Creative Lenses je štvorročný projekt (2015-2019), ktorý vedie kultúrne organizácie k tomu, aby sa stali konkurencieschopnými a samostanými. V projekte sa spojili medzinárodné kapacity v oblasti kreatívneho priemyslu, aby im pomohli vylepšiť ich biznis modely a dlhodobé stratégie. 

Aké sú najvhodnejšie modely pre neziskové, kultúrne a umelecké organizácie, aby boli odolnejšie a finančne nezávislé, bez toho, aby museli hľadať kompromis v ich umeleckej integrite, misii a hodnotách? To je kľúčová otázka, na ktorú Creative Lenses odpovedá.

Prínosom projektu je zdieľanie skúseností, nástrojov a podporných mechanizmov vyžadovaných pre európske umelecké a kultúrne inštitúcie. Prostredníctvom kultúrnych fór, konferencií, workshopov ale napríklad aj benchmarkingového nástroja či výskumu.

Creative Industry Košice zodpovedá za prípravu online knowledge-base platformy, vývoja a testovania Creative Benchmarking System. Tím CIKE sa podieľa na tvorbe webovej stránky, grafiky a ďalších digitálnych nástrojov, ktoré budú slúžiť organizáciám na prehlbovanie vedomostí alebo na zlepšenie ich biznis modelov.  

viac na: http://creativelenses.eu/

Projekt Creative Lenses z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Európska Únia prostredníctvom programu Kreatívna Európa.


 cofunded by euCreative Lenses Banner WebsitejpgCreative Lenses novinky

Creative Lenses eventy