Vyzbieraj si skúsenosti, kontakty a portfólio v Ľubľane
  • Mobility
  • Ľubľana

  • Ľubľana
  • október - november 2016
  • Registrácia ukončná
  • 1

Aktuálnu výzvu do Poligonu nájdete tu

Hláste sa do 29.8.2016.
Poligon vznikol z iniciatívy skupiny mladých slovinských kreatívcov, ktorým prekážal nedostatok priestoru pre rozvoj freelancerov pracujúcich v oblasti kreatívnej ekonomiky, kultúry a sociálneho podnikania. To bolo poznať aj priamo v priestore, ktorý doslova žije mladými ľudmi a poskytuje energiu a motiváciu na tvorbu. //Tereza Maco, rezidentka v novembri 2015

I keď je Poligon skvelou príležitosťou pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť ako správne nastaviť crowdfundingovú kampaň, rezidencia nemusí byť nutne o tom. Prihlásiť sa môžete ak máte nápady a pracujete ako grafický, produktový, módny dizajnér, venujete sa programovaniu a softvéru, videu či copywritingu a marketingu. Za mesiac si môžete v zahraničí nazbierať dôležité kontakty, zručnosti, skúsenosti a získať nový pohľad na vlastnú prácu.

Do Poligonu sme síce chodili pravidelne, často však aj kvôli skvelému programu rôznych komunitných akcií či konferencií, ktoré sa cez týždeň v priestoroch coworkingu konajú. //Tereza Maco, rezidentka v novembri 2015

Ako využijete svoj pobyt je na vás. Creative Industry Košice vám pomôže ešte:

- s nákladmi na cestu (preplatíme vám až 100 eur z ceny lístka)
- s teplým miestečkom v coworkingu Poligone (vyhriať si ho ale musíte sami)
- prepojenie na miestnu scénu (pobytom vás bude sprevádzať zakladateľ Poligonu Luka Piskorič)
- s ubytovaním v krásnom hlavnom meste Slovinska (áno ubytovanie je tiež na nás)

Popritom všetkom vám už len stačí zabezpečiť si náklady na poistenie, stravu a iné vyžitie.

Už ste začali vyhľadávať vhodné spoje do Ľubľany a prekladať si základné frázy do slovinčiny? Delate dobro, ale najprv si ešte overte či spĺňate naše kritériá:

- Hľadáme kreatívcov z Košíc, východného Slovenska alebo celého Slovenska pôsobiacich v oblasti grafického, produktového, módneho dizajnu, programovania a softvéru, videa, či copywritingu a marketingu pôsobiacich na Slovensku.
- Vek minimálne 18 rokov v záverečný deň podávania prihlášok.
- Pracovná skúsenosť v jednom z odvetví uvedených vyššie.
- Podnikateľský duch a schopnosť propagovať a rozvíjať oblasť kreatívneho priemyslu vo svojej krajine, v podnikateľskom prostredí a vo vzťahu k verejnosti.
- Znalosť anglického jazyka.

Ak vás ani toto nijak neodradilo od rezidencie v Poligone, tak vás poprosíme vyplniť tento dotazník, ktorý funguje ako prihláška. Aby ste strávili jún v Ľubľane, tak ho nezabudnite odoslať najneskôr do 4. apríla 2016.

Prihlášku nájdete tu. Ak vám chýba málo k tomu, aby ste vyplnili prihlášku, vypočujte si ešte jeden dôvod od nášho priateľa.


Mobility novinky

Mobility eventy