Poď na Design Sprint by CIKE // výzva
 • Vzdelávanie
 • Košice, Kasárne/Kulturpark

 • Košice, Kasárne/Kulturpark
 • júl 2018
 • Registrácia ukončná

Osvoj si metodiku úspešného svetového formátu Design Sprint, ktorý pomáha prísť na inovatívne riešenia aj firmám ako Twitter, Medium, iPhone, Google alebo Slack. Nauč sa rýchlo rozhodovať, efektívne otestovať nápad, produkt alebo službu a tvorivo riešiť problémy, či príležitosti. Design Sprint by CIKE sa uskutoční 3.-4. júla.

Na workshope si vysvetlíme celý proces Design Sprintu a to na konkrétnom príklade jednej vybranej témy. Počas workshopu si prejdeme jednotlivými fázami sprintu: Understand – Sketch – Decide – Prototype – Validate.  Vysvetlíme si, ako narábať s nápadom, ako si stanoviť dlhodobý cieľ, ako nájsť najdôležitejšiu časť v procese na ktorú sa treba sústrediť, na základe čoho sa rozhodovať a ako nápad otestovať.  Našim cieľom je, aby si si z workshopu odniesol vedomosti, ktoré potom aplikuješ pre svoje nápady v pracovnom tíme a metódy tak použiješ vo vlastnom projekte.

Registrovať sa môžeš tu http://bit.ly/2KRn6F0 do 4. júna 2018.


JE TO PRE TEBA?

Workshop je vhodný pre ľudí a tímy z rôznych odvetví, bez predchádzajúcej praxe, ale aj pre skúsených expertov.

 • začínajúci/skúsený podnikateľ

 • idea-maker

 • ľudia pracujúci v kreatívnom priemysle

 • tím líder

 • projektový/produktový manažér

 • Start-ups


Sprint dáva účastníkom SUPERPOWER! Možnosť nahliadnuť do budúcnosti a pozrieť sa na hotový produkt/službu aj na reakcie zákazníkov ešte pred tým, než urobia nákladné dlhodobé rozhodnutia.


ČO JE DESIGN SPRINT (v skratke)

Tímová metodika, ktorej autorom je Jake Knapp z Google Ventures. Design Sprint ponúka inovatívne a tvorivé riešenia problémov prostredníctvom konceptu "learning-by-doing". Pozostáva z piatich na seba nadväzujúcich fáz:

1. Určenie si cieľa a definovanie problému (UNDERSTAND)

2. Nápady pre riešenie (SKETCH)

3. Rozhodnutie sa pre najlepšie riešenie (DECIDE)

4. Vytvorenie prototypu (PROTOTYPE)

5. Testovanie prototypu (VALIDATE)


PREČO DESIGN SPRINT?

Proces Sprintu je optimalizovný tak, aby priniesol najlepšie možné výsledky v čo najkratšom čase. Výhodou je, že ľudia, ich znalosti a rôzne nástroje sú už na začiatku zapojené do procesu. Proces tak čerpá zo znalostí ľudí, ktorí sa workshopu zúčastnia. Nekonečný cyklus debát je preto ohraničený a mesiace brainstormingu sú skrátené v Design Sprinte by CIKE do dvoch dní.


HARD FACTS:

 • Termín workshopu: 3. a 4. júl 2018

 • Čas:  od 9:00 do 17:00 (účasť v oba dni je povinná)

 • Facilitátori workshopu: CIKE, Brano Frk a Matúš Draganovský

 • Miesto: Kasárne/Kulturpark, budova Alfa

 • Jazyk: slovenčina

 • Účast: bezplatná (počet účastníkov je obmedzený)

 • Je potrebná registrácia do 4. júna 2018 tu http://bit.ly/2KRn6F0

Z prihlásených účastníkov vyberieme najvhodnejších kandidátov tak, aby jednotlivé skupiny na workshope boli čo najviac vyvážené. Prihláseným záujemcom účasť oznámime do 8. júna 2018.

Na tento workshop sa hlásia ľudia z mnohých odvetví, takže pracovať s témou každého účastníka nebude možné. Budeme sa snažiť vybrať tému, ktorá bude najviac vyhovovať všetkým účastníkom.

Tešíme sa na teba.

***

Sprint je súčasťou projektu Erasmus + "Co.Create" .

Ešte viac info https://designsprintkit.withgoogle.com/

Vzdelávanie novinky

Vzdelávanie eventy