Otvorené výzvy

Creative Industry Košice priebežne otvára výzvy, ktoré sa týkajú rezidencií, vzdelávacích programov a projektov realizovaných v spolupráci s partnerskými inštitúciami.

Všetky výzvy

Grantová výzva mesta Košice 2024

Mesto Košice a Creative Industry Košice vyhlasuje grantovú výzvu zameranú na podporu kultúry a kreatívneho priemyslu....

Deadline 18. augusta 2024

Naša práca v číslach

20+ členstiev v medzinárodných sieťach
2+ stratégie pre mesto Košice
20+ vzdelávacích workshopov
20+ zrealzovaných medzinárodných projektov
150+ medzinárodných podnikateľských výziev