Open Call Letisko Košice
  • Creativity for business

  • máj - október 2014
  • Registrácia ukončná
  • 1

Košice 2013 v spolupráci s Letiskom Košice spúšťajú v roku 2014 nový unikátny projekt. Po prvý raz budú mať umelci zo Slovenska možnosť svojou prácou priamo zasahovať do fungovania prosperujúcej organizácie.

  (Scroll down for English) Letisko Košice Letisko Košice je jediným medzinárodným letiskom na území Košického samosprávneho kraja a v roku 2013 prešlo jeho bránami spolu 237 165 cestujúcich. Vďaka pravidelným spojeniam, ktoré sú prevádzkované sieťovými leteckými spoločnosťami sa môžu obyvatelia východného Slovenska z Košíc dostať s jedným prestupom v Prahe alebo vo Viedni do viac ako 200 destinácií po celom svete. Veľmi dôležité spojenie Košíc s Londýnom sa teší veľkej obľube u slovenských i britských cestujúcich a nezastupiteľné miesto v dopravnej infraštruktúre Slovenska má spojenie Košice – Bratislava. Okrem týchto pravidelných spojení sa z Košíc pravidelne realizujú charterové lety do viacerých dovolenkových destinácií. Letisko Košice sa zúčastňuje na rozvoji destinácie Košice nielen svojou aktívnou komunikáciou s leteckými spoločnosťami, ale aj ako člen oblastnej organizácie cestovného ruchu Košice Turizmus a dôležitý partner mesta Košice a Košického samosprávneho kraja. Projekt Cieľom celého projektu je podporiť pozitívnu zmenu, tvorivosť bežných zamestnancov, ale aj vedúcich pracovníkov a zvyšovať mieru inovácií ako na strane organzácie, tak aj na strane umelca. Úlohou umelca bude vytvoriť v spolupráci s organizáciou špecifický umelecký projekt, na ktrom budú spolu počas 6 mesiacov pracovať. Pomocou projektu by mali nájsť netradičné formy riešenia problémov, ktoré spolu s organizáciou vopred zadefinujú. Koho hľadáme Hľadáme komunikatívnych, flexibilných a otvorených umelcov, ktorých inšpiruje práca s ľuďmi, vzhľadom na to, že na tvorbe sa budú spolupodieľať zamestnanci organizácie. Nemala by im chýbať ani správna dávka sebareflexie a analytické schopnosti, aby dokázali vyhodnotiť situáciu a okolie. Pre umelca bude toto netradičné spojenie priestorom na získane nových skúseností, podnetov a inšpirácie pre ďalšiu tvorbu. Môže túto šancu využiť aj na získanie spätnej väzby na svoju doterajšiu tvorbu, získanie pohľadu „tretej strany“ a nadhľadu na vlastnú tvorbu. Budete pracovať s ľuďmi z nového prostredia a získate znalosti o organizačnej štruktúre a tímovej spolupráci. Časové obdobie: máj – október 2014 

Tejto rezidencie sa zúčastnil Mišo Hudák. Viac o tom si prečítajte tu:


Creativity for business novinky