Na základe partnerskej siete EXCITE 2.0 dokážeme vytvoriť ideálne podmienky pre získavanie nových skúseností a progresívny rozvoj vlastného podnikania, a to na celoeurópskej úrovni. Vďaka programu Erasmus for Young Enterpreneurs spájame, na báze spoločných záujmov, začínajúcich podnikateľov s profesionálnymi zahraničnými tímami. Ich spoluprácu vieme aj grantovo podporiť.  

Kreatívci podnikajúci menej ako 3 roky s premysleným biznis plánom majú možnosť niekoľko mesiacov naberať nové skúsenosti, inšpiráciu či budovať nové partnerstvá v ostrieľaných zahraničných firmách v rámci celej Európskej únie. Zároveň vnášajú aj čerstvý vietor do už zabehnutých projektov. Firmy pôsobiace v kreatívnom odvetví dlhšie ako 3 roky majú možnosť hostiť začínajúcich zahraničných podnikateľov.

Sieť partnerov tvoria spolu s Creative Industry Košice aj ďalšie organizácie členských krajín EÚ ako sú: European Creative Business Network - Holandsko, Ale kommun - Švédsko, Kulturni Kod - Srbsko, Stadt Gelsenkirchen - Nemecko, Creative Region Linz&Upper Austria - Rakúsko; Poligon - Slovinsko, C2MASI - Španielsko.

Projekt EXCITE 2.0 je spolufinancovaný z prostriedkov EÚ v rámci programu Erasmus pre mladých podnikateľov. Oficiálna stránka projektu: http://erasmus-entrepreneurs.eu/

ERASMUS-LOGOs-03_SK_54f5ea0cbba27


Erasmus pre mladých podnikateľov Výzvy

Erasmus pre mladých podnikateľov novinky

Erasmus pre mladých podnikateľov eventy