Creative Industry Košice spolu s európskymi partnermi vyvíja voľne prístupnú metodológiu v rozvoji co-design zručností.

Cieľom je zlepšiť kompetenciu individuálnych podnikateľov (tvorcov) v procese vyvíjania produktov a služieb práve pomocou participatívneho dizajnu. Metodológia sa vyvíja v spolupráci s univerzitami, ktoré budú metodológiu ďalej aplikovať vo výučbe študentov.

Vďaka metóde co-design budú vznikať produkty a služby, ktoré lepšie spĺňajú požiadavky koncových užívateľov, nakoľko sú práve tí zapájaní do tvorby.  

http://ecbnetwork.eu/co-create/

http://www.cocreate.training/


design Publicita pata_SK design design design   

design  design

design  

CO.Create novinky