42 umeleckých, výskumných a rozvojových projektov

Príbehy

Môže byť domáce prostredie stimulom pre tvorbu? Projekt Domáce rezidencie, ktorý pripravilo mesto Košice v spolupráci s Creative Industry Košice, mal za cieľ podporiť umelcov, výskumníkov a zamestnancov kultúrnych a kreatívnych odvetví práve za týmto účelom. Výsledkom je 42 projektov, ktoré posúvajú Košice vpred.