Členstvom v sieti EMAP prinášame príležitosti pre novomediálnych umelcov

Novinky

Partnerského stretnutia European Media Art Platform (EMAP) – najväčšej európskej siete organizácií, ktoré podporujú a vystavujú novomediálnych umelcov, sme sa 9-13. januára zúčastnili v portugalskej Brage. CIKE je členom platformy od minulého roka.

Na stretnutí sa preberalo viac ako 640 prihlášok európskych umelcov na rezidencie, ktoré počas roka organizujú členovia EMAP.

Dohodli sme sa na ďalších aktivitách siete pre rok 2023, ako sú vzdelávacie workshopy a spoločné výstavy novomediálnych umelcov, ktorí už prešli EMAP rezidenciami.

Keďže je Braga tiež partnerským mestom Košíc v UNESCO sieti kreatívnych miest mediálneho umenia, využili sme túto príležitosť aj na stretnutie s projektovými partnermi tejto siete, Spolupracujeme s nimi na iných dvoch projektoch a spoločne sme plánovali realizáciu ďalších, o ktorých ťa budeme určite skoro informovať.

 


Účasť CIKE na partnerskom stretnutí z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.