N.I.C.E. Award 2017 // Call for Transformative Innovations
  • iné
  • Dortmund

  • Dortmund
  • marec - apríl 2017
  • Registrácia ukončná
Medzinárodná sieť N.I.C.E. (the Network for Innovations in Culture and Creativity in Europe) vyzýva jednotlivcov z kultúrnych/kreatívnych odvetví (dizajnéri, architekti, filmári, performeri, vizuálni umelci a pod.), podnikateľov, ziskové aj neziskové organizácie, aby prihlásili svoj projekt realizovaný medzi rokmi 2014-2016 do súťaže o prestížnu cenu N.I.C.E. Award 2017.

Výzva je určená pre projekty zo všetkých sektorov, ako napríklad digitálne technológie, zdravotníctvo, vzdelávanie, zdravá výživa, mobility, energie, kultúrne pamiatky a kultúra, životné prostredie, klíma, a podobne.

Témou projektu môže byť akékoľvek inovatívne riešenie, prekvapivý alebo experimentálny dizajn, ktorý sa zaoberá toleranciou, kultúrnou diverzitou, občianskymi právami, dlhodobou udržateľnosťou, sociálnou zodpovednosťou s interdisciplinárnym presahom a výrazným dopadom na spoločnosť. Osobitá pozornosť bude venovaná témam ako human centric design, sociálne inovácie, zapojenie občanov a co-creation. 

Na víťaza okrem sympatickej finančnej odmeny čakajú aj iné ceny. 
 
Prihláška bude dostupná na stránke http://www.e-c-c-e.de/en/ od 15. marca. Prihlásiť sa môžete do 30. apríla. Žiadatelia sú povinní s prihláškou poslať dvoj-minútové promo video o projekte. 

Viac informácií o výzve nájdete tu http://bit.ly/2mXtXob
Viac informácií o sieti N.I.C.E. tu http://nice-europe.eu/

N.I.C.E., ktorej súčasťou je aj Creative Industry Košice, od roku 2013 prepája európskych aktérov z kreatívneho a kultúrneho priemyslu a vytvára tým prostredie pre ich aktívnu spoluprácu. Jej činnosť sa zameriava na presahy inovácií, kreatívnych a kultúrnych oblastí do ostatných sfér ekonomiky a spoločnosti. N.I.C.E. Award poukazuje a oslavuje pozitívny dopad inovatívnych riešení.

iné novinky

iné eventy