Otvorené výzvy

Creative Industry Košice priebežne otvára výzvy, ktoré sa týkajú rezidencií, vzdelávacích programov a projektov realizovaných v spolupráci s partnerskými inštitúciami.

Všetky výzvy

Online mediaartová spolupráca

Od roku 2017 sú Košice členom siete UNESCO Kreatívnych miest mediálneho umenia. Táto sieť spája mestá z celého sveta,...

Deadline 19. júna 2023

Naša práca v číslach

20+ členstiev v medzinárodných sieťach
2+ stratégie pre mesto Košice
20+ vzdelávacích workshopov
20+ zrealzovaných medzinárodných projektov
150+ medzinárodných podnikateľských výziev