Je to rezidenčný pobytový program určený pre umelcov. Slovákom dávame šancu vycestovať na niekoľko mesiacov do zahraničného umeleckého centra, a naopak, v Košiciach pravidelne vítame na pár mesiacov talentovaných ľudí zo zahraničia. Tato umelecká, kultúrna, názorová a tvorivá výmena pomáha stimulovať slovenskú umeleckú scénu, budovať lokálne prostredie a prináša medzinárodné skúsenosti a renomé lokálnym umelcom.

Dlhodobo patrí k programom so silným medzinárodným profilom a vysokým hodnotením.
 Z Košice Artist in Residence sa stalo v roku 2016 samostatné občianske združenie. Projekt bol významnou súčasťou aktivít Európskeho hlavného mesta kultúry a neskôr aj Creative Industry Košice. Čítajte viac tu


K.A.I.R. Výzvy

K.A.I.R. novinky

Minulí účastníci

K.A.I.R. eventy