Open Call Plzeň
 • K.A.I.R.
 • Plzeň, Česká republika

 • Plzeň, Česká republika
 • október - november 2015
 • Registrácia ukončná
 • 1
Termín rezidencie: október - november 2015

Profil rezidenta:
 Slovenský umelec, ktorý žije a pracuje na Slovensku. Hľadáme umelcov venujúcich sa výtvarnému umeniu, fotografii, videu, dizajnu, site- specific inštaláciám, ale aj sound artu, hudbe a ich presahom. Umelec by mal mať záujem vo svojom diele reagovať na miestne prostredie, či už ide o tému verejného priestoru alebo záujem o interakciu s miestnymi umelcami, obyvateľmi alebo organizáciami.

Cieľ a téma rezidencie: 
Vytvorenie site-specific projektu, ktorý bude spojený s priestorom kreatívnej zóny DEPO2015 a bude reflektovať genius loci tohto industriálneho priestoru. Nadviazanie spolupráce slovenských a plzeňských umelcov. Rezidencia bude zakončená verejným predstavením projektu; v priebehu rezidencie prebehne workshop zapájajúci miestnych obyvateľov (ukážka umeleckých techník, ateliér pre deti, prednáška ai.).

Lokalita: 
Kreatívna zóna DEPO2015, Presslova ulica 14, všetky informácie o priestore nájdete TU.

Organizátor rezidencie zabezpečuje:
 • cestovné (v max. výške 200 €)
 • ubytovanie
 • materiál a technické zabezpečenie rezidencie v max. hodnote 500 €
 • honorár (500 € brutto za mesiac)
Prihláška musí obsahovať 3 dokumenty vo formáte PDF (v češtine, slovenčine alebo angličtine):
 • štrukturovaný životopis
 • portfólio (maximálne 10 strán)
 • motivačný list s popisom umeleckého zámeru
Pre prihlásenie vyplňte tento FORMULÁR.

Deadline je 3. júla 2015
Umelcov vyberie odborná porota do 31. júla 2015.
V prípade otázok kontaktujte manažérku projektu K.A.I.R Zuzanu Kotikovú.
Email: zuzana.kotikova@kosice2013.sk
Tel. č.: 0915 078 489

Tento rezidenčný pobyt je realizovaný  v rámci spolupráce Plzeň – Európske hlavné mesto kultúry 2015 a Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 na trojročnom projekte umeleckých rezidenčných výmien (resp. ich dielčich programoch K.A.I.R. Košice Artist in Residence a OPEN A.i.R.).
Viac informácií o OPEN A.i.R. (OPEN Artist in Residence Festival) nájdete na  www.depo2015.cz (záložka OPEN A.i.R.), na Facebooku (OPEN AiR – Artist in Residence), alebo kontaktujte Terezu Sváškovú: svaskova@plzen2015.cz.

K.A.I.R. novinky

K.A.I.R. eventy