O nás

Sme katalyzátorom kreativity na Slovensku.

Pomáhame ľuďom z kultúrneho a kreatívneho prostredia stať sa profesionálmi, otvárame im medzinárodné trhy a vzdelávame ich. Zúčastňujeme sa tvorby strategických kultúrnych dokumentov na štátnej a medzinárodnej úrovni, aby sme vytvorili ideálne podmienky pre rast a rozvoj kultúry a kreatívneho odvetvia na Slovensku. 

Našim cieľom je vychovávať, pomáhať a zvyšovať kreativitu v tvorivých ľuďoch.

CIKE tím má spoločnú víziu vytvoriť z Košíc miesto, kde sa oplatí žiť vďaka kvalitnej kultúre, kreatívnemu prostrediu a inováciám vo všetkých oblastiach života. Túto víziu chceme dosiahnuť vzdelávaním talentovaných jednotlivcov a kultúrnych inštitúcií, zvyšovaním ich medzinárodného profilu, napríklad poskytovaním zahraničných ciest, mobilít a rezidenčných programov. Našou úlohou je aj vytváranie vhodných podmienok na spoluprácu so súkromným sektorom a jeho zapojenia do mestského kultúrneho života. Zároveň pomáhame mestu a regiónu pri tvorbe politík a udržateľného regionálneho rozvoja svojim poradenstvom a konzultáciou strategických dokumentov.

Misia Creative Industry Košice je hlboko zakorenená v jej pôvode, organizácii Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013. Mesto získalo tento prestížny titul po schválení projektu Interface 2013 medzinárodnou výberovou komisiou v septembri 2008 v Bratislave.

Vytvorila sa nezisková organizácia s rovnakým názvom, aby sa starala o prípravu, realizáciu, monitoring a hodnotenie projektu „Košice Interface 2013“. Jej hlavnou náplňou bolo predovšetkým zabezpečiť prípravu programu na rok 2013 a podporných programových aktivít, venovať sa rozvojovým projektom (kreatívna ekonomika, komunitný rozvoj, atď.), prevádzku kultúrneho centra Kasárne/Kulturpark, projekt SPOTs, marketing, medzinárodnú spoluprácu a ďalšie súvisiace aktivity.

Nezisková organizácia prešla zásadnou zmenou na konci roku 2013, kedy mesto Košice založilo príspevkovú organizáciu K 13 – Košické kultúrne centrá, ktorá prebrala kompetencie nad správou a prevádzkovaním zrekonštruovaných budov. Košice 2013, n.o. sa začala zameriavať na činnosti uvedené v materiáloch pod názvom „Košice Interface 2013“ a z neho vyplývajúcich  materiálov „Košice 2020 – Kreatívna ekonomika Master plán 2013 - 2015“ a „Kultúrna stratégia pre Košice 2014 - 2018“.

Ide predovšetkým o rozvíjanie ľudského kapitálu, vytváranie podmienok pre talentovaných ľudí v meste a zvyšovanie profilu mesta tak na lokálnej, národnej, ako aj medzinárodnej úrovni, ktoré stále slúžia ako základný cieľ a poslanie organizácie s názvom Creative Industry Košice.

Michal HladkýRiaditeľ
Michaela HalaszSenior manažér pre rozvoj
Jana RomanováProjektová manažérka
Ivana FiľkováSenior projektová manažérka
Alexandra JuríkováEscalator, Mobility
Barbara RoussnaakováAssistent marketingu
Jana ŠargováUNESCO, Creative Lenses
Denisa DraganovskáKancelária organizácie