Spolupracujte s freelancermi v kreatívnom Art_Inkubator
  • Mobility
  • Lodž, Poľsko

  • Lodž, Poľsko
  • október - november 2015
  • Registrácia ukončná
  • 2
Art_INkubator

Art_INkubator je centrum, ktoré združuje freelancerov a podnikateľov na voľnej nohe, ktorí sa venujú kreatívnej tvorbe. Skladá z coworkingovej časti, ateliérov, priestorov na eventy a, samozrejme, kaviarne s bistrom. Organizácia Fabryka Sztuki, ktorá toto centrum prevádzkuje vedie vzdelávacie, akceleračné, inkubačné a iné programy, ktoré pomáhajú miestnym sledovať trendy a rozvíjať svoje schopnosti. V súčasnosti si tu stôl prenajíma 36 stálych rezidentov, ktorí sa venujú, napríklad, dizajnu, architektúre, produkcii, móde a doplnkom, vizuálnemu umeniu. Viac informácii o centre sa dozviete tu.

O čom je pobyt

Po dobu jedného mesiaca môže záujemca zo Slovenska pracovať na vývoji svojich nápadov, na vytvorení spolupráce, na získavaní nových kontaktov, skúseností a vedomostí. Navyše sa dostanú do kontaktu so zahraničným trhom. „Z interného prieskumu v Art_INkubatore sme zistili, že naši rezidenti by najradšej medzi sebou uvítali Slovákov pracujúcich v oblasti grafického dizajnu, videa, filmu a fotografie, alebo tých, ktorí pracujú so sociálnymi médiami,“ povedala na margo očakávaní Agata Etmanowicz, ktorá má na starosti zahraničných rezidentov. V roku 2014 sa Viktorovi Fehérovi vďaka pobytu od Košice 2013 podarilo položiť základy medzinárodnej siete organizácií, inštitúcií, umelcov z krajín východnej Európy, ktorí sa venujú témam vizuálneho umenia vo verejnom priestore. Alexandre Galambovej zas vyšiel v Lodž veľmi príjemný fotografický projekt.

Rezidenti od nás dostanú:

Mesačný pobyt v meste Lodž v Poľsku v októbri alebo novembri 2015,
ubytovanie v meste Lodž,
kancelárske priestory v Art_INkubator počas celého pobytu,
prepojenie na lokálnu scénu v meste Lodž,
preplatenie cestovných náhrad do výšky 100€.
NEzabezpečujeme poistenie a náklady na stravu.
Čo potrebujeme:

Hľadáme kreatívcov z Košíc, východného Slovenska alebo celého Slovenska pôsobiacich v oblasti grafického dizajnu, videa a filmovej tvorby, fotografie, sociálnych médií a online platforiem pôsobiacich na Slovensku.
Vek minimálne 18 rokov v záverečný deň podávania prihlášok.
Pracovná skúsenosť v jednom z odvetví uvedených vyššie.
Podnikateľský duch a schopnosť propagovať a rozvíjať oblasť kreatívneho priemyslu vo svojej krajine, v podnikateľskom prostredí a vo vzťahu k verejnosti.
Znalosť anglického jazyka.
Využite šancu a prihláste sa na rezidenčný pobyt v Art_INkubator, Lodž vyplnením tohto formulára. Deadline na prihlásenie je 7. 9. 2015.

Pobytov v zahraničných kreatívnych centrách sa môžete zúčastniť vďaka podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Mobility novinky

Mobility eventy