10. výročie Programu Escalator: Posilňovanie Kultúry a Kreativity na Slovensku

Escalator

Escalator 2023, intenzívny vzdelávací program s desiatimi ročníkmi na svojom konte, sa stal nenahraditeľnou súčasťou kultúrneho a kreatívneho priemyslu na Slovensku. S dlhoročnou históriou a skúsenosťami, program poskytuje odborné vzdelanie a podporu organizáciám a jednotlivcom pracujúcim v tomto sektore.

Escalator 2023 je zameraný na vzdelávanie a profesionalizáciu tých, ktorí pôsobia v kultúrnom, kreatívnom priemysle a umení na Slovensku. Jeho cieľom je poskytnúť účastníkom znalosti a nástroje na pochopenie základných princípov vedenia organizácie, riadenia zmien, plánovania či pokročilých manažérskych postupov a princípov.  Stal sa pravým mostom medzi kreatívnym talentom a úspešným podnikaním v tomto odvetví. Program sa zameriava na riešenia priamo v organizáciách, ktoré sa do neho zapájajú, v reálnom čase.

Escalator 2023 nekončí len pri získaní vedomostí – účastníci sa podieľajú na tvorbe stratégií, ktoré môžu uplatniť v praxi. Ich rozhodnutia sú ovplyvnené tým, čo sa naučili a čo zažili. Program im otvára dvere k novým kontaktom, nápadom a informáciám, ktoré môžu využiť v budúcnosti. Výsledkom ich práce je zlepšenie kultúrnej a kreatívnej produkcie na Slovensku a zvýšené povedomie o aktuálnych trendoch v odvetví.

Mentori: Skúsení sprievodcovia na ceste k úspechu

Program sa môže pochváliť medzinárodnými mentormi, ktorí majú bohaté skúsenosti s vedením kultúrnych a kreatívnych organizácií, projektov a centier. Medzi nimi nájdete osobnosti, akými sú:

Paul Bogen: Paul svoju kariéru začal ako herec, komik, DJ a divadelný producent. Jeho vedenie umeleckého centra The Junction v Cambridgi posunulo toto miesto na nový level a pod jeho dohľadom dosiahlo obrat vo výške 5 miliónov libier ročne.

John „Sandy“ Fitzgerald: Sandy, pôvodne herec, spisovateľ a hudobník, sa podieľal na rozvoji kultúry v Írsku a zahraničí. Jeho práca v Dubline a príspevok k rôznym kultúrnym projektom z neho urobili významnú postavu v kultúrnom priemysle.

V aktuálnom ročníku sa do programu zapojilo 7 organizácií, ktoré prichádzajú do programu s rôznymi cieľmi a očakávaniami.

Projekt sa spustili otvorením výzvy a prijatím prihlášok od organizácií so záujmom o vstup do programu. Po pohovoroch prišlo k výberu siedmich z nich. Tieto organizácie momentálne absolvujú online “audit” s mentormi, na základe ktorého mentori zostavujú program vzdelávacieho týždňa, ktorý sa uskutoční v Košiciach od 2. do 6. októbra. Po týždni vzdelávania nasledujú online stretnutia, aby následne, na konci roka, organizácie doručili plány (business plán, komunikačný plán, plán rozvoja organizácie, či iné, dohodnuté s mentorom), ktoré vypracovali v rámci programu a vďaka nadobudnutým poznatkom.

„Sme veľmi radi, že sme súčasťou programu Escalator, nakoľko sa tešíme na skúseností, ktoré naberieme a tiež na kontakt so zahraničnými lektormi. Našimi výzvami, s ktorými vstupujeme do programu bude diskusia S.W.O.T analýzy,  téma foundraisingu, organizačný redesing a samozrejme neodmysliteľnou súčasťou je pre nás aj networking, ktorý nám program ponúka“

„Východoslovenské múzeum sa snaží realizovať viacero moderných podujatí a tým zároveň čelím viacerým výzvam ako sú marketing, práca s rôznorodým publikom online alebo priamo pri návštevách múzea a najväčšími výzvami sú medzinárodné grantové projekty, do ktorých sa radi zapojíme a tu očakávam povzbudenie a nasmerovanie mentorov programu.“

„Od programu očakávam vytvorenie strategického plánu pre moju tanečnú platformu a tiež stabilizáciu financií a marketingu. Práve plán a vízia sú motiváciou, ktorá mi pomôže dosahovať jednotlivé kroky na mojej ceste lektorky tanca a tým, že na viacero vecí v rámci projektu som sama tak som šťastná za mentoring a navigáciu, ktorú mi ponúka program.“

„Nakoľko sa naša organizácia rozrastá čo do aktivít, tak aj personálne, dospeli sme do štádia, v ktorom sa potrebujeme navonok sceliť, personalizovať sa, a teda vytvoriť firemnú identitu, aby sme boli jasnejší pre publikum. Taktiež nás zaujíma zahraničný mentoring aj témy okolo dotácii či networking v rámci programu.“

„Našou výzvou a očakávaním od programu je nastavenie systému práce štúdia, nakoľko máme všetky štyri zakladajúce členky rôzne prístupy k životu, tvorbe a k architektúre a radi by sme spoluobjavili našu spoločnú víziu, čo a prečo robíme a ako v rámci nej skombinovať tieto rôzne prístupy a ako nastaviť pravidlá spoločného fungovania.“

„Dôvod prečo sme sa prihlásili do programu je zlepšenie líderských schopností, marketingových zručností a taktiež ako občianske združenie by sme sa radi dozvedeli, ako získavať finančné prostriedky skrz sponzoringy a grantové výzvy.“

„V rámci programu by sme sa radi inšpirovali, ako vyriešiť rozhodovacie procesy našej nehierarchickej organizácie a tiež ako nastaviť komunikáciu, znížiť nejasnosť vízie, nejasnosť plánov a na konci aj nastavenie a stransparentnenie budgetov.“

Desať rokov a nezastaviteľný rast

S takmer sedemdesiatimi projektmi je Escalator programom, ktorý neustále posúva hranice a pomáha rásť a inovovať tým, ktorí do programu každoročne prichádzajú. Sľubuje vytváranie nových možností v kultúrnom a kreatívnom priemysle na Slovensku a nadchádzajúce desaťročie bude iba pokračovaním tohto skvelého príbehu úspechu.

Podpora od Fondu na podporu umenia

Escalator je hrdý na spoluprácu s Fondom na podporu umenia. Fond je verejnoprávnou inštitúciou zabezpečujúcou podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu na Slovensku. Vznikol na základe zákona č. 284/2014 Z. z. a zastáva nezávislý postoj voči ústredným orgánom štátnej správy. Jeho hlavným poslaním je podpora “živého” umenia a kultúry, a to prostredníctvom poskytovania finančných prostriedkov na rôzne umelecké projekty a vzdelávacie programy.

Fond na Podporu Umenia tiež aktívne prispieva k medzinárodnej spolupráci a podpore umenia a kultúry na Slovensku. Jeho členstvo v Medzinárodnej federácii umeleckých rád a kultúrnych agentúr IFACCA (International Federation of Arts Councils and Cultures) svedčí o jeho angažovanosti vo svetovej umeleckej komunite.

Táto spolupráca medzi programom a Fondom na podporu umenia je dôkazom záväzku pre rozvoj kultúry a kreativity na Slovensku a poskytuje dôležitú podporu tvorivosti a umenia.


Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.