Prihláste sa na kreatívnu rezidenciu do RYBA Košice
  • Creativity for business
  • Košice

  • Košice
  • november 2015 - apríl 2016
  • Registrácia ukončná
  • 1
RYBA KOŠICE

Spoločnosť RYBA Košice spol. s r.o. má dlhoročnú tradíciu.
Nadväzuje na existenciu štátneho podniku RYBA Košice, ktorý vznikol už v 40-tych rokoch a bol ojedinelým svojho druhu. V čase privatizácie v roku 1992 zamestnávala 78 zamestnancov, v súčasnosti v dôsledku rozšírenia výroby a obchodnej činnosti ich má 154.
Spoločnosť investovala do modernizácie celého podniku v súlade s progresívnymi trendmi a normami európskej úrovne. Momentálne má RYBA Košice päť odbytových stredísk na Slovensku, jedno v Maďarsku a spolu až 6742 aktívnych odberných miest.

KOHO HĽADÁME

Komunikatívnych, flexibilných a otvorených kreatívcov, ktorých zaujíma práca s ľuďmi a podnikateľské prostredie. Na tvorbe sa s vami budú spolupodieľať zamestnanci organizácie. Preto vám nesmie chýbať správna dávka sebareflexie, zodpovednosti a analytické schopnosti.
Počas rezidencie budete spolu s firmou hľadať vhodný prostriedok k zvýšeniu záujmu zákazníkov o produkty spoločnosti RYBA. Môže ísť o zásah do priestorov predajní rýchleho občerstvenia, zážitkovú formu konzumácie alebo akýkoľvek iný invenčný spôsob, ktorý by podľa vás konzumentov oslovil. Ak máte prehľad v trendoch v gastronómii, bude to iba plus.

Pre kreatívca bude toto netradičné spojenie priestorom na získanie podnetov a inšpirácie pre ďalšiu tvorbu.

ČASOVÉ OBDOBIE: november 2015 - apríl 2016 (6 mesiacov)
ČASOVÁ NÁROČNOSŤ: 2-3 dni v týždni
KREATÍVCOVI HRADÍME: honorár 600 eur mesačne

Prihláška musí obsahovať 3 súbory vo FORMÁTE PDF.:

Portfólio
Životopis
Motivačný list s predstavou spolupráce (koncept - akým spôsobom by ste pristúpili k téme)

Dokumenty zašlite na jana.romanova@cike.sk s predmetom: Prihláška na kreatívnu rezidenciu v RYBA Košice.

Uzávierka prihlášok je 19.10.2015

Tento program sa koná v rámci projektu Creative Industry Toolkit 2015, ktorý je spolufinancovaný dotačným systémom Ministerstva Kultúry Slovenskej Republiky.

Creativity for business novinky