Zorientuj sa vo svete podnikania // kurz
 • Vzdelávanie
 • Creative Industry Košice - Kasárne/Kulturpark

 • Creative Industry Košice - Kasárne/Kulturpark
 • marec 2018
 • Registrácia ukončná

Potrebuješ identifikovať svoj vlastný potenciál? Naučiť sa pripraviť si finančný rozpočet, nastaviť cashflow a analyzovať náklady? Určiť si na čom chceš zarábať, vybrať si vhodnú právnu formu či osloviť potenciálnych zákazníkov? 

Tak sa prihlás sa na kurz Podnikateľských zručností a začni s podnikaním podľa tých správnych krokov. Ušetríš čas aj peniaze a získaš cenné rady od skúsených profesionálov.


Účasť a workshopoch je BEZPLATNÁ, no kapacity sú OBMEDZENÉ, preto sa prihlás ešte dnes vyplnením TOHTO FORMULÁRA.


Kurz ponúka úvod do viacerých oblastí v päťdňovom harmonograme:

1.DEŇ: OBCHODNÉ ZRUČNOSTI  (12. marec od 16:00 do 20:00)

 • identifikuj svoj podnikateľský potenciál

 • získaj praktické tipy, ako sa čo najlepšie pripraviť na úlohu obchodníka

 • oboznám sa s obchodnými zručnosťami, ktoré sú pre začatie biznisu nevyhnutné


2. DEŇ: FINANČNÉ ZRUČNOSTI (13. marec od 16:00 do 20:00)

 • oboznám sa so základmi finančného manažmentu

 • nauč sa pripraviť si finančný rozpočet, nastaviť cashflow a analyzovať náklady

 • zhodnoť svoj podnikateľský zámer z finančného a ekonomického hľadiska


3. DEŇ: BUSINESS ZRUČNOSTI (14. marec od 16:00 do 20:00)

 • stanoviť si na čom chceš zarábať

 • určiť si cieľovú skupinu potenciálnych zákazníkov

 • oboznám sa s efektívnym nástrojom Business Model Canvas  a zisti prečo je potrebný

 • zúčastni sa praktických cvičení, ktoré napomôžu premene plánu na realitu


4. DEŇ: MARKETINGOVÉ ZRUČNOSTI (15. marec od 16:00 do 20:00)

 • nauč sa ako v začiatkoch prezentovať seba a svoj biznis

 • zisti, ako nájsť a osloviť potenciálnych zákazníkov

 • spoznaj overené marketingové triky


5. DEŇ:  ŠPECIFICKÉ PRÁVNE ZRUČNOSTI A DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO (16. marec od 16:00 do 20:00)

 • vyber si vhodnú právnu formu

 • získaj základný prehľad v právnych formách podnikania na Slovensku a právach i povinnostiach, ktoré z nich plynú

 • zisti, ako ochrániť svoj podnikateľský nápad, čo sú autorské práva a práva priemyselného vlastníctva


Prihlásiť sa môže každá fyzická osoba, ktorá zatiaľ oficiálne nepodniká s trvalým pobytom v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja.


Kto ťa to naučí?

Každú lekciu päťdňového harmonogramu vedie iný lektor.


SLÁVKA KOČANOVÁ, vedúca lektorka workshopu obchodných zručností, je certifikovaným koučom v oblasti osobného rozvoja v podnikateľskej sfére. Disponuje bohatými profesijnými skúsenosťami z pôsobenia v štátnej, verejnej aj súkromnej  sféry, ale aj vedenia vlastnej firmy.

PETER DŽUPKA, vedúci lektor workshopu finančných zručností, má bohaté skúsenosti z oblasti riadenia a koordinácie činnosti projektových tímov domácich i zahraničných projektov. Špecializuje sa na finančné plánovanie, analýzy, štúdie uskutočniteľnosti a pod.

VILIAM VAJDA, vedúci lektor workshopu business zručností, je spoluzakladateľom košického startupového a co-workingového centra Eastcubator. Angažuje sa v organizačnom tíme dvoch projektov zameraných na podporu inovatívneho podnikania -  T-Systems HackathonStartup Weekend Košice. Zároveň sa dlhodobo venuje mentoringu v oblasti rozvoja nápadov.

MAREK LAVČÁK, vedúci lektor workshopu marketingových zručností, ktorý začínal ako marketingový pracovník platformy  AZU. Neskôr sa stal spoluzakladateľom Eastcubatora a zároveň jeho výkonným riaditeľom. Dnes je súčasťou organizačného tímu T-Systems Hackathon a Startup Weekend Košice.

PETER ČIŽMÁR, vedúci lektor workshopu špecifických právnych zručností a duševného vlastníctva, dnes pôsobí v oblasti transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva. Rovnako sa zameriava aj na poskytovanie poradenstva v oblasti autorských práv a priemyselno-právnej ochrany.


Na konci kurzu budeš vedieť presne vyselektovať tie informácie, ktoré sú nevyhnutné na začatie podnikania. 

Navyše, tento kurz je aj jedinečnou príležitosťou začať pracovať na  prihláške  na Erazmus pre mladých podnikateľov a vycestovať do zahraničia na biznis rezdidenciu.


Prihlás ešte dnes vyplnením TOHTO FORMULÁRA.

V prípade ďalších otázok sa obráť na super@cike.sk.


Skupinové modulové poradenstvo – Kurz podnikateľských zručností, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch.


Vzdelávanie novinky

Vzdelávanie eventy