Problémy veľkých firiem často pomôže rozlúsknuť netradičné riešenie. Umenie a kreativita, nepoznaný pohľad na problém, či mimoriadne zaujímavá téma dokáže pritiahnuť tvorivú energiu práve na tie miesta, ktoré prinesú osoh umelcom a aj firme.

Identifikovali sme prienik medzi umením a biznisom. Umelec vo vašej firme dokáže za krátke obdobie vyvolať a urýchliť zmeny. Iným pohľadom na firmu, jej procesy a komunikáciu prináša v spolupráci so zamestnancami nové a tvorivé riešenia. Priebeh tvorby je rovnako dôležitý ako samotné dielo, ktoré na konci pobytu vznikne.

Za posledné štyri roky sa nám podarilo vytvoriť kvalitnú databázu umelcov a kreatívcov, ktorí môžu významne prispieť ku rýchlemu a efektívnemu vývoju produktov a služieb vo vašej firme. Vzájomné obohacovanie sa oboch strán vedie nielen k tvorivým riešeniam v oblasti biznisu, ale aj ku profesionálnej práci umelcov.

Creativity for business Výzvy

Creativity for business novinky