Projekt sa sústreďuje na rozvinutie platformy pre spoluprácu lokálnych kľúčových hráčov turizmu, a to prepojením verejného a súkromného sektora. Vypracovanie stratégie turizmu pre destináciu, vytvorenie marketingovej a propagačnej štúdie, iniciovanie založenia neoficiálneho cezhraničného turistického klastra s tým, že platformy by mali vzniknúť aj na lokálnych úrovniach.

Projekt „Karpatský región ako atraktívna turistická destinácia“ je implementovaný v rámci programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina 2007-2013 www.huskroua-cbc.net. Je spolufinancovaný Európskou úniou prostredníctvom Nástroja európskeho susedstva a partnerstva /ENPI/. Globálnym cieľom programu je zintenzívniť a prehĺbiť spoluprácu v oblasti trvalo udržateľného, sociálneho, environmentálneho a ekonomického rozvoja medzi ukrajinskými regiónmi Zakarpatia, Ivano-Frankivska a Černivetska a oprávnenými programovými územiami Slovenska, Maďarska a Rumunska.