Humor ako estetický prístup a participatívne umenie ako metóda sú využívané k vedeniu interakcie, dialógu a spolupráce medzi migrantmi a hosťujúcimi komunitami, ktorých členovia sú pozvaní k zdieľaniu znalostí, rešpektu a spoločného smiechu. Cieľom je využiť kultúru a umenie ako zdroj pre kritický rozvoj spoločenského blaha a mierumilovných vzťahov medzi komunitami v Európe aj mimo nej.

Hlavné aktivity projektu Borderline Offensive - Laughing in the Face of Fear

V roku 2018 sa 20 umelcov z EÚ a Stredného východu zúčastní piatich medzinárodných rezidenčných pobytov s cieľom sprostredkovať interkultúrny dialóg medzi migrantmi a hostiteľskými komunitami a vytvoriť nové interdisciplinárne umelecké diela. V roku 2019 sa v partnerských krajinách uskutoční medzinárodné turné vzniknutých umeleckých diel. Súčasťou turné budú aktivity zamerané na interkultúrny dialóg a rozvoj publika a propagácia aktivít v nových lokalitách mimo partnerských krajín. V roku 2020 sa uskutoční medzinárodná konferencia, ktorej súčasťou budú workshopy o nových participatívnych metódach a bude vydaná publikácia s novými výskumnými prístupmi a výsledkami výskumu, ktorý bude prebiehať počas celého trvania projektu.  

Do projektu je zapojených dvanásť organizácií, sedem z EÚ a 5 zo Stredného východu.

Partneri 

Vedúca organizácia:

TILLT // Gothenburg, Sweden // www.tillt.se

Hlavní partneri:

CZKD // Belgrade, Serbia // http://www.czkd.org/   

Keunstwurk // Leuwaarden 2018, Netherlands // http://www.keunstwurk.nl/

House of Humour and Satire // Gabrovo // www.humourhouse.bg/enindex.html

Creative Industry Košice // http://www.cike.sk/en

Partneri pre výskum:

Centre for Peace Studies (CMS) // Zagreb, Croatia // http://www.cms.hr/en

Symbiosis // Thessaloniki, Greece // http://www.symbiosis.org.gr/en/

Pridružení partneri:

Zoukak Theatre Company // Beirut, Lebanon // http://www.zoukak.org/

Anadolu Kültür // Istanbul, Turkey // http://www.anadolukultur.org/en/

Ramallah Municipality // Palestine // http://www.ramallah.ps/english.aspx

Ettijahat Independent Culture // Syria // http://www.ettijahat.org/site/index

Tandem // Germany // http://www.tandemforculture.org/

 

Projekt podporili: Creative Europe, Västra Götaland Region