Zapojte sa do Tvorivých projektov Generation 2020!
 • Generation 2020
 • Košice

 • Košice
 • apríl - december 2016
 • Registrácia ukončná
 • 50
Keď ste zvedaví, nájdete veľa zaujímavých vecí, ktoré sa dajú robiť. A jednou vecou, ktorú je treba na to, aby ste niečo dokončili, je odvaha,” povedal kedysi Walt Disney. 

Sme presvedčení, že aj mladí ľudia bez ohľadu na ich štúdium či oblasť pôsobenia radi tvoria. Radi vytvárajú nové veci, robia tie staré lepšími, inovujú a hľadajú nové spôsoby ako sa to dá robiť inak. Medzi nápadom a reálnym výsledkom je náročná cesta. V projekte Generation 2020 vám dávame možnosť zistiť, ako túto cestu prekonať.
Spolu s vedúcim partnerom, Karpatskou nadáciou, otvárame možnosť pre jednotlivcov, firmy a organizácie zapojiť sa do projektu. Generation 2020 má za cieľ naučiť mladých ľudí realizovať vlastné nápady a podporiť ich zapájanie sa do spolupráce, vrátane tej medzinárodnej.  

Prečo sa zapojiť?

 • Máte chuť hľadať inovatívne riešenia a tvoriť?
 • Radi robíte veci inak?
 • Chcete sa naučiť ako vaše nápady naberú reálne kontúry?
 • Ste aktívni vo svojom okolí a plní nápadov na zmenu?
 • Potrebujete spoznať podobne zmýšľajúcich ľudí?
 • Máte záujem inšpirovať sa skúsenými profesionálmi?

Aktívne zapojenie sa je otvorené študentom, pracujúcim, podnikajúcim, dočasne nepracujúcim aj ostatným jednotlivcom vo veku od 15 do 30 rokov. Ak patríte do tejto skupiny, prihláste sa do 18. marca vyplnením tohto dotazníka

Ak patríte medzi firmy a organizácie zaujímajúce sa o účasť na projekte, napíšte nám.

Naším cieľom v projekte Generation 2020 je podporiť inovatívne myslenie mladých ľudí realizáciou samostatných Tvorivých projektov v tímoch. Tvorivé projekty budú zamerané na riešenie reálnych problémov a potrieb organizácií a firiem, ktoré budú zapojené na strane druhej. Príkladom môžu byť kreatívne kolaborácie, ktoré možno poznáte ako „Hackathony“ v prípade programátorských, alebo „Maker Fairs“ v prípade dizajnérskych stretnutí.

Ako bude prebiehať spolupráca v Tvorivých projektoch 
 • S firmami a organizáciami vyberieme problémy a zámery, v ktorých by uvítali viac tvorivých riešení. 
 • Vyberieme 50 mladých ľudí a zostavíme približne päť 10-členných skupín. Ku každej skupine priradíme mentorov z marketingu, IT a kreatívnych odvetví. Pri selekcii uchádzačov budeme prihliadať najmä na váš záujem, entuziazmus a nadšenie (Píšte nám hneď. Počet miest je obmedzený!).
 • Každej skupine bude pridelený jeden zámer, ku ktorému budete spoločne tvoriť invenčné riešenie - pracovať na konkrétnom Tvorivom projekte a učiť sa meniť nápady na realitu.
 • Okrem mentorov vám v práci pomôžu na mieru šité tréningy (napríklad marketingu, tvorivého myslenia, riešenia problémov, základov dizajnu či iných oblastí) podľa projektu, ktorý budete realizovať. 
Projekt Generation 2020 začal úvodnou konferenciou Mladí a kreatívni: robme veci inak, o ktorej si môžete prečítať tu. Viac informácií o projekte nájdete aj na stránkach Karpatskej nadácie. V prípade otázok na Tvorivé projekty vám radi odpovieme, ak napíšete na ivana.filkova@cike.sk. Hlavný partner Karpatská nadácia

Logo centrovan

 Partneri projektu

Karpatská nadácia Ukrajina            CREATIVE INDUSTRY Košice, n. o.                       BASEN, Kirkenes
CF_logo_male_rgb                                  Druck                          basen  Logo-Sor Varanger


Projekt Generation 2020 je financovaný z Nórskych grantov s podporou Úradu vlády SR.

Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou

                     www.norwaygrants.sk

     NorwayGrants-JPG       o299_1644_b


Generation 2020 novinky

Generation 2020 eventy