom priemysle. Európske a miestne siete, kultúrne organizácie, začínajúci a etablovaní biznis lídri, profesionáli z umeleckého a kultúrneho sektora, umelci, dizajnéri, pedagógovia, architekti, študenti či poskytovatelia odbornej prípravy. 

Srdečne vítame aj sociálnych partnerov, európske a miestne projekty, tvorcov politík a zainteresované strany, ktoré sa zaoberajú alebo sa zaujímajú o sektor KKP alebo o oblasti rozvoja zručností, celoživotného vzdelávania a budúcnosti práce. 

Viac informácií nájdete na creativeskillsweek.eu.