Rozvoj publika je dlhodobý proces špeciálne realizovaný tak, aby naplnil potreby súčasného, ako aj potenciálneho publika. Má pomôcť kultúrnym organizáciám poznať svoje publikum a rozvíjať s ním prebiehajúce vzťahy. Cieľom je zvyšovať jeho veľkosť, rozširovať jeho spektrum, ale aj dramaturgiu, programovanie, komunikáciu, vzdelávanie a vytváranie vzťahov s publikom.

Hlavným cieľom projektu je vytvoriť profesionálne podmienky pre rozvoj publika v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu v meste Košice. Staviame na skúsenostiach a informáciách získaných v rokoch 2013 a 2014, pracujeme na vytvorení nástrojov na podporu kultúrnych a kreatívnych sektorov. Zároveň pokračujeme vo vzdelávaní a konzultačných aktivitách.