Zorientuj sa vo svete podnikania // Kurz - jarný blok
 • Vzdelávanie
 • Košice, Kulturpark/Alfa

 • Košice, Kulturpark/Alfa
 • máj - jún 2018
 • Registrácia ukončná
 • 15

Tak sa prihlás sa na kurz Podnikateľských zručností v dátume 28.5. - 1.6. 2018 (15:45 - 20:00) a začni s podnikaním podľa tých správnych krokov. Ušetríš čas aj peniaze a získaš cenné rady od skúsených profesionálov.

 

Účasť a workshopoch je BEZPLATNÁ, no kapacity sú OBMEDZENÉ, preto sa prihlás ešte dnes vyplnením tohto formulára:

 

 https://goo.gl/forms/aCfJSGvVqxDOsqHp2

 

Kurz ponúka úvod do viacerých oblastí v päťdňovom harmonograme:

1. DEŇ: ŠPECIFICKÉ PRÁVNE ZRUČNOSTI A DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO (28.5.2018)

 • vyber si vhodnú právnu formu
 • získaj základný prehľad v právnych formách podnikania na Slovensku a právach i povinnostiach, ktoré z nich plynú
 • zisti, ako ochrániť svoj podnikateľský nápad, čo sú autorské práva a práva priemyselného vlastníctva

Lektori:  

Peter Vrabec - Právnemu poradenstvu sa vo svojej advokátskej praxi venuje už 12 rokov. V rámci obchodného práva je to najmä oblasť obchodných spoločností, konkurzu a reštrukturalizácie. Okrem právnej praxe má tiež niekoľkoročné skúsenosti z oblasti obchodu a riadenia.

Peter Čižmár - Právnik pôsobiaci v oblasti transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva. Zameriava sa na poskytovanie poradenstva v oblasti ochrany autorských práv a priemyselno-právnej ochrany pre záujemcov o podnikanie a legislatívne služby v oblasti duševného vlastníctva.


2. DEŇ: OBCHODNÉ ZRUČNOSTI  (29.5.2018)

 • získaj praktické tipy, ako sa čo najlepšie pripraviť na úlohu obchodníka 
 • zozbieraj rady a tipy ako sa čo najlepšie pripraviť na úlohu podnikateľa 
 • spoznaj prípadovú štúdiu založenia a rozbehnutia firmy z praxe lektora 


Lektor:  Radovan Sidor - Založil spoločnosť Doraz s.r.o., ktorá priniesla do Košíc novinky ako Košický cyklokuriér, mobilné cyklokaviarne vlastnej výroby Doraz Cafe, kaviareň Nikola v Business centre Tesla, Pražiareň kvalitnej kávy, či novootvorené Libresso Kysak.3. DEŇ: BUSINESS ZRUČNOSTI (30.5.2018)
 • oboznám sa s obchodnými zručnosťami, ktoré sú pre začatie biznisu nevyhnutné
 • zisti ako si stanoviť a overiť predmet podnikania a ako si určiť cieľovú skupinu 
 • nauč sa používať nástroj Business Model Canvas, ktorý budeš potrebovať
 • paticipuj na praktických cvičeniach

Lektor:
 Viliam Vajda - 
spoluzakladateľ startupového a co- workingového centra Eastcubator, zároveň pôsobí vo veľkých košických projektoc T-Systems
 Hackathon a Startup Weekend Košice. Dlhodobo sa venuje mentoringu v oblasti rozvoja biznis nápadov.

 


4. DEŇ: FINANČNÉ ZRUČNOSTI a ŠPECIFICKÉ DAŇOVO-ODVODOVÉ ZRUČNOSTI (31.5.2018)

 • oboznám sa so základmi finančného manažmentu
 • nauč sa pripraviť si finančný rozpočet, nastaviť cashflow a analyzovať náklady
 • zhodnoť svoj podnikateľský zámer z finančného a ekonomického hľadiska
 • osvoj si základy účtovníctva vrátane praktických tipov z praxe         


Lektorky: 

Slávka Klasová - 
Špecializuje sa na tvorbu finančných plánov, finančné analýzy účtovných závierok ako aj analýzu postavenia podniku. V rámci výmenných pobytov pôsobila na International Business School a University of Technology and Economics v Budapešti.

Anna Bánociová - V rámci rôznych projektov viedla prednášky pre širokú verejnosť zamerané na účtovníctvo, dane a finančné riadenie. Popri akademickom pôsobení má viac ako 30 ročné praktické skúsenosti z verejného a súkromného sektoru v oblasti účtovníctva, daní, audítorstva a finančného riadenia.


5. DEŇ: MARKETINGOVÉ ZRUČNOSTI (1.6.2018)

 • nauč sa ako v začiatkoch prezentovať seba a svoj biznis
 • zisti, ako nájsť a osloviť potenciálnych zákazníkov
 • spoznaj overené marketingové triky


Lektor: Marek Lavčák - začínal ako hlavný marketingový pracovník národného rozvojového projektu AZU, neskôr sa stal spoluzakladateľom Eastcubatora Košice a zároveň jeho výkonným riaditeľom. Je súčasťou organizačného tímu T-Systems Hackathon a Starup Weekend Košice.


Prihlásiť sa môže každá fyzická osoba, ktorá zatiaľ oficiálne nepodniká s trvalým pobytom v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja.

Na konci kurzu budeš vedieť presne vyselektovať tie informácie, ktoré sú nevyhnutné na začatie podnikania. Navyše, tento kurz je aj jedinečnou príležitosťou začať pracovať na  prihláške  na Erasmus pre mladých podnikateľov a vycestovať do zahraničia na biznis rezidenciu. 

 

Prihlás ešte dnes! ---> https://goo.gl/forms/aCfJSGvVqxDOsqHp2 

 

 V prípade ďalších otázok sa obráť na super@cike.sk.

Skupinové modulové poradenstvo – Kurz podnikateľských zručností, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch.

 

Vzdelávanie novinky

Vzdelávanie eventy