Escalator 2016
  • Escalator

  • marec - december 2016
  • Registrácia ukončná
  • 10

Pre koho je Escalator

Escalator je určený profesionálom pôsobiacim na Slovensku v kultúrnych alebo kreatívnych odvetviach. Uchádzači môžu pôsobiť na akýchkoľvek pozíciách na poli performatívneho, vizuálneho a medziodborového umenia. Môžu to byť riaditelia, produkční, kurátori, dizajnéri, manažéri, umelci, kultúrni či eventoví manažéri, a podobne. Program si vyžaduje vysokú mieru participácie, vzťah medzi lektormi, tímom Creative Industry Košice a funguje na partnerskej báze.

Ako prebieha výber

Uchádzač je registrovaný v systéme po vyplnení prihlášky (najneskôr do 2. 2. 2016). Do polovice februára bude známe, kto postúpi do druhého kola – osobných pohovorov, ktoré prebehnú začiatkom marca.

Vybraní uchádzači absolvujú program v týchto fázach:

„STOCK TAKES“ – 18. – 23. 4. 2016

Hĺbkové rozhovory a „revízia“ organizácie. Mentori sa celý deň venujú skúmaniu stavu organizácie, načrtnú si procesy, ktoré prebiehajú, organizačnú štruktúru, plány a celkový stav organizácie. Po „stock takes“ má každý vypracovaný plán na rozvoj so zručnosťami a schopnosťami, ktoré by mal počas roka na Escalatore nadobudnúť.

ESCALATOR SUMMER CAMP – 27. 6. – 2. 7. 2016

Po nastavení programu pre celú skupinu sa na konci júna koná študijný týždeň. Všetci účastníci sa stretnú na týždennom campe mimo ich miesta bydliska, kde sú školení profesionálmi v obore.  Medzi rozoberanými témami nechýbajú manažérske zručnosti, financovanie, cashflow, komunikácia, rozvoj publika, budovanie tímu, organizačné zručnosti, plánovanie či teambuilding a networking.

STUDY TRIP – 12. – 17. 9. 2016

Pri rozvoji vlastnej organizácie je veľmi dôležité zažiť príklady dobrej praxe. Na to slúžia pre účastníkov Escalatora aj študijné cesty. Ide návštevu zahraničnej európskej metropoly kvôli stretnutiam s organizáciami, ktoré by mohli pozitívne motivovať a inšpirovať pri plánovaní vlastnej budúcnosti. Stretnutia sú opäť pripravované na mieru a vyberané s ohľadom na aktuálne potreby.

ONE TO ONEs

Počas celého roka prebieha hĺbkový mentoring formou konzultácií jeden na jedného. Pridelený lektor sa vtedy venuje výlučne jednej organizácii poradenstvom pri riešení aktuálnych otázok.

ZÁVEREČNÝ TÝŽDEŇ 28. 11. – 2. 12. 2016

Výsledok celoročnej práce je zvyčajne odrazovým mostíkom pre ďalšie úspešné fungovanie organizácie. Po skončení má účastník jasno v tom, kde sa bude uberať, ako to bude robiť a prečo to bude robiť a každý má vypracovaný strategický plán minimálne na nasledujúci rok. Formálnym záverom je prezentačné podujatie, kde sa predstaví skupina, ktorá sa na Escalatore viezla v roku 2016.

Ako sa prihlásiť

Každý, kto sa chce prihlásiť musí preukázať vôľu profesionálne sa vzdelávať a rozvíjať. Vybrané budú organizácie, ktoré preukážu talent, potenciál, kvalitu práce a jasný cieľ skôr ako vzdelanie či skúsenosti. Escalator nie je určený osobám, ktoré majú menej ako 18 rokov a študentom. Organizácia alebo jednotlivec by mali v odbore fungovať viac ako 3 roky. Celý program je vedený v angličtine, znalosť tohto jazyka je preto podmienkou.

NA ESCALATOR SA PRIHLÁSTE VYPLNENÍM NASLEDUJÚCEHO FORMULÁRA NAJNESKÔR DO 2. 2. 2016.

 

 

 

 

Escalator novinky

Escalator eventy