NICE Award 2019
  • iné

  • september 2018
  • Registrácia ukončná

DDL: 30.9.2018  23:59

Je najvyšší čas pre zlepšenie globalizácie pri riešení hlavných problémov všetkých občanov, pretože prínosy a pridaná hodnota takýchto medzinárodných riešení prispievajú k rovnakému blahu všetkých občanov v mestách, regiónoch a národoch. Internacionalizácia musí fungovať pre všetkých, pretože ovplyvňuje všetky oblasti každodenného života a je neoddeliteľne spätá s digitalizáciou. Poskytuje tiež nové príležitosti pre posilnenie postavenia miest a občanov v nich.  Profesor Dieter Gorny, riaditeľ európskeho centra pre kreatívnu ekonomiku (ecce), je presvedčený, že potrebujeme inovácie v medzinárodných výzvach pre lepšie riešenie hlavných problémov dnešného sveta, akými sú zmena klímy, ekologické hospodárstvo, mobilita, energetika či výroba potravín a urobiť tak zmenu pre lepší svet. 


Hlavnými aktérmi pri formovaní lepšej spoločnosti sú ľudia z oblasti kultúry a tvorivej činnosti - podnikatelia, podniky, verejné inštitúcie, iní odborníci a výskumní pracovníci. NICE Award 2019 teda vyzýva jednotlivcov, tímy a organizácie, aby navrhli netradičné a experimentálne riešenia pre formovanie medzinárodnej spoločnosti na zlepšenie nášho sveta na tému: 


                                           Internacionalizácia pre lepší svet – výzva na transformačné inovácie

 

Kto sa môže prihlásiť?

· Jednotlivci alebo podnikatelia z oblasti kultúry a tvorivej činnosti, ako sú dizajnéri, architekti, filmári, interpréti, herní  vývojári a vývojari aplikácií, ako aj výtvarní umelci a kameramani

· Organizácie a spoločnosti, ako sú napríklad aj verejné inštitúcie alebo agentúry, neziskové organizácie alebo iniciatívy, ako aj výskumné inštitúcie z oblasti kultúry a tvorivej činnosti

· Spolupracujúce tímy a siete vrátane tých, ktoré nemajú právnu subjektivitu

· Bývalí žiadatelia môžu požiadať o cenu NICE za predpokladu, že predložia projekt, ktorý ešte nebol predmetom predchádzajúcej žiadosti o NICE Award.


Žiadatelia musia mať sídlo v jednom z 28 členských štátov Európskej únie (EÚ 28).
                                            

                                                     Prečítaj si viac o podmienkach pre prihlásenie sa

iné novinky

iné eventy