Zažite mesiac prácou v kolektíve výnimočných srbských dizajnérov
  • Mobility
  • Nova Iskra, Belehrad

  • Nova Iskra, Belehrad
  • október - november 2016
  • Registrácia ukončná
  • 2
Dizajnový inkubátor Nova Iskra reprezentuje 350 metrov štvorcových multifunkčného workshopového priestoru, ktorý slúži na podporu inovácií a na vytváranie hodnôt v kreatívnych odvetviach. Funguje aj ako vzdelávacia inštitúcia a platforma na prepájanie dizajnérskej komunity a biznisu v Belehrade. Jednou z jeho hlavných aktivít je vedenie coworkingového priestoru - priestoru na spoluprácu, výmenu skúseností, osobný rozvoj, stretnutia, inšpiráciu a na vytváranie a udržiavanie dizajnérskej komunity. 

Podpora vychádzajúcich talentov
Úlohou Nova Iskra tímu, ktorí stoja za prvotným nápadom dizajnového inkubátora je hľadať vychádzajúce talenty, vzdelávať ich, umožniť im podieľať sa na raste lokálnej ekonomiky a prepájať ich so spoločnosťami, ktoré smerujú k rovnakým cieľom. 

Nova Iskra pracuje s ľuďmi na 3 úrovniach:

DESIGNERS LAB – Coworking určený pre mladých a začínajúcich dizajnérov. Predstavuje najužšiu formu spolupráce. 20 vopred vybraných uchádzačov má k dispozícii profesionálne zariadený pracovný priestor, výmenu skúseností a zabezpečené stretnutia s klientmi a zástupcami priemyslu. 

CREATIVE HUB – Komunita viac ako 250 kreatívnych profesionálov z najrôznejších odvetví (web development, programovanie, produktový dizajn, architektúra, branding, ...). Medzi nimi sú mnohé architektonické a dizajnové štúdiá, ktoré sa podieľajú na tvorbe programu ako lektori, mentori alebo externí spolupracovníci.

INDUSTRY HUB – Tvoria ho malé a stredné podniky venujúce sa biznisu a výrobným aktivitám. V spolupráci s tímom Nova Iskra organizujú tréningové programy a stáže pre dizajnérov, prepájajú komunity medzi sebou a zdôrazňujú význam kreativity v každodenných procesoch. 

Rezidenti od nás dostanú:
• Mesačný pobyt v meste Belehrad v Srbsku v mesiacoch október a november,
• ubytovanie v meste Belehrad,
• kancelárske priestory v Nova Iskra počas celého pobytu,
• prepojenie na lokálnu dizajnérsku scénu v meste Belehrad,
• preplatenie cestovných náhrad do výšky 200€.
• NEzabezpečujeme poistenie a náklady na stravu.

Čo potrebujeme:
• Hľadáme kreatívcov z Košíc, východného Slovenska alebo celého Slovenska pôsobiacich v akejkoľvek oblasti dizajnu (produktový, interiérový, grafický, fashion, dizajn hier, interaktívny dizajn, modulárny, softvérový, zvukový, mestský, vizuálny, dizajn používateľského rozhrania, web dizajn, …) pôsobiacich na Slovensku.
• Vek minimálne 18 rokov v záverečný deň podávania prihlášok.
• Pracovná skúsenosť v jednom z odvetví uvedených vyššie.
• Podnikateľský duch a schopnosť propagovať a rozvíjať oblasť kreatívneho priemyslu vo svojej krajine, v podnikateľskom prostredí a vo vzťahu k verejnosti.
• Znalosť anglického jazyka.

Využi svoju príležitosť a prihlás sa na rezidenčný pobyt v Nova Iskra, Belehrad vyplnením tohto formulára: http://bit.ly/Belehrad_NovaIskra2016

Pobyt prebehne v mesiaci október a deadline na prihlásenie je 25. 7. 2016.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktuje Alexandru Juríkovú – alexandra.jurikova@cike.sk, 0907926571.

Mobility novinky

Mobility eventy