Naša práca v číslach

20+ členstiev v medzinárodných sieťach
2+ stratégie pre mesto Košice
20+ vzdelávacích workshopov
20+ zrealzovaných medzinárodných projektov
150+ medzinárodných podnikateľských výziev