42 umeleckých, výskumných a rozvojových projektov

Môže byť domáce prostredie stimulom pre tvorbu? Projekt Domáce rezidencie, ktorý pripravilo mesto Košice v spolupráci s Creative Industry Košice, mal za cieľ podporiť umelcov, výskumníkov a zamestnancov kultúrnych a kreatívnych odvetví práve za týmto účelom. Výsledkom je 42 projektov, ktoré posúvajú Košice vpred.

Kristína Bertičová – Košické rozrávky pre znevýhodnené deti

„Zamerala som sa na tvorbu rozprávok pre znevýhodnené deti. So spisovateľom Petrom Karpinským už pracujeme na novej audio rozprávke, ktorá bude o košických sochách a o tom, ako sa rozhodli zachrániť Košice pred nebezpečným drakom, ktorý ušiel z košických železiarní. Výsledkom mojej rezidencie bude CD s rozprávkami dotvorené hudobným podmazom, ktoré budú môcť využívať knižnice na svoje tvorivé aktivity.“

Mykhaylo Zakhariya – Cimbalový recitál

„Cieľom môjho projektu je pripraviť cimbalový recitál. Hlavnou myšlienkou je spropagovať cimbal ako klasický nástroj, ktorý môže byť na koncertných pódiách rovnocenný s preferovanými nástrojmi, akými sú klavír či husle. V rámci svojej rezidencie sa venujem príprave koncertu a nácvikom repertoáru – ide o rutinné každodenné cvičenie.“

Viac info: www.zakhariyamusic.com

Michaela Eliáš – Večerná škola tvorivej fotografie

Obsahom mojej domácej rezidencie je tvorba nového vzdelávacieho programu – tzv. Večernej školy tvorivej fotografie a učebných materiálov k tomuto projektu. Jedná sa o polročné štúdium zamerané nielen na remeselné zručnosti, ale najmä na výtvarnú stránku fotografie, schopnosť pracovať s vizuálnym jazykom a používať výtvarné vyjadrovacie prostriedky. Vzdelávací program sa bude skladať z pravidelných osobných, ale aj online stretnutí v rozsahu 60 hodín.

Viac info: www.kurzyfotografovania.sk

Ján Gálik – Židovka

„Lesná cesta, ktorú bežkári a turisti prezývajú aj ‚Židovka‘ začína na Jahodnej a pokračuje lesom cez obľúbenú destináciu Lajošku až na Kojšovku. Príbeh, ktorý je za výstavbou tejto trasy je stále zahalený rúškom tajomstva. Počas druhej svetovej vojny sa na jej výstavbe podieľalo obyvateľstvo židovského pôvodu, a tým sa údajne vyhlo transportácii do koncentračných táborov. Záhadou však ostáva, kam sa všetci ľudia po dokončení výstavby podeli – to dodnes nevie nikto povedať. Pri príprave scenára k dokumentárnemu filmu som vyhľadal ľudí, ktorí túto tému skúmali a zbierali historické materiály a svedectvá. Momentálne pracujem na zbieraní všetkých dostupných podkladov, ktorých nie je veľa a je ťažké ich dohľadať. Pevne verím, že spoločne sa nám podarí túto záhadu rozlúštiť a vyrozprávať príbeh ‚Židovky‘ verejnosti v Košiciach i vo svete.“

Dana Zakhariya – Nahrávka klavírneho CD

„Výstupom mojej rezidencie bude hudobná nahrávka s nesmierne zaujímavou tvorbou ženských skladateliek rôzneho pôvodu, od barokových čias až po súčasnosť, pre klavírne sólo. Hlavnou myšlienkou je priniesť poslucháčom klavírnu tvorbu žien, ktorá hoci je kvantitatívne i kvalitatívne zastúpená, stále nemá rovnocenné postavenie v spoločnosti mužských skladateľov. Vyberám čo najvhodnejšie skladby, ktoré každodenne nacvičujem, až kým nebudem pripravená na nahrávanie.“

Peter Cábocky – Opak rastu

„Už sa dlhšie venujem maloformátovej abstraktnej maľbe, ktorá ide svojím spôsobom proti prúdu – je kritikou myšlienky ‚čím väčšie, tým lepšie‘. Počas rezidencie pracujem na novej sérii obrazov, ktorá nadväzuje na moju doterajšiu tvorbu. V poslednom období ma oslovila myšlienka rastu. Zaujíma ma progres a hlavne to, že v našej spoločnosti sú obrovské nátlaky na napredovanie, zdokonaľovanie sa a produkciu. Výsledné maľby nemajú byť ilustráciou týchto myšlienok.

Tomáš Hodermarský – Poetry Jam

„Pripravujem sériu podujatí s názvom Poetry Jam, ktoré sú určené pre milovníkov poézie a hudby. Po rôznych úvahách a čítaní textov sa mi konečne podarilo skompletizovať dramaturgický plán podujatia. Bude sa zakladať na troch základných pilieroch – recitácie poetických textov, spievania šansónových melódií a diskusie s hosťom. Teší ma, že recitátori, ktorí ma svojimi textami oslovili, už potvrdili účasť na nakrúcaní. Vybral som aj predelové piesne a začal som pracovať aj na komponovaní a písaní vlastného šansónu, ktorý bude mať v rámci podujatia premiéru.“

Martina Uličianska – Revízia

„Vo svojom projekte sa venujem revízii svojho fotografického materiálu z posledných asi dvanástich rokov, ktorý je zatiaľ z väčšej miery nevyužitý. Nesie v sebe témy ako každodennosť, obyčajnosť, intímny priestor, domov, krajina či priestor. Naskenované filmy postupne triedim a analyzujem. Vznikajú tak nové súvislosti a postupne sa dopracovávam ku koncepcii, ktorú by som mohla použiť ako výstavný projekt. S použitím týchto fotografií a mojich starších textov plánujem vytvoriť menší autorský zin, ktorého upravenú podobu neskôr uverejním v podobe blogu.“

Viac info: www.flickr.com/photos/degamine

Palko Matia – Pandemizované textúry mesta

„To, čo robím, je koncepčná štúdia mestského prostredia v kontexte pandémie. Vizuálne ma zaujíma mestské prostredie prvého kontaktu, ktoré je počas tohto obdobia v tranze – obchody, gastro, služby. Okrem iného aj to, ako sa s vládnymi nariadeniami vysporadúva. Vytváram digitálnu fotogalériu pandemizovaných mestských textúr, ktoré sa budú dať ďalej používať (3D vizualizácie, koncepty, matte painting). Výsledkom budú fotky a štúdia textúr konkrétnych mestských objektov, meštianskych domov a rôznych detailov vo vysokej kvalite na voľné použitie s uvedením autorstva.“

Ariadna Vendelová – Blue

„Spolu s videografkou a filmárkou Michaelou Hoškovou aktuálne pracujeme na koncepcii a vizuálnej dramaturgii nového krátkeho tanečného filmu, ktorý bude tematizovať a reflektovať mnohovrstvové otázky vnútorného prežívania a života žien v rôznorodých rodinných, vzťahových, osobných a pracovných konšteláciách (nielen) v čase pandémie. Podkladové materiály, moodboardy, návrh scenára, metodika tvorby výstupov a podobne sa pomaly rodia zatiaľ prostredníctvom online spolupráce na diaľku.“

František Blažo – Nové správy

„Naliehavé zmeny a témy súčasného sveta sa odrazia v mojej výtvarnej mozaike – v tvorbe koláží, ľudských i zvieracích figúr z písmen v textoch a nových skladbách. Nasledovnú recykláciu vybraných materiálov v nových kompozíciách a fotografiách dokončím výtvarne kresbou čiernou fixou. Vytvorené diela zrealizujem v technike digitálnej tlače na plátne a papieri.“

Adam Centko – Doma a všade inde!

„Počas rezidencie vytvorím krátky, komický a dočasný video art, ktorý sa odohráva polovične v autentickom slovenskom dedinskom zariadení a polovične v nádhernom luxusnom prostredí digitálneho sveta. Portrét rodiny, pre ktorú sa zasekol fyzický čas, no digitálny nie. Výsledná práca bude video vo vysokom rozlíšení s originálnym soundtrackom, ktoré bude odpremiérované online.“

Viac info: www.adamcentko.com

Katarína Blažová Tekeľová – Meditácia

„V zobrazovaných dielach často vediem dialóg s myšlienkami autorov hovoreného, písaného slova, spevu a hudby, ktorí ma oslovia. Už roky nosím v hlave červený štvorec – Hranaté slnko, ktorý je odozvou na ikonický čierny štvorec maliara Kazimira Malevicha. Keď som ho začala malovať, spontánne som prešla k portrétu, ktorý som nazvala Madona. Nazov diptychu  Hranaté slnko/Madona je hommage à Kazimir Malevich. Uvažujem o jeho rozšírení diptychu.“

Andrea Gavalcová – Klub cinefilov

„Klub cinefilov je projekt zameraný na rozvoj publika Kina Úsmev a jeho rozšírenie o nových potenciálnych divákov po období pandémie a protiepidemiologických opatrení, ktoré mali za následok zníženú návštevnosť kultúrnych podujatí. Klub bude určený pre cinefilov a všetkých fanúšikov kvalitnej kinematografie. Pracujeme na filmovom programe, vizuáloch a úvodoch k filmom a ideme hľadať našich cinefilov.“

Michal Kentoš – Príprava na novú koncertnú sezónu

„Počas rezidencie sa venujem spolu so svojou skupinou najmä príprave novej koncertnej sezóny 2021, nacvičovaniu nového programu, ako aj príprave novej autorskej tvorby. Momentálne pracujeme z domu – pripravujeme aranžmány novej piesne, ktoré si spoločne zdieľame cez externý cloud. Postupne budeme ustaľovať formu piesne, pričom simultánne píšem k piesni text. Prizval som aj hostku – moju manželku Júliu Kentoš, ktorá pochádza z Ukrajiny. Na piesni sa bude podieľať ako vokalistka.“

Katarína Onderková – Kozmonautko

Môj projekt s pracovným názvom Kozmonautko skúma protipandemické reštrikcie a opatrenia vo vzťahu ku performatívnemu priestoru prostredníctvom architektonických prístupov pre zvýšenie bezpečnej prevádzky podujatí. Momentálne ešte stále vyhľadávam odborné štúdie, ktoré pojednávajú o faktoroch ovplyvňujúcich šírenie koronavírusu, ako aj o doterajších opatreniach a hlavne dobré príklady adaptácie opatrení zo sveta. Zároveň začínam tieto informácie zhromažďovať do jednotnej vizuálnej podoby vo forme všeobecného manuálu, ktorý bude slúžiť ako podklad pre prípadovú štúdiu.

Katarína Bajkayová – Diary of the Ceramist

„Pracujem na autorskej značke, ktorá je zameraná na tvorbu úžitkovej keramiky a porcelánu. Vytváram finančný plán, časový harmonogram vzniku jednotlivých kolekcií a návrhy pre prvú kolekciu. Ako prvý navrhujem jedálenský set, kde jednotlivý produkt bude tak trocha voľným objektom, ktorý má spĺňať úžitkovú funkciu. Vychádzam zo svojich predošlých skúseností a štúdia voľného výtvarného umenia. Jedálenský set bude vytvorený z porcelánu – preto je teraz veľká časť mojej tvorby zameraná na skúšky materiálu, hľadanie technologického spôsobu výroby, komunikáciu s dodávateľmi a kreslenie.“

Dominika Čupková – Unnecessary apologies

„Môj projekt sa snaží hyperbolizovať akt prehnaného ospravedlňovania sa pomocou AI modelu, ktorý sa z tweetov naučil ospravedlňovať sa tak trochu po svojom. Bizarne, smiešne, ale niekedy aj celkom normálne. Mám už za sebou zber dát a trénovanie AI modelu. Práve pracujem na druhej časti projektu, a to je graficky estetická web stránka, ktorá bude tieto ospravedlnenia na klik klávesy generovať na počkanie. Dnes som vyrobila základ môjho prvého webu v ReactJS a som zvedavá, ako to celé dopadne a ako to bude vyzerať.“

Ivana Gavalcová – Zvyšovanie transparentnosti hospodárenia

„Minulý rok bol pre celý kultúrny sektor veľmi náročný. Svojím projektom chcem hospodárenie Kina Úsmev upratať a urobiť ho prehľadnejším nielen pre interné účely, ale informovať o našom fungovaní aj verejnosť. Verím, že takto si budeme vedieť lepšie určiť naše slabé stránky, a tak pripraviť aj silnejšie a odolnejšie rozpočty.“

Viac info: www.kinousmev.sk

Peter Tóth – Loop & Creativity

„Počas rezidencie sa venujem tvorbe inštrumentálnej ambientnej hudby za pomoci looperu a rôznych nástrojov ako akustická či elektrická gitara. Projekt Loop & Creativity prebieha rôznorodo, nakoľko nachádzam nové možnosti využitia loopovania. Tie sú sprevádzané dočasnými technickými problémami, ktoré ma nútia neustále nachádzať riešenia v rámci produkcie hudby v reálnom čase na viacerých nástrojoch. Prepojenie s VJ-jom Jakubom Pišekom prináša nový rozmer, vďaka ktorému vzniká zaujímavá spojitosť dvoch kreatívnych ľudí.“

Diana Kakara Dobrescu – ARCHív

„Počas domácej rezidencie dokumentujem stav architektúry v Košiciach. V tomto projekte zastávam rolu fotografickej a výskumnej činnosti pre Iniciatívu modernej architektúry. V súčasnej dobe konzultujem a plánujem fotenia vytipovaných budov ako napríklad Krajský súd, Dargov, Kino Družba a Technická univerzita. Mojou úlohou bude cez fotografiu ukázať ľuďom zákulisie týchto stavieb a prvkov, ktoré sa nám každý deň strácajú pred očami.“

Peter Šafránek – Lolokar

„Vďaka domácej rezidencii som znovu obnovil multižánrový pandemický projekt Lolokar, ktorý je charakteristický svojou DIY koncepciou. Novinkou je pieseň Január, ktorej základy vznikali v čase, keď sme nevzrušene sledovali stavbu nemocnice v ďalekej Číne. V neistej súčasnosti podľa odborníkov alarmujúco pribúdajú prípady domáceho násilia preto si myslím, že odkaz Januára je aktuálny aj dnes.

Viac info: Január

Eva Čarnoká – Pančelke

„Hlavným cieľom projektu je vytvoriť funkčnú webstránku, na ktorej by bola možnosť zakúpiť si dizajnovo originálne pomôcky pre pedagógov. Jedná sa o originálne darčeky určené pre obľúbeného učiteľa, či nezabudnuteľnú učiteľku. Pripravovaná webstránka uvedie na trh novú značku Pančelke (v študentskom slangu „pani učiteľke). A nielen to, budú na nej pre verejnosť dostupné vzdelávacie materiály zamerané na výtvarné umenie. Modelkami projektu sú super ženy/učky, ktoré kolekcii Pančelke dodávajú šmrnc a autenticitu.“

Matúš Maršalko – Projektová príprava pre udržateľnosť a rozvoj komunitných projektov

„Počas domácej rezidencie sa aktívne venujem komunikácii s partnermi a dodávateľmi ohľadom prípravy podujatí na nasledujúcu sezónu. Pripravujem projekt BIKEFOLK Festival, v ktorom prepájame folklórnu kultúru s cyklistikou komunitou v rámci nášho strediska BIKE PARK Červený breh. Snažím sa zapojiť čo najväčšie množstvo účinkujúcich, dodávateľov, umelcov a účastníkov pre rôzne workshopy spojené s touto témou.“

Martin Bertič – Level of Consciousness

„Komponovanie inštrumentálnej hudby pre menšie zoskupenia ma veľmi baví, dáva mi to veľkú slobodu pri improvizácii. Cieľom predkladaného projektu je vytvorenie dvoch nových kompozícii pre inštrumentálne trio – elektrická gitara, basgitara a bicie nástroje. Dielo bude určené širokému okruhu poslucháčov vďaka jeho žánrovej pestrosti a štýlovej rôznorodosti jednotlivých častí.“

Slavomíra Macáková – Klub cinefilov

„Klub cinefilov je projekt zameraný na posilnenie diváckej základne Kina Úsmev a budovanie diváckej komunity, no prioritne má podporiť návrat divákov do kín po dlhotrvajúcom uzavretí a obmedzeniach, ktoré destabilizovali filmový priemysel. Zahŕňa dve primárne aktivity, ktoré majú divákom poskytnúť pravidelné premietanie filmov mimo bežného distribučného okruhu a stretnutia, ktoré majú viesť k diskusii o filme.“

Viac info: www.kinousmev.sk

Peter Kalmár – Zoomformance

„Naše sociálne divadlo Hopi Hope pokračuje pri realizácii projektu Zoomformance – predstavenia cez Zoom. Herci už pochopili základy dobrého Zoom videa, keďže musia byť zároveň aj kameramanmi, naučili sa pracovať so svetlom, reagujú aj na ‚priestor‘. Sme zhruba v polovici roboty. Našli sme už tému. Nejdeme robiť nič abstraktné, naše predstavenie bude konkrétna výzva všetkým poblázneným ľuďom, aby sa už začali chovať normálne. Pracovný názov máme ‚Posolstvo z inej planéty‘. V rámci divadelnej práce sme spracovali niekoľko posolstiev, ktoré priebežne zverejňujeme na našom Facebooku.“

Anna Grega Mižič – JANČIČI

„Pre JANČIČI som spracovala scenár, technický scenár, vybrala a zabezpečila kostýmy spoluúčinkujúcich, pričom niektoré z nich ešte šijem a v najbližších dňoch očakávam dodávku potrebného materiálu na ich dokončenie. Vlastnoručne pracujem aj na rekvizitách – aj tie som poňala ako handmade rozprávkovú výrobu. To všetko sa tak stalo pre dve z troch plánovaných audiovizuálnych diel. V neposlednom rade pracujem na dokončení pesničky, ktorej klavírny podklad už nahral Martin Husovský. JANČIČI sa teší, spieva si, tancuje a verí, že vesmír zašle všetky potrebné opatrenia, aby mohla deťom urobiť radosť svojou tvorbou a dať dielam fyzickú podobu.“

Viac info: www.jancici.sk

Katarína Rybnická – Tvorba komunikačnej startégie

„Počas mojej domácej rezidencie vytváram pre Šopa Gallery a celkovo pre priestor, ktorý zdieľa s organizáciou K.A.I.R. – Košice Artists in Residence, komunikačnú stratégiu. Na základe stretnutia a rozhovorov s členkami tímu oboch organizácií sme si zanalyzovali našu terajšiu situáciu, ale aj to, kde sa chceme posúvať, čo zlepšiť a aké kroky podniknúť, aby sa táto stratégia v budúcnosti aj naplnila. Na základe tejto analýzy pripravujem ďalšie kroky, ktorými napríklad sú zadefinovanie priestoru a organizácií, filozofiu komunikácie, jej formu a obsah.“

Viac info: www.kair.sk, www.sopagallery.sk

Juliana Sokolova – M35: Cyklus básní

„Rezidenciu doma využijem na napísanie cyklu básní, ktoré skúmajú dom, ktorý obývam a rôzne stratégie života v ňom. Od začiatku pandémie som si robila poznámky, ktoré sa viažu na obývanie tohto domu a ktoré majú povahu fragmentov literárnych textov. Rezidencia doma mi umožnila tieto fragmenty prepracovať do sústredeného celku a pracovať na nových básňach tak, aby spoločne vytvorili ucelený cyklus básní.“

Boris Sirka – Od objektu k úžitkovej keramike

„Zámerom môjho projektu je premostiť môj aktuálny výtvarný program zaoberajúci sa objektom a sochou do úžitkovej keramiky. Cieľom je priblížiť moju tvorbu širšiemu publiku a to spojením užitého umenia a tradičného remesla s bohatou históriou. Samotný výstup sa bude pohybovať medzi úžitkovým predmetom a malou plastikou. Pre širokú verejnosť je to okrem originálnej keramiky aj možnosť získať zbierkový predmet v dostupnejšiej forme a hodnote v porovnaní s médiom ako je napríklad maľba alebo socha.“

Adam Slezák – Pre Alicu

„Vytvorím dielo zamerané na témy týkajúce sa citovosti v umení, ekológie a technologického rozvoja, ktoré bude zároveň odkazovať na akceleráciu súčasnej doby. Rozvinutím teoretických pilierov, ich skúmaním, sa vo finále vykreuje fyzická podoba diela. Vzhľadom na časové spektrum rezidencie, budem realizovať dielo menšieho formátu, ktoré by som rád prezentoval v galerijnom prostredí. Prípadne podľa možností vystavoval pre divákov formou live videa, na spôsob online virtuálnej galérie.“

Marko Blažo – POKOJ

„Podnety a inšpirácie z mojich obľúbených autorov z dejín umenia a architektúry často dopĺňam s vrstvami mojich kresieb, alebo ich kombinujem s fotografiami z mojich prechádzok. V počítači vytváram nové série kompozícií, recyklujem vlastné diela, kolážujem svoje kresby s dielami obľúbených autorov, vytváram nové citácie. Vybranými technikami i témami sledujem môj hlavný pocit – pocit subjektívneho strachu z nevyhnutne nadchádzajúcich udalostí – v skrumáži informačných faktov súčasných dní. Vytvorené diela zrealizujem v technike digitálnej tlače a maľby akrylom.“

Ľubomír Hreha – Hudobná rozprávka

„Počas rezidencie pracujem na hudobnej rozprávke o tom, ako neposlušné bacily pani Horúčka a pán Kašeľ nakazili na detskom ihrisku dvoch kamarátov Peťa a Zuzku, ktorí si neumyli ruky pred tým, ako išli jesť a nakazili sa. Navštívili pána doktora s rúškom a on im predpísal lieky a vysvetlil im, prečo si musia dodržiavať hygienické návyky, aby viac neochoreli. Nakoniec lieky vyhnali bacily a deti sa vrátili do materskej školy. Príbeh je popretkávaný veselými pesničkami a krásnymi ilustráciami.“

Viac info: www.ujolubo.sk

Martin Jeriga – Carols Unheard

„Témou mojej rezidencie je práca so slovenským a ukrajinským ľudovým hudobným materiálom spojeným s vianočným alebo zimným obdobím. Ide o jeho aranžovanie a povýšenie do vyššej umeleckej formy prostredníctvom spojenia s jazzom, popovou a klasickou hudbou, priblíženie širšiemu a inému publiku, akým je zvyčajné publikum tohto žánru. Ideou je komunikácia medzi rôznymi oblasťami a svetmi a ich prepojenie – ľudová hudba a klasická hudba, stará hudba a nová hudba, Slovensko a Ukrajina, svet dospelých a svet detí, sekulárny a religiózny svet.“

Roman Valenta – Príprava audiovizuálnej komunikácie

„Rezidenciu venujem vytvoreniu audiovizuálneho obsahu určeného na prezentačné účely organizácie K.A.I.R. – Košice Artists in Residence. Vytvorený audiovizuálny materiál bude slúžiť na bližšie predstavenie toho, čo projekt ponúka pre rezidenčných umelcov, miestny kultúrny priestor a akú úlohu zohráva na košickej kultúrnej mape. Výstup môjho projektu bude slúžiť na prezentovanie vízie K.A.I.R. a zvýšenie jeho atraktivity so zameraním na terajších alebo potenciálnych partnerov, slovenských a zahraničných umelcov a verejnosť.“

Lukáš Berberich – 100 rokov Kina Úsmev

„Cieľom tohto projektu je príprava dramaturgickej koncepcie, finančného plánu a marketingovej stratégie pri príležitosti storočnice fungovania Kina Úsmev v Košiciach, keďže ide o udalosť, ktorá je významná nielen v lokálnom, ale aj celoslovenskom a medzinárodnom kontexte. Pôjde hlavne o prípravu uceleného dramaturgického plánu a špeciálnych podujatí na rok 2022.“

Viac info: www.kinousmev.sk

Tomáš Filo – Záhradná nemocnica

„Vo svojom projekte sa budem venovať areálu Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura na Rastislavovej ulici. Je to mestský klenot, ktorý stačí očistiť – stačí málo na to, aby sme tento areál nevolali stará ale záhradná, prípadne parková nemocnica. Obsahom môjho projektu je teda výskum v terénne v areáli nemocnice a jeho okolí, bádateľsky v inštitúciách ako Krajský pamiatkový úrad, mestský a štátny archív. Výstupom projektu bude digitálna prezentácia a ak to situácia dovolí, verejná prednáška a grafické printy koncentrujúce v sebe kvality tohto areálu.“

Jakub Pišek – UNSIGHTLY APPARATUS

„Existujú myšlienkové pochody, ale aj zariadenia, ktoré v dnešnom svete nemajú žiadnu nádej na presadenie v komerčnom prostredí. Preto nám chýbajú vychytávky ako napríklad kefa na vlasy s vývrtkou na víno – týmto veciam sa však venovať nechcem. Chcem vytvárať veci, ktoré ľudia potrebujú, ako napríklad mapping na zápalkovej škatuľke alebo interný RS232 prevodník na DMX, používaný na ovládanie svetiel v divadelnom prostredí.“

Nikolas Bernath – F.B.I.

„Cieľom mojej rezidencie je vykonať praktický, pragmatický a zároveň trochu špekulatívny a futurologický research, ktorý by zodpovedal notorickú otázku – What’s the next big thing (for Košice)? Skúmam to na základe rozhovorov s ľuďmi vo vedúcich pozíciách domácich aj zahraničných inštitúcií venujúcich sa umeniu a mestskému rozvoju. Výstupom bude web, online zborník alebo jedna veľká esej doplnená o obrazový materiál a prípadné štúdie a návrhy.“

Adam Dragún – Aktivistická kuchárka

„Aktivistická kuchárka je projekt mapujúci potenciál košických kultúrnych centier, formálnych a neformálnych kolektívov v oblasti aktivizmu. Kultúra a umenie boli vždy centrom aktivizmu a mnoho aktivít, ktoré smerujú k šíreniu tolerancie vzišli práve z tohto prostredia. V mojom výskume sa chcem zamerať na mapovanie predchádzajúcich aktivít existujúcich kultúrnych inštitúcií. Pozornosť chcem venovať najmä témam minorít, domácemu násiliu, postaveniu žien v spoločnosti, antifašizmu a občianskemu aktivizmu. Výsledkom bude publikácia, ktorá poskytne prehľad o aktivitách, ktoré v Košiciach prebehli, ale zároveň bude slúžiť ako katalóg pre lepšie prepojenie jednotlivcov a inštitúcii pre budúce spolupráce v oblasti aktivizmu.“

Michal Sabo – Výskum a nastavovanie nových online riešení v Kine Úsmev

„Tento projekt sa venuje hlavne výskumu nových formátov prenosov v online priestore, začiatku realizácie vlastnej online platformy pre Kino Úsmev a tým pádom aj zvýšenej možnosti interakcie s publikom. Aktivity tohto projektu podporia rozvoj publika, nové formy interakcie publika a Kina Úsmev počas pandémie, nové spôsoby komunikácie a vzdelávania sa a sú tiež zamerané na výskum nových možností nastavenia kultúrnej organizácie v časoch pandémie.“