Nastúp na Escalator a ten ťa dovezie až ku hornej hranici tvojich možností a schopností. Úspešným profesionálom sa môžeš stať dodržaním jednoduchých podmienok: stačí chcieť a nebrániť sa novým možnostiam.

Escalator je efektívny a intenzívny program na vzdelávanie a rozvoj kreativity, talentu a profesionalizácie ľudí pôsobiacich v kreatívnom priemysle, turizme a IT sektore. Konkrétne je tento program určený pre umeleckých jednotlivcov, profesionálov, skupiny, ale aj kultúrne organizácie, spoločnosti z kreatívnej oblasti, turizmu a IT.

Účastníci programu Escalator začínajú pracovať sami na sebe a spoznajú svoje potreby prostredníctvom dôkladných hĺbkových rozhovorov so zahraničnými mentormi. Podľa nich sú identifikované kľúčové potreby a ciele projektu alebo organizácie, vytvorí sa “na mieru šitý” tréning a podpora prostredníctvom školení, seminárov, koučingu, mentoringu, biznis a strategického plánovania, výskumu a vývoja, študijných pobytov alebo pilotnej realizácie.

Program prebieha už šiesty rok s hlavným cieľom pomôcť profesionálom dosiahnuť úspech svojim vlastným pričinením a stať sa úspešnými inovátormi a podnikateľmi, inšpirujúcimi k zmene a ovplyvňujúcimi svoje mesto a okolie.

Prvé dva roky sa v Escalatore objavovali iba jednotlivci a skupiny z Košíc, no od roku 2015 sme pôsobnosť projektu rozšírili na územie celého Slovenska. Od roku 2018 sme program obohatili o kultúre najbližšie odvetvia - turizmus a IT sektor. Pri výbere najvhodnejších členov sa prihliada najmä na originalitu, kreativitu, ambície a odhodlanie. Prihlásené projekty predstavujú množstvo aktivít v oblasti riadenia kultúrnych centier, performatívneho, vizuálneho umenia, urbanizmu, dizajnu, distribúcie, marketingu, turizmu. Sú reprezentované manažérmi, tanečníkmi, riaditeľmi, kurátormi, tiež aj projektovými manažérmi, umelcami alebo dizajnérmi.

Projekt Escalator 2018 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Študijný týždeň Escalator academy je realizovaný s finančnou podporou Visit Košice a súčasne Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Escalator Výzvy

Escalator novinky

Aktuálni účastníci

Minulí účastníci